No active "ca-sidebar-197687" sidebar

SOŠ technická a agropotravinárska otvorí brány verejnosti. Ponúkne aj netradičný odbor

sostap-perexStredná odborná škola technická a agropotravinárska (SOŠTaAP) na Okružnej ulici v Rimavskej Sobote už tradične sprístupňuje žiakom 9. ročníkov základných škôl, ich rodičom, ako aj širokej verejnosti svoje priestory v rámci Dňa otvorených dverí, aby sa mohli sami presvedčiť o vybavenosti školy a oboznámiť sa s možnosťami štúdia na škole.

V tomto roku tak urobí 7. februára 2017. Novinkou je, že ako jedna z troch škôl na Slovensku ponúka netradičný odbor, agromechatronik

ucebna_ajŠkola poskytuje odborné teoretické a praktické vzdelanie žiakom, ktorí sa pripravujú pre povolanie najmä v strojárskom, elektrotechnickom a potravinárskom priemysle a poľnohospodárstve. Žiaci sú vedení k získaniu odbornej kvalifikácie v strojárstve, elektronike, elektrotechnike, informatike, automobilovom priemysle, potravinárstve, poľnohospodárstve, technicko - ekonomických činnostiach, ktorú budú môcť využiť buď ako pracovníci v príslušnom odbore alebo ako súkromní podnikatelia. Návštevníci školy budú mať možnosť prezrieť si jej priestory, navštíviť odborné učebne a dielne praktického vyučovania, kde budú môcť pozorovať žiakov priamo pri práci na odbornom výcviku. V odborných učebniach budú pre nich pripravené prezentácie jednotlivých študijných a učebných odborov, doplnené výkladom odborných učiteľov, ktorí budú pripravení odpovedať aj na prípadné otázky návštevníkov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našej škole, príďte nás navštíviť počas Dňa otvorených dverí 7. februára 2017 v čase medzi 8:30 a 14:00, na ktorý Vás srdečne pozývame!
V budúcom školskom roku 2017-2018 pribudne k tradičným odborom nový študijný odbor s maturitou agromechatronik. Vyučovať sa bude experimentálne len na troch stredných školách na Slovensku a jednou z nich je práve SOŠTaAP v Rimavskej Sobote. Dôvodom zavedenia tohto odboru do siete je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov pre modernú poľnohospodársku techniku, jej obsluhu a servis, na ktorý poukázali zamestnávatelia z oblasti poľnohospodárstva.

Okrem toho v nasledujúcom školskom roku škola otvára 4-ročné odbory s maturitou: mechanik-elektrotechnik, technika a prevádzka dopravy; 3-ročné učebné odbory: autoopravár, agromechanizátor-opravár, elektromechanik-silnoprúdová technika, cukrár, mäsiar-lahôdkar; 2-ročné učebné odbory: praktická žena, technické služby v autoservise.
V súlade s požiadavkou vlády SR žiaci vykonávajú odbornú prax vo firmách: KISSLING SLOVENSKO, s.r.o. v Rim. Sobote, TAURIS a.s. v Rim Sobote ako aj v autoservisoch a autosalónoch v regióne.

Študenti s výučným listom majú jedinečnú možnosť získať maturitu v dvojročnom nadstavbovom štúdiu v žiadaných odboroch strojárstvo, potravinárska výroba a poľnohospodárstvo. Škola ponúka možnosť štúdia v slovenskom aj v maďarskom jazyku.

Okrem možností štúdia budú žiakom základných škôl poskytnuté informácie o mimoškolskej činnosti, projektoch, do ktorých je škola zapojená, o možnostiach športovania, ubytovania a stravovania na škole.

Keďže súčasťou školy je aj autoškola, budú im poskytnuté informácie o možnosti získať počas štúdia vodičské oprávnenie na osobný automobil, nákladný automobil, traktor, či motocykel. Po ukončení školy, ako profesionálni vodiči, budú môcť na svojej bývalej škole zároveň získať kvalifikačnú kartu vodiča.

 

leták-sostap_2017

O našej škole sa môžete dozvedieť viac aj na stránke školy www.sostap.sk.

sostap-odbory

 

Zdroj: SOŠTaAP - Reklamný článok


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross