No active "ca-sidebar-197687" sidebar

P. RUKAVICA: Práca príslušníka mestskej polície je univerzálna, vyžaduje od policajta všestrannosť

Hoci po aktívnom ukončení pôsobenia v Policajnom zbore SR mohol uprednostniť oddych, neurobil tak. Zapojil sa do ďalšieho pracovného procesu, a to ako náčelník Mestskej polície v Hnúšti, ktorú vedie viac ako rok. Reč je o Petrovi Rukavicovi, ktorý nielen pokračuje v dosiahnutých výsledkoch svojho predchodcu – Milana Migaľu, ale v tejto funkcii využíva aj svoje dosiahnuté policajné skúsenosti. Aké mal ambície a ciele, a ktoré sa mu za rok pôsobenia podarilo naplniť, k čomu vedie ostatných príslušníkov MsP v Hnúšti a mnoho ďalšieho priblížil v rozhovore pre Rimava.skČo bolo dôvodom, že ste sa uchádzali o miesto náčelníka Mestskej polície v Hnúšti?
Po aktívnom ukončení pôsobenia v Policajnom zbore som mohol uprednostniť oddych, alebo zapojiť sa do ďalšieho pracovného procesu. Vzhľadom k tomu, že na Mestskej polícii v Hnúšti v dôsledku  personálnej zmeny zostala pracovná pozícia náčelníka voľná, zvolil som druhú možnosť a ponúkol som Mestskému úradu v Hnúšti využitie mojich dosiahnutých teoretických ako aj praktických policajných skúseností.

S akými ambíciami a cieľmi ste išli do MsP?
Mal som vedomosť, že nadviazať na dosiahnuté výborné výsledky predchádzajúceho náčelníka Milana Migaľu bude veľmi ťažké. Poznám jeho štýl práce a profesionalitu z dvoch pohľadov - ako občana mesta Hnúšťa a taktiež z predchádzajúceho spolupôsobenia v Policajnom zbore. Ocenil som, že i napriek možnosti priameho vymenovania do tejto funkcie, mesto Hnúšťa má upravené interné normy, ktoré ukladajú vyhlásiť výberové konanie, na ktorom môžu prezentovať svoju kvalitatívnu úroveň aj ostatní uchádzači. Mojou prioritnou ambíciou v prvom roku pôsobenia bolo dosiahnuť minimálne úroveň výslednosti predchádzajúceho obdobia.

Ktoré z nich sa Vám za ten čas podarilo naplniť alebo priblížiť ? A ktoré by ste chceli ešte naplniť?
Nadviazal som na spomenutú úroveň práce a až do vyhlásenia celoštátnej mimoriadnej situácie v súvislosti boja s pandémiou sme vo výslednej činnosti nepoľavili. Mimoriadna situácia však priniesla plnenie aj mimoriadnych úloh, ktoré tiež sú príslušníkmi mestskej polície aj v súčasnej dobe zodpovedne plnené.

Vediem príslušníkov k zásade zaoberania sa každým oznámením zo strany občanov o podozrení  nezákonného konania s rovnakou vážnosťou, pretože pre občana je riešenie každej jeho ujmy veľmi dôležité a pri snahe o vrátenie veci do právneho stavu sa obracia s nádejou, že práve my mu v tom pomôžeme. Každodenným detailným zaoberaním sa problémami občanov a samotného mesta chcem prispieť ku oprávnenému používaniu pomenovania mesta Hnúšťa ako bezpečné mesto. Keďže charakter práce mestských policajtov neumožňuje riešiť celý rozsah nápadu kriminality, naplniť tento význam slova je možné len v spolupráci s policajtmi. Policajného zboru, s ktorými Mestská polícia Hnúšťa má v súčasnej dobe výbornú spoluprácu.

Aká je podľa Vás situácia v Hnúšti z pohľadu mestského policajta ? Majú mestskí policajti dostatočný rešpekt od občanov?
Mesto Hnúšťa považujem z hľadiska bezpečnostnej situácie za dobrú voľbu pre život. Zo strany primátora mesta Romana Lebedu a mestského zastupiteľstva sa bezpečnostnej problematike venuje veľká pozornosť. Príslušníci mestskej polície Hnúšťa sú pripravení riešiť aj zložitejšie situácie, čo dokazuje aj policajná prax. Uznávanie a rešpekt u občanov si buduje každý príslušník sám. Hlavne profesionálnym riešením konkrétnej situácie, nekompromisnosťou a prezentáciou dôstojnosti inštitúcie mestskej polície. I keď prevláda všeobecný negatívny postoj občanov ku práci policajtov, hnúšťanskí mestskí policajti si rešpekt u občanov vybudovaný v minulom období, udržujú.

Je práca mestského policajta kľudnejšia ako vaša predošlá služba v štátnej polícii ? Ak áno v čom?
Žiadna práca policajta nie je kľudná. Rozdiel je len v zdroji stresovej situácie. Policajt zaradený na funkcii v Policajnom zbore vykonáva špecifické úkony vyplývajúce z jeho zaradenia a stretáva sa so závažnejšími skutkami. Práca príslušníka mestskej polície je univerzálna, vyžaduje od policajta všestrannosť. Je prísne kontrolovaná očami občana. Príslušník nie je v meste anonymný. Pôsobí v ňom aj mimo služby. Je častokrát konfrontovaný s rozhodnutiami, ktoré vykonal a to hlavne osobami, ktoré mali o ich obsahu inú predstavu.

Dôležité je, aby príslušníci, ktorí sú týmto stresovým situáciám vystavení, im nepodľahli a aby v každom okamihu zachovávali svoju dôstojnosť a nestrannosť a nezabúdali, že realizujú službu pre občana.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross