Vo Fiľakove zatvárajú triedy, základnej škole udelili riaditeľské voľno, Covid-19 majú dvaja pedagógovia

Samospráva vyzýva občanov, aby nepanikárili, ale ani nezľahčovali situáciu.