No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Na SOŠTaAP sa súťažilo, študenti preukázali svoje odborné vedomosti aj praktické zručnosti

Zdroj foto: SOŠTaAP

RIMAVSKÁ SOBOTA – Náučným chodníkom SOŠTaAP je názov ďalšieho projektu, do ktorého sa Stredná odborná škola poľnohospodárska a potravinárska v Rimavskej Sobote zapojila ešte v máji 2023. Projektový zámer je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu 5/2023 formou dotácie z environmentálneho fondu.

Škola postupnými krokmi realizuje cieľ celého projektu, ktorým je vybudovanie náučného chodníka v areáli školy. Touto nenásilnou a netradičnou formou sa škola snaží zvyšovať vedomosti žiakov, pedagógov, zamestnancov školy, ale tiež širšej verejnosti v oblasti podpory a ochrany biodiverzity.

Zdroj foto: SOŠTaAP

Dňa 27. marca sa v spolupráci so Správou CHKO Cerová vrchovina a podpory Regionálneho úradu školskej správy v Rimavskej Sobote, na pôde školy uskutočnila regionálna EKO súťaž. Do súťaže sa zapojili viaceré základné školy a tiež samotní žiaci SOŠTaAP, ktorí si zmerali vedomosti vo viacerých oblastiach, ako napríklad biodiverzita, mokrade a voda, klimatické zmeny, chránené územia v okrese Rimavská Sobota, dreviny. Okrem teoretickej časti súťaž pozostávala aj z praktickej časti, v ktorej si žiaci vysadili strom v zachránenom školskom sade a tiež súťažili o vytvorenie najkrajšieho veľkonočného aranžmánu.

Víťazmi súťaže sa stali: 1. miesto ZŠ Nábrežie Rimavy v Hnúšti, 2. miesto ZŠ P. Kellnera Hostinského, 3. miesto SOŠTaAP Rimavská Sobota. Víťazom srdečne blahoželáme. Všetky ostatné tímy sa umiestnili na čestnom 4. mieste.

Sme presvedčení, že v tejto súťaži nebol nikto porazený, pretože všetci preukázali nielen dobré teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti a svoju kreativitu. Ak aj niektorí zo súťažiacich mali menej skúseností, po ukončení súťaže odchádzali s novými nadobudnutými schopnosťami, ktoré možno využijú pri výsadbe zelene nielen vo vlastných záhradkách.

Za aktívny prístup patrí veľké ďakujem hlavne ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote, ZŠ Nábrežie Rimavy v Hnúšti, ZŠ P. Kellnera Hostinského.

A čo vy, ako by ste si napríklad poradili s týmto?

Táto úloha sa volá prešmyčka – správnym zaradením písmen v jednotlivých výrazoch získate rodové meno niektorých rastlín a živočíchov, ktoré sú viazané na vodný ekosystém. K riešeniu doplňte aj správne druhové meno.

(príklad: PÁKA POT, riešenie: POTÁPKA CHOCHLATÁ)

  • IBA NOC 
  • A ŽUKOV
  • KLÁT HAVA 

Na výrobu tepla v domácnostiach na Slovensku sa používajú väčšinou tieto primárne energetické zdroje. Ktoré z nich má najväčšiu a ktorý najmenšiu ekologickú stopu?

Zemný plyn, biomasa, uhlie?

Zdroj: SOŠTaAP


PR článok
Rimavu číta viac ako 100 000 ľudí mesačne, odprezentuj svoju firmu aj ty. Kontakt: [email protected]


NENECHAJTE SI UJSŤ


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross