No active "ca-sidebar-197687" sidebar

V Rimavskej Sobote sa rodí nádejný model výstavby vodárenskej infraštruktúry pre malé obce

7. marca 2018 |  | 

Pre pilotné projekty ekonomicky, energeticky aj ekologicky výhodnej výstavby vodárenskej infraštruktúry ukončenej koreňovou čistiarňou odpadových vôd boli vytipované štyri obce v okrese Rimavská Sobota: Radnovce, Rakytník, Cakov a Hostice. Prípravná a projektová dokumentácia pre prvý zámer v Radnovciach (921 obyvateľov) sa onedlho začne pripravovať vďaka poskytnutému regionálnemu príspevku vo výške 48 000 eur s predpokladom výstavby v rokoch 2019 a 2020. Počas výstavby sa uvažuje so zamestnaním cca 33 pracovníkov. Vo februári bude predložená žiadosť obce Rakytník (310 obyvateľov) o regionálny príspevok na projektovú dokumentáciu na podobný účel. V tomto prípade sa predpokladá vznik 19 nových pracovných príležitostí počas dvoch rokov výstavby.

Okres Rimavská Sobota je typický veľkým počtom malých obcí – zo 107 obcí okresu až 95 obcí nemá viac než tisíc obyvateľov. Mnohé z nich nemajú prístup k pitnej vode s garantovanou kvalitou a nemajú vybudovaný ani systém odvádzania a čistenia splaškových odpadových vôd. To výrazne komplikuje život miestnym, dokonca spôsobuje časté hygienické problémy. Chýbajúca infraštruktúra núti obyvateľov kupovať si aspoň na priamu spotrebu a pre dojčatá, deti a chorých balenú pitnú vodu v obchodoch. Z nedávnych terénnych prieskumov vyplýva, že práve domácnosti v malých obciach zaostávajúcich regiónov tak platia za pitnú vodu vyše 200-krát viac ako domácnosti v mestách, napojené na verejný vodovod, pričom jej majú k dispozícii mnohonásobne menej. Podobná situácia je aj v iných najmenej rozvinutých okresoch – práve pre nich môžu v budúcnosti práve projekty v okrese Rimavská Sobota priniesť riešenie.

Koreňová čistiareň odpadových vôd patrí medzi najekologickejšie; ide o sústavu štrkových polí izolovaných od podložia, do ktorých sa privádza znečistená odpadová voda. Znečistenie z nej odstraňujú baktérie žijúce na povrchu kamienkov a vysadené vodné rastliny svojimi koreňmi. Ak je koreňová čistiareň dobre navrhnutá, postavená a prevádzkovaná, jej čistiaci efekt je vysoký a predstavuje plnohodnotnú alternatívu klasickým mechanicko-biologických čistiarňam. Rozdiel je aj v tom, že koreňová čistiareň nepotrebuje zložité a energeticky náročné technológie.

Keďže značnú časť investičných nákladov tvoria zemné a jednoduché stavebné práce, výstavbu budú realizovať obecné podniky. Tie môžu na takýto účel – za predpokladu kvalitného odborného riadenia – zamestnať miestnych nezamestnaných s nízkou kvalifikáciou. Väčšina investičných nákladov preto „neodtečie“ z regiónu (oproti bežnej výstavbe na kľúč), ale „presiakne“ do regiónu. Okrem toho, technologická jednoduchosť umožní obecným podnikom novú infraštruktúru aj prevádzkovať. To zabezpečí nízke prevádzkové náklady, a teda aj veľmi nízke a výhodné ceny pre domácnosti.

Keďže na Slovensku ide o nový prístup k výstavbe infraštruktúry, Centrum rozvoja Gemera a Malohontu, n.o. dalo vypracovať odbornú štúdiu, ktorá sa sústredila na opis a hodnotenie navrhovaných riešení. Na vypracovanie štúdie poskytol Úrad vlády SR regionálny príspevok a štúdia už prešla aj pripomienkovaním zo strany odborných a zainteresovaných inštitúcií.

Štúdiu nájdete tu…

Zdroj: nro.vlada.gov.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross