No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Kto tento rok dostane Cenu mesta? Poslanci budú vyberať spomedzi osem návrhov

17. marca 2023 | | |  | 
Foto archívne.

RIMAVSKÁ SOBOTA – Kto tento rok dostane Cenu mesta Rimavská Sobota? Doručených bolo 9 návrhov, no poslanci budú na ich najbližšom zasadnutí (21. 3.) rozhodovať len o 8 z nich. Jeden návrh bol vylúčený.

Ako sa uvádza v materiáloch predložených do mestského zastupiteľstva, vylúčený bol návrh, ktorý podal János Juhász Dósa – navrhol spisovateľku a pedagogičku Martu Hlušíkovú. "János Juhász Dósa nie je obyvateľom Rimavskej Soboty a v zmysle štatútu mesta čl. 46 ods. 2 môžu predkladať návrhy: poslanci, primátor, komisie, obyvatelia mesta, občianske združenia, spolky, vedecké a umelecké inštitúcie pôsobiace na území mesta. Z uvedeného dôvodu do mestského zastupiteľstva predkladáme 8 návrhov," uvádza sa v materiáloch.

Článok pokračuje pod reklamou


Doručené návrhy. Zdroj: Mestský úrad Rimavská Sobota

Komisia MsZ – Zbor pre občianske záležitosti Človek človeku navrhla dlhoročnú členku ZPOZ Ľubicu Varjuovú. Dlhé desaťročia bola stabilnou súčasťou Zboru pre občianske záležitosti pôsobiacom v Rimavskej Sobote. Po takmer 36. rokoch pôsobenia v úlohe „spozárky“ a recitátorky musela zo zdravotných dôvodov túto činnosť zanechať. V úlohe „spozárky“ a recitátorky sa prihovárala najmenším i seniorom pri rôznych spoločenských a slávnostných podujatiach. Celý svoj život pracovala v školstve, zastávala aj post riaditeľky materskej školy.


Prečítajte si tiež: Mojou najväčšou odmenou bolo objatie detí a tie krásne slová ľúbim ťa, hovorí Ľubica Varjuová, ktorá zakladala jednu zo škôlok v Rim. Sobote


Poslanecký klub Spolu sme Sobota nominoval Tomáša Bálinta. Aktivista Tomáš Bálint je manažérom kultúry v Mestskom kultúrnom stredisku v Rim. Sobote. Svoju prácu však poňal omnoho kreatívnejšie ako býva na podobných pozíciách zvykom. Organizuje regionálny kultúrno-vzdelávací kvíz pre študentov stredných škôl Kvízmajster a konferenciu Konfereska pre mladých ľudí z okresu. Patrí k iniciátorom kampane Ťahaj domov a tiež organizuje multižánrový festival Fraj. Ako odôvodnil poslanecký klub, Tomáš Bálint významne pozdvihuje povedomie o Rimavskej Sobote v kontexte celého Slovenska.

Poslanecký klub Spolu sme Sobota ďalej navrhol na Cenu mesta Rimavská Sobota lekára a aktivistu Jána Jurkemíka. "Ján Jurkemík sa tento rok rozhodol namiesto tradičnej dovolenky venovať svoj jediný voľný čas záchrane civilistov na frontovej línii na východnej Ukrajine, kde teroristické vojská Ruskej federácie napriek všetkým pravidlám útočia na civilistov. Vo frontovej línii strávil niekoľko týždňov a svojím chrabrým prístupom zachránil množstvo životov bežných civilistov," uvádza klub v návrhu. "Takýmto činom veľmi pozitívne pozdvihol povedomie o Rimavskej Sobote poškvrnenom primátorom kandidujúcim v ostatných parlamentných voľbách za fašistickú stranu K-ĽSNS," dodal klub.

Cyril a Katarína Žolnírovci a veriaci Rímskokatolíckej cirkvi v Rim. Sobote by chceli, aby bolo ocenenie udelené Rastislavovi Polákovi, dekanovi farnosti Rimavská Sobota a vikárovi Rožňavskej diecézy. V Rim. Sobote pôsobí ako dekan od roku 2015. Okrem cirkevných záležitostí pôsobí aj na poli kultúry a charity, podieľa sa na zveľaďovaní a ochrane kultúrnych pamiatok a pracuje s mládežou. Zaslúžil sa napríklad o rozšírenie koncertov vážnej hudby v meste, opravu veže kostola na Hlavnom námestí, opravu oltára či opravu budovy fary. Pre mládež organizuje rôzne jarné a letné tábory.

Ďalším nominantom je Ladislav Boholy. "Už roky sledujeme usilovnú prácu jedného z našich spolubývajúcich, ktorý vo voľnom čase vysádza sadenice stromčekov. Na mieste zlikvidovaného cintorína je už vysadených viac ako 60 ušľachtilých stromov, ktoré tak nahradili chýbajúce a vyhynuté, každý z nich je opatrený vizitkou šľachetného občana Rimavskej Soboty - in memoriam," uviedla v návrhu Erika Kecső. Ako pokračovala, mestu daroval aj platany, ktoré nájdeme na Sídlisku Rimava, Námestí Š. M. Daxnera či na mieste, kde kedysi stála synagóga. Tie patria k najkrajším v meste. "Ale to aj preto, že nešetril časom, peniazmi a námahou, každý deň im nosil vodu v nádobách a dodnes sa stará aj o malé stromčeky na cintoríne."

Článok pokračuje pod reklamou


Medzi nominovanými je aj Centrum pre deti a rodiny Rimavská Sobota, ktoré vzniklo v roku 2004. Návrh podala Komisia sociálnych vecí, rodiny a rómskej problematiky pri MsZ v Rim. Sobote. Celková kapacita centra je 81 detí, mladých, dospelých a klientov na dobrovoľných pobytoch. Celkový počet zamestnancov je 59. "Nie sme už veľký detský domov, na ktorý ukazujú prstom, ale sme včlenení v našich siedmich domčekoch a troch bytoch medzi bežné rodiny v mestách a na dedine. Už viac ako 19 rokov efektívne pracujeme ako domov detí, aj napriek veľkej vzájomnej vzdialenosti," uvádza sa v materiáloch. "Žijeme a pracujeme v troch mestách, v piatich obciach aj so sieťou siedmich profesionálnych rodín. V rámci práce ambulantnou a terénnou formou pracujeme vo všetkých mestách a obciach okresu Rimavská Sobota."

Ďalším nominantom je Jozef Tokár, ktorého navrhol Jozef Tóth. Bol dlhoročným zamestnancom Okresného osvetového strediska v Rimavskej Sobote, pracoval ako metodik pre fotografiu a film. Od roku 1965 spolupracoval s Gemerskými zvesťami a pod jeho vedením zaznamenalo štúdio fotografie viacero úspechov na domácich i zahraničných súťažiach. Prínosom pre mesto je jeho bohatá databáza filmov a fotografií (už od polovice 60. rokov), ktorú zverejňuje na sociálnych sieťach. 

Attila Halász v mene poslaneckého klubu Alternatíva navrhol Zoltána Bána. Po strednej škole absolvoval Elektrotechnickú fakultu Vysokého učení technického v Brne. Od roku 1977 pracoval pre Stredoslovenskú energetiku na rôznych pozíciách, od technika až po zástupcu riaditeľa. Ako projektový manažér v oblasti rozvoja sietí mal možnosť prispieť k efektívnemu rozvoju a rozširovaniu infraštruktúry regiónu. Od roku 1997 sa ako správca, kurátor a člen Synodnej rady Reformovanej cirkvi Rimavskej Soboty a Gemerskej diecézy snaží pomáhať reformovanej cirkvi a ďalším historickým kostolom pri zachovaní, obnove a rekonštrukcii ich majetku. V rokoch 2001 až 2013 bol poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja.

NENECHAJTE SI UJSŤ


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross