No active "ca-sidebar-197687" sidebar

R. SOBOTA: ZUŠ-ka v školskom roku 2016/17 opäť úspešná, otvára svoje brány pre záujemcov

Základná umelecká škola na Salvovej ulici v Rimavskej Sobote oslavuje v tomto školskom roku 85. výročie založenia. Žiaci aj pedagógovia školy sa od prvých rokov svojej existencie podieľali na rozvoji kultúrneho života v meste. Tak je tomu aj v súčasnosti... niet podujatia, na ktorom by chýbal dotyk školy. Kultúrnymi programami sa zúčastňujeme na vernisážach v Gemersko-malohontskom múzeu, Dome kultúry, Mestskej galérii. Veľmi úzka je spolupráca v Zbore pre občianske záležitosti pri občianskych obradoch.

Žiaci úspešne reprezentujú školu na rôznych regionálnych, krajských, či celoslovenských súťažiach. Najlepší absolventi v súčasnosti pokračujú na konzervatóriách, stredných školách a vysokých školách umeleckého zamerania. V hudobnom odbore každoročne uskutočňujeme interné a verejné žiacke koncerty, pre prvé ročníky základných škôl a materské školy usporiadame výchovné koncerty s oboznámením sa s hudobnými nástrojmi.

Žiaci výtvarného, tanečného, literárno-dramatického odboru sa zúčastňujú mnohých regionálnych, celoslovenských, ale aj medzinárodných súťaží. Medzinárodnému úspechu sa teší aj najmladší odbor, odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.

Úspechy Hudobného odboru (HO)
Žiaci hudobného odboru sa v tomto školskom roku zapojili do nadregionálnej súťažnej prehliadky v štvorručnej a v komornej hre pod názvom Pódium mladých umelcov. Našu školu reprezentovali žiaci v rôznych komorných zoskupeniach tried dychového, gitarového, klávesového, akordeónového, speváckeho a bicieho oddelenia. Vo svojich kategóriách získali zlaté, strieborné aj bronzové pásma. Taktiež si z krajského kola súťaže Mladež spieva odniesli žiaci ZUŠ zlaté pásmo. Medzinárodnú reprezentáciu mesta Rimavská Sobota aj ZUŠ má úspešne za sebou spevácky zbor Mystic Choir, ktorý sa koncom februára zúčastnil zahraničného turné v Londýne. Nesporným úspechom je aj prijatie nášho žiaka gitarového oddelenia, Adama Korcsoga na Medzinárodné konzervatórium do Prahy /pripravoval: Marcel Petický, DiS.art./

Úspechy Výtvarného odboru (VO)
Aj vo výtvarnom odbore sme sa tak ako po minulé roky venovali intenzívne talentovaným žiakom, či už účasťou s ich tvorbou na súťažných výstavách, alebo ich prípravou na ďalšie umelecké štúdium. Zo súťaží spomeniem aspoň najvýznamnejšie celoslovenské a medzinárodné: Bienále grafiky – Toruň, Poľsko /ocenení: Rozina Vajgelová, Natália Anna Katonová/. Madamme Humanité – Praha, Česko /ocenení: Patrik Kopec, Mercédesz Laura Miklovicsová, Michaela Klembuszová, Natália Anna Katonová, Veronika Gáliková, Soňa Štoberová, Petra Kantorová/ a naša ZUŠ dostala Hlavnú cenu medzi všetkými zúčastnenými školami! Maľovaná ZUŠka – celoslovenská /ocenení: Ondrej Šereš – Zlaté pásmo. Dielo tvojich rúk – Topoľčany, celoslovenská /ocenení: Viktória Vargová, David Csúr/. Samozrejme, že je tu ešte množstvo žiakov, ktorí sú prijatí, alebo sa v týchto týždňoch snažia úspešne zvládnuť talentové skúšky na rôzne umelecké školy.

Úspechy Literárno-dramatického odboru (LDO)
V našej ZUŠ-ke pracuje v rámci Literárno-dramatického odboru (LDO) 5 divadelných súborov, od najmenších, až po dospelákov. Sú to Detský divadelný súbor ZAUŠKO (5-11 roční), DDS FACKA (12-15 roční) Divadlo ALTERNA (2 skupiny 15-19 ročných) a Divadlo HAVRAN (dospelí). Ich predstavenia boli niekoľkokrát reprízované.

Úspechy Odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby (OAMT)
OAMT alebo ako niekedy zvykneme hovoriť „filmársky odbor“ je na našej ZUŠ-ke už tretí rok a tretí rok „vyhráva“ takmer všetky súťaže od regionálnych až po medzinárodné či svetové. Inak tomu nebolo ani tohto roku. Už v septembri 2016 náš film „Stranger“ získal 3. miesto na Celosvetovej súťaži amatérskych filmov UNICA 2016. V novembri tento film bol premietaný na „profi“ festivale Áčko v Bratislave. V marci sme boli opäť úspešní na regionálnom kole s dvomi filmami - 1. miesta získali: Do you wanna play a game? a film Hrdina. V apríli na Krajskom kole CINEAMA 2017 získal 1. miesto film Do you wanna play a game? (postup na celoslovenskú) a 3.miesto film Hrdina. Úspešný film STRANGER bol premietaný na festivale „Okno na východ“- v BERLÍNE.

Úspechy Tanečného odboru (TO)
Svoju šikovnosť preukázali dievčatá aj v tomto školskom roku. Na Celoslovenských súťažiach festivalu moderného tanca v Bojniciach a v Žiari nad Hronom si vytancovali strieborné a bronzové pásma. Zúčastnili sa aj medzinárodného Tanečného Workshop Street art illumination v Poľsku. Širokú verejnosť pozývame na Deň tanečného odboru 20.júna o 17.00 hod. v Dome kultúry v Rimavskej Sobote.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY pre záujemcov o štúdium na ZUŠ budú v dňoch 12. - 15. júna 2017. Bližšie informácie nájdete na stránke ZUŠ-ky.

Zdroj: ZUŠ Rimavská Sobota


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross