No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Poslanci si vypočuli správu o naplnenosti škôl, Bagačka vypichol niekoľko faktov

RIMAVSKÁ SOBOTA - Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) v Rimavskej Sobote si vypočuli správu o naplnenosti škôl a škôlok v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rimavská Sobota za školský rok 2020/2021. 

Mesto Rimavská Sobota je zriaďovateľom šiestich materských škôl a jednej materskej školy spojenej so základnou. V MŠ Daxnera bolo minulý školský rok dokopy 65 detí v štyroch triedach, z ktorých bolo 31 s vyučovacím jazykom slovenským a 34 s maďarským. V MŠ Dobšinského bolo dokopy 84 detí v štyroch triedach. Všetky boli s vyučovacím jazykom slovenským. 

Článok pokračuje pod reklamou


V MŠ Hatvaniho bolo v školskom roku až 117 detí v šiestich triedach. V MŠ na Sídlisku Rimava ich bolo dokopy 94 v piatich triedach. Na ulici Rožňavskej ich bolo 101 tiež v piatich triedach, Všetky deti sa vyučovali v slovenskom jazyku. Najviac detí mala MŠ na ulici Rybárskej a to 146 v siedmich triedach. Dvadsať žiakov bolo s vyučovacím jazykom maďarským, zvyšok sa vyučoval v slovenčine. V poslednej škôlke, na Dúžavskej ceste je len jedna trieda s vyučovacím jazykom maďarským. Tam je dokopy 21 detí. 

Spolu bolo v školskom roku 2020/2021 až 628 detí vo všetkých materských školách po meste v 32 triedach. Je to pokles o 27 žiakov oproti školskému roku 2019/2020 a o 34 žiakov oproti školskému roku 2018/2019. 

Čo sa týka základných škôl, tých ma mesto Rimavská Sobota v zriaďovateľskej pôsobnosti dokopy 5, z ktorých sú tri s vyučovacím jazykom slovenským a dve s maďarským. Najviac žiakov má ZŠ P. K. Hostinského na Družstevnej ulici. Vo všetkých ročníkoch tam študuje 610 žiakov v 27 triedach. Na ZŠ P. Dobšinského študuje dokopy 434 žiakov vo 23 triedach. 

Na ZŠ Š. M. Daxnera bolo v školskom roku 2020/2021 dokopy 323 žiakov v 18 triedach. Čo sa týka škôl s vyučovacím jazykom maďarským, na ZŠ M. Tompu bolo v školskom roku 492 študentov v 24 triedach. Na spojenej ZŠ a MŠ na Dúžavskej ceste funguje aj nultý ročník a vyučuje sa tam len v 1. - 4. ročníku. Dokopy tam však majú 126 žiakov v siedmich triedach. 

Článok pokračuje pod reklamou


Spolu študovalo v školskom roku 2020/2021 na základných školách v meste 1 985 žiakov v 99 triedach. Je to pokles o 34 žiakov oproti školskému roku 2019/2020 a rovnako pokles o 22 žiakov oproti školskému roku 2018/2019. 

Okrem škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú v Rimavskej Sobote aj iné subjekty poskytujúce základné vzdelanie, ako napríklad špeciálne školy, cirkevné školy či súkromná škola. Na Špeciálnej ZŠ na Botttovej ulici bolo dokopy 85 žiakov, na Špeciálnej ZŠ na Hviezdoslavovej bolo 136 žiakov. Na ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi bolo 55 žiakov, na Evanjelickej ZŠ Zlatice Oravcovej bolo 104 žiakov. Na Súkromnej ZŠ bolo dokopy 110 detí. Čo sa týka detí do 15 rokov na gymnáziách, na gymnáziu I. Kraska bolo 92 detí, na gymnáziu M. Tompu reformovanej kresťanskej cirkvi bolo 75 žiakov. 

Ako sa v rozprave vyjadril poslanec za poslanecký klub Odvážme sa zrýchliť Jaroslav Bagačka, vypichol si niekoľko údajov z tejto informatívnej správy. “Výrazným spôsobom narástol počet detí s vyučovacím jazykom maďarským. Súvisí to so vznikom ZŠ reformovanej kresťanskej cirkvi,” povedal Bagačka. 

Ako ďalej doplnil, naplnenosť škôl je nižšia, ako možná kapacita. “Kapacita škôl je o tretinu vyššia ako naplnenosť podľa RÚVZ a o štvrtinu podľa školského zákona, čiže otázka racionalizácie možno v budúcnosti bude aktuálna,” uzavrel s tým, že priemerný počet žiakov v triedach je 20 žiakov.


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross