No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Schválenie grantov pre školy bolo v poriadku, odpovedá župe ministerstvo

13. februára 2014 |  | | | | |

bbskAgentúra ministerstva školstva pre štrukturálne fondy nesúhlasí s tým, že by schválenie nenávratných finančných príspevkov pre školy v kraji bolo neoprávnené. Hovorca ministra Michal Kaliňák tak reaguje na otvorený list, ktorý mu včera adresoval hovorca Banskobystrického samosprávneho kraja Miroslav Belička. Ten v liste spochybňoval postup pri schvaľovaní projektov, podľa neho boli na päťpercentné spolufinancovanie použité výdavkové alebo príjmové účty rozpočtových organizácií bez súhlasu Zastupiteľstva BBSK.  Na splnenie podmienok spolufinancovania pritom mali byť vykázané rozpočtové prostriedky, ktoré neboli viazané na tento účel.

Podľa Kaliňáka boli postoje župy tvorené pri absencii kľúčových informácií a poznatkov veci. "Schvaľovanie nenávratných finančných príspevkov (NFP) prebieha vždy v súlade s podmienkami konkrétnej výzvy. V prvej fáze je súčasťou Žiadosti o NFP medzi povinnými prílohami čestné vyhlásenie o tom, že organizácia má zabezpečené zdroje na spolufinancovanie projektu," vysvetlil hovorca a dodal, že následne pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP predkladá každý subjekt doklad o disponibilite finančných prostriedkov – vlastných zdrojov. Tento doklad môže mať podľa neho buď  formu uznesenia zastupiteľstva, prípadne potvrdenie komerčnej banky alebo výpisu z účtu. Podotkol však, že v prípade predloženia výpisu z účtu agentúra ministerstva neoveruje a ani nemá kompetencie overovať  pôvod týchto financií, teda či ide o úver, pôžičku, spolufinancovanie od zriaďovateľa a podobne. "Otázka účelovej viazanosti prostriedkov a  rozpočtových pravidiel medzi školami a ich zriaďovateľom (v tomto prípade BBSK) je v plnej zodpovednosti a kompetencii týchto subjektov," zdôraznil hovorca rezortu školstva. "Naďalej trváme na tom, že úspešné školy nemožno trestať," uviedol a doplnil, že budú v plnej miere rešpektovať rozhodnutie  samosprávneho kraja.

Podľa medializovaných informácií sú projekty modernizácie stredných škôl v pôsobnosti BBSK za viac ako 5,4 mil. eur ohrozené. Nové vedenie župy malo školám oznámiť, že z dôvodu nedostatku financií im neposkytne prostriedky na päťpercentné spolufinancovanie projektov. Ministerstvo školstva označilo rozhodnutie vedenia BBSK za neuvážené a poškodzujúce 22 škôl, z ktorých 14 môže čerpať prostriedky z eurofondov prvýkrát. Podľa BBSK to však nie je pravda. Hovorca kraja uviedol, že viac ako polovica škôl si dokázala zabezpečiť spolufinancovanie z vlastných príjmov školy, sponzoringu, darov a grantov.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross