No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Etelka: Železné srdce Gemera prestalo biť už dávno. Nezisková organizácia ho chce oživiť

21. januára 2022 | | |  | 

NIŽNÁ SLANÁ – Je vysoká 11 metrov, počas rozmachu hutníctva a baníctva sa nezastavila a dnes patrí k mimoriadne cenným technickým pamiatkam. Etelka – táto vysoká pec dostala meno podľa matky jej niekdajšieho staviteľa, grófa Emanuela Andrássyho.

Vo vysokej peci sa zhutňovala sideritová ruda, na praženie ktorej slúžilo osem pražiacich pecí. Ročná výroba surového železa sa pohybovala od 3 500 do 6 300 ton. Etelka fungovala do roku 1907. Železiarska výroba v nej utíchla a huta začala chátrať.

Článok pokračuje pod reklamou


To sa ale zmenilo v roku 2014, keď sa stavebná a kultúrna pamiatka dostala do rúk Neziskovej organizácie Barbora, ktorá ju plánuje zrekonštruovať v spolupráci so Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska. Víziou je dostať Etelku do stavu z roku 1910. Bude súčasťou projektu Železná cesta Slovenska.

Výskum potvrdil jedinečnosť stavby

Najnovšie si Etelka prešla architektonicko-historickým pamiatkovým výskumom, na ktorý získala Nezisková organizácia Barbora príspevok vo výške 5 000 eur od Ministerstva kultúry SR. „Cieľom bolo získať nové poznatky o historickej vysokej peci, jej vývoji a hodnotách, ktoré by bolo možné využiť predovšetkým pri spracovaní najdôležitejšej časti výskumného elaborátu – návrhu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky,“ vysvetlila pre Rimava.sk Andrea Heldová z Neziskovej organizácie Barbora.

Keďže pri objekte nebolo postavené lešenie, ktoré by umožnilo detailnejšie zhodnotiť fasády a interiér bol neprístupný, resp. boli vnútorné konštrukcie deštruované, výskum priniesol aspoň základné poznatky o pamiatke a možnostiach jej záchrany.

„Tieto poznatky, i keď ich bude potrebné perspektívne doplniť, už dnes potvrdili jedinečnosť tejto technickej stavby s mimoriadnym pamiatkovým, kultúrno-spoločenským a turisticko-rekreačným potenciálom,“ dodala ďalej Andrea Heldová. Etelka podľa jej slov svojou jedinečnosťou prekročila aj hranice regiónu.

Etelka – železné srdce Gemera
Zdroj: Geopark Malé Karpaty

Nezisková organizácia ďalej plánuje oživiť tento symbol technického rozvoja a ekonomickej aktivity Gemera v oblasti hutníctva železa. Vzniknúť by taktiež mohol nevšedný rekreačno-náučný areál v ideálnej polohe pri živej komunikácii a v krásnom prírodnom prostredí.

Výnimočne zachovaná

Ako ďalej vysvetlila Andrea Heldová, napriek tomu, že pamiatkový výskum nebolo možné zrealizovať v tejto fáze do plnej hĺbky, jeho výsledky priniesli nové poznatky predovšetkým o etapizácii výstavby vysokej pece a jej ďalších úprav po ukončení tavby železa začiatkom 20. storočia.

„Potvrdilo sa, že táto do objemu tavby najväčšia vysoká pec, je do súčasnosti zachovaná v takmer nenarušenej podobe z obdobia jej vrcholnej produktivity, a to nielen v prípade jej obvodového plášťa, ale aj vnútornej konštrukcie,“ priblížila.

Takto zachovanú pec podľa jej slov nie je možné vidieť pri iných, už konzervovaných a prezentovaných vysokých peciach na Slovensku, ale ani v Maďarsku, ani na Morave – z nich sa zachovala iba ich „škrupina" – obvodový plášť.

„Po obnove pece Etelka sa z nej stane výrazná dominanta krajiny vysokej výpovednej hodnoty vďaka sugestívnemu pôsobeniu a rozsahu zachovania originálnych konštrukcií. Vlastná pec je obohatená a rozsiahlu prístavbu mladšej úpravne s rozľahlým, polyfunkčne využiteľným interiérom a vedľa stojacou hmotou elektrárne, ktorej čiastočne zachovaná vodná turbína vyrábala elektrickú energiu pre areál i jeho zázemie,“ vysvetlila ďalší prínos a význam obnovy Etelky Andrea Heldová.

Po obnovení by historicko-priemyselná lokalita mohla nadobudnúť nový rozmer, kultúrno-spoločenské a turisticko-rekreačné využitie. „Práve pamiatkový výskum odkryl zatiaľ iba tušené hodnoty vysokej pece Etelka i jej areálu, ktorých záchrana je neoddiskutovateľnou povinnosťou súčasnej generácie, na ktorú sa zatiaľ podujala iba nezisková organizácia rovnakého mena,“ dodala Heldová.

Nové výzvy

Čo bude s vysokou pecou ďalej? Neziskovú organizáciu čakajú ďalšie výzvy, tentokrát s podporou OOCR Gemer. „Aj v tomto roku budeme napredovať malými a skoro neviditeľnými krokmi, ale veľmi dôležitými pre hutu Etelku. Po ukončení predpísaných výskumov Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach by sme mohli prejsť k tomu najdôležitejšiemu, a to k vypracovaniu projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu,“ priblížila Andrea Heldová.

Článok pokračuje pod reklamou


Ďalej podľa jej slov aktuálne dokončujú s externou firmou polyfunkčný objekt v areáli huty, ktorý bude slúžiť ako návštevnícke a informačné centrum, kde budú sociálne zariadenia, miestnosť na workshopy a prezentácie.

„Ďalšími krokmi Neziskovej organizácie Barbora bude získavanie dotácií z pripravovaných projektov Košického samosprávneho kraja a vyhľadávanie sponzorov,“ uzavrela s tým, že pri obnove im finančne v prípade záujmu môže pomôcť aj verejnosť.

Zdroj foto: Andrea Heldová


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross