No active "ca-sidebar-197687" sidebar

SOŠOS: Študuj to, čo ťa baví a získaj uplatnenie na trhu práce. Škola má v ponuke niekoľko odborov

Pomaly ale isto sa blíži čas, kedy si budú deviataci vyberať strednú školu. Dôležité rozhodnutie, ktoré ovplyvní nielen ich najbližšie roky života, by mali mať dobre premyslené. Čo ponúka Stredná odborná škola obchodu a služieb v Rimavskej Sobote?

Maturitné aj nematuritné odbory, ktoré si žiada trh práce

V školskom roku 2021/2022 otvorí SOŠOS niekoľko odborov. V ponuke má maturitné 5-ročné a 4- ročné odbory, 2-ročné nadstavbové a 3-ročné pomaturitné štúdium, nematuritné 3-ročné učebné odbory (je možné po nich absolvovať nadstavbové maturitné štúdium) a 2-ročný učebný odbor. Škola otvorí o 3 odbory viac ako v minulom roku. Novými a staronovými odbormi sú obchodný pracovník, kaderník a inštalatér.

Maturitný 5-ročný študijný odbor – hotelová akadémia

Absolvent tohto odboru nájde uplatnenie v hotelových a reštauračných službách ako radový pracovník, manažér strednej úrovne alebo ako samostatný podnikateľ.

Maturitné 4-ročné študijné odbory – obchodný pracovník, kozmetik

Absolvent odboru obchodný pracovník nájde uplatnenie ako predajca, pokladník, nákupca, vedúci prevádzky, vedúci predaja, kontrolór kvality, skladník, pracovník marketingu, pracovník v logistike a distribúcii či ako obchodný zástupca a taktiež v iných funkciách, kde sa vyžaduje úplné stredné odborné vzdelanie.

Absolvent odboru kozmetik si nájde prácu ako kozmetik, nechtový dizajnér, vedúci kozmetickej prevádzky, súkromný podnikateľ v oblasti osobných služieb so zameraním na kozmetické služby.

2-ročné nadstavbové štúdium – vlasová kozmetika, spoločné stravovanie, podnikanie v remeslách a službách

Absolvent vlasovej kozmetiky sa uplatní v kaderníckych a kozmetických salónoch, prevádzkach televízie, v divadle, kúpeľných zariadeniach, na lodiach či v hoteloch.

Absolvent odboru spoločné stravovanie sa zamestná v pracovných pozíciách ako napríklad šéfkuchár, hlavný čašník, servírka, barman, barista, someliér, majster odbornej výchovy alebo aj ako súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania.

Absolvent 2-ročného nadstavbového štúdia v odbore podnikanie v remeslách a službách získa podnikateľské a manažérske zručnosti pri tvorbe vlastného podnikateľského plánu, pri zabezpečovaní chodu prevádzok, obchodu a poskytovania služieb a pri vykonávaní administratívnych prác a účtovej evidencie.

3-ročné pomaturitné štúdium – potravinárstvo – hygiena potravín

Absolventi získajú titul DiS, uplatnia sa v profesiách a pracovných pozíciách v oblasti výživy, potravinárskej inšpekcie, v potravinárskom priemysle, v distribúcii a úprave potravín ako hygienický dozor, kontrolór kvality, technológ, poradca na prevenciu a diagnostiku nákazlivých ochorení a likvidáciu pôvodcov týchto nákaz alebo v oblasti súkromného podnikania v potravinárstve.

Nematuritné odbory – 3-ročné učebné odbory kuchár, čašník/servírka, kaderník, murár, inštalatér

Učebný odbor kuchár pripraví žiaka na výkon povolania kuchár v oblasti služieb ako zamestnanci reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania.

Po absolvovaní učebného odboru čašník, servírka získajú žiaci zručnosti na výkon povolania čašník, servírka v oblasti služieb ako zamestnanci reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania.

Absolventi odboru kaderník sa uplatnia ako zamestnanci kaderníctva, živnostníci alebo aj ako zamestnanci firiem zaoberajúci sa výrobkami vlasovej kozmetiky.

Vyštudovaní murári sa zamestnajú ako kvalifikovaní pracovníci alebo samostatní podnikatelia zaoberajúci sa výrobou, montážou, údržbou alebo obnovou stavieb.

Odbor inštalatér pripravuje žiakov na kvalifikované vykonávanie odborných činností spojených s montážou, údržbou a opravovaní vodovodných, odpadových, plynovodných a vykurovacích rozvodov a zariadení.

Po ukončení týchto odborov je možné absolvovať nadstavbové štúdium s maturitou.

2-ročný učebný odbor – stavebná výroba

Odbor je zameraný na odbornú prípravu pre výkon jednoduchých a pomocných prác v celej oblasti stavebníctva ako pomocný stavebný robotník.

Škola, v ktorej to žije

Stredná odborná škola obchodu a služieb poskytuje svojim žiakom okrem teoretických vedomostí aj potrebnú prax, ktorá pomáha pri prehlbovaní ich vedomostí. Zručnosti žiaci získavajú v školských zariadeniach Reštaurácia Mladosť, Reštaurácia Čierny Orol, Kozmetický salón Lada, Kaderníctvo Junior Komplex, Bar Škola, Bufet Gaudeamus, Bufet Orlík a v dielňach pre stavebné odbory Junior. Priestory týchto zariadení sa snaží každoročne obnovovať.

Ako povedal riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote Jaroslav Bagačka, najnovšie je vynovená učebňa stolovania, kde sa budú učiť najmä žiaci odborov čašník a hotelová akadémia. „Učebňa je úplne prerobená, je tam kávovar, barový pult, stoly rozložené ako v reštauráciách a čo je dôležité, na stenách sú zrkadlá. Žiaci tak vidia, ako obsluhujú, vedia si odsledovať techniku,“ povedal riaditeľ Bagačka s tým, že podobné učebne sú pre odborné školy normatívom. „Modernizujeme aj ďalšie učebne. Dokončili sme aj dielne praktického vyučovania v Mladosti. Škola chce napredovať ďalej,“ povedal riaditeľ Bagačka

Medzinárodná súťaž 4FEST

SOŠOS každoročne usporadúva medzinárodnú súťaž pre žiakov odborných škôl krajín V4, na ktorej si pod drobnohľadom odbornej poroty zmerajú svoje zručnosti a predvedú, čo dokážu. Zväčša dvojdňové podujatie však nie je len o súťažení v odborných znalostiach. Sprevádzajú ho aj rôzne iné súťaže, koncerty, akcie – napríklad aj prezentácie vín. 4FEST je pre žiakov aj akousi motiváciou a odmenou v závere školského roka. Žiaci majú možnosť vymeniť si skúsenosti a získať nielen nové poznatky, ale aj kamarátstva.

Viac informácií o odboroch, ktoré ponúka Stredná odborná škola obchodu a služieb v Rimavskej Sobote, nájdete na jej oficiálnej webovej stránke sosos.sk. Pre viac informácií volajte na t. č. 047 5812011 alebo školu kontaktuje e-mailom na [email protected]. Adresa SOŠOS je Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota.

PR článok


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross