No active "ca-sidebar-197687" sidebar

MsZ: Bude sa meniť rokovací poriadok, etický kódex i štatút mestských novín?

Na uplynulom, pokračujúcom, mestskom zastupiteľstve v Rimavskej Sobote bola reč aj zmenách v rokovacom poriadku, etickom kódexe i štatútu Gemerských zvestí a Gömöri Hírlap. Návrhy na zmeny predložil poslanecký klub Odvážme sa zrýchliť.Návrhy ostatným poslancom priblížil predseda poslaneckého klubu Roman Vaľo. Ako povedal, aktuálny rokovací poriadok nespĺňa požiadavky dnešnej doby. „Chceli by sme zaviesť tradíciu poslaneckých grémií. Na mieste stretnutí poslancov nezáleží, stoličky sú všade rovnaké či už v Kruháči alebo na Mestskom úrade,“ poznamenal. Ako ozrejmil cieľom poslaneckých grémií pred verejným rokovaním bude mať pozitívnejší dopad aj na vzťahy medzi poslancami. „Predsa čím častejšie sa budeme stretávať, tým viacej sa budeme spoznávať a nachádzať spoločnú reč,“ doplnil.

Do diskusie sa zapojil aj primátor Jozef Šimko. Ten poslaneckému klubu vyčítal, že materiály dostal on a ďalší poslanci len deň pred mestským zastupiteľstvom a nemali tak čas na ich preštudovanie. Preto o týchto bodoch nemôžu rokovať, nakoľko sa porušuje rokovací poriadok. S tým súhlasil aj hlavný kontrolór mesta Mikuláš Csirmaz, podľa ktorého materiály môžu iba prejednať v bode Rôzne, ale nie o nich hlasovať.

S primátorom v istej veci súhlasil poslanec Peter Juhász, podľa ktorého z hľadiska podávania materiálov na rokovanie by mal byť dostatočný priestor na ich preštudovanie poslaneckým zborom. Ako však doplnil, existujúci rokovací poriadok by sa mal zmeniť, pretože je nedostatočný. „Inak by nemuselo dôjsť k veciam, ktoré sa stali na predchádzajúcom rokovaní. Vám, primátor, keď sa vám to páči, tak rokovací poriadok dodržujete a keď sa vám niečo nepáči, tak ho už porušujú iní,“ avizoval Juhász s tým, že by sa nemalo brániť zmene niektorých vecí, ktoré nejdú správnym smerom. „Mesto nie je len primátor, ale je to primátor a zastupiteľstvo,“ povedal.

Lepšie vzťahy by mal odzrkadľovať aj etický kódex. Ako povedal Vaľo, ako volení poslanci zastupujú v prvom rade ľudí a ich záujmy. Podľa jeho slov prijatím týchto dokumentov by boli mestské zasadnutia vecnejšie a kvalitnejšie. Vecnosť a kvalitu poslanecký klub očakáva aj od zmeny štatútu Gemerských zvestí a Gömöri Hírlap. „Chceme im dať poslednú šancu, aby to bolo periodikum, ktoré by občanom prinášalo vyvážené a hlavne objektívne informácie, ktoré občania potrebujú. Doposiaľ podľa nás tomu tak nebolo, preto predkladáme návrh štatútu Gemerských zvestí,“ avizoval Vaľo s tým, že nový štatút prenesie oveľa väčšie právomoci na tých, ktorí tvoria obsah novín.

Podľa prednostu Mestského úradu Štefana Szántóa snahy o zásah do štatútu gemerských zvestí už boli. „Vtedy sme celý materiál predložili Slovenskému syndikátu novinárov a tlačovému odboru Úradu vlády. Konštatovali, že došlo k porušeniu Ústavy SR v jednom článku. Preto aj tento predložený materiál posielame týmto príslušným orgánom,“ podotkol Szántó. Poslanec Vaľo túto vec kvitoval.

Návrhom zmeny rokovacieho poriadku, etického kódexu a štatútu novín by sa poslanci mali zaoberať na ďalšom verejnom rokovaní. Na tom uplynulom poslanecký klub Odvážme sa zrýchliť len predstavil tieto materiály mestského zastupiteľstvu.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross