No active "ca-sidebar-197687" sidebar

OZ Rodon Klenovec nezaháľa ani počas pandémie, nahrali CD s piesňami v nárečí

Občianske združenie Rodon Klenovec nezaháľa ani v čase pandémie. Napĺňa svoje ciele, ktoré si stanovilo pred 20 rokmi. Jedným z cieľov je starostlivosť o ochranu a udržiavanie kultúrnych pamiatok a ľudových tradícii v obci, ako aj vytváranie podmienok pre aktívne využitie voľného času detí a mládeže a ich ochrana pred negatívnymi vplyvmi. A toto sa odzrkadlilo vo vytvorení CD s piesňami v nárečí. Rimava.sk o tom informovala Stanislava Zvarová, predsedníčka združenia.

„Našimi členmi sú aj členovia Folklórneho súboru Vepor a Detského folklórneho súboru Mladosť z Klenovca. V spolupráci s Miestnym kultúrnym strediskom pri Obci Klenovec sme sa ešte v roku 2019 rozhodli pripraviť projekt na dokumentáciu ľudových piesní z obce Klenovec,“ uviedla Zvarová, ktorá spoločne aj s manželom Jaroslavom počas svojej dlhoročnej činnosti zozbierali.Podľa jej slov aktivity projektu zahŕňali prípravu interpretov a výber piesňového a hudobného materiálu, naštudovanie hudobného a speváckeho materiálu s interpretmi, spracovanie informačnej brožúrky CD. „Finančné prostriedky boli použité na nahrávanie, výrobu a mastering CD. Nahrávanie CD Z Klenovskej truhlici sme zrealizovali počas dvoch dní v Kultúrnom dome v Klenovci, práve v čase, keď sme sa dozvedeli o prvých prípadoch koronavírusu, 5. až 6. marca 2020. Naše nahrávanie bolo ohrozené, a tak sme nemohli venovať toľko času jednotlivým skladbám, ako by sme chceli,“ ozrejmila predsedníčka oz Rodon Klenovec.

Po horách, po dolách

Projektom chcú vzdať úctu našim predkom

Projektu Z Klenovskej truhlici, prináša ľudové piesne z obce Klenovec, Kadlubu a Nového Klenovca. „Chceme tak vzdať úctu našim predkom, ľuďom, ktorí nám tieto vzácne poklady odovzdali,“ podotkla. Ako doplnila, prostredníctvom spevákov a muzikantov z Detského folklórneho súboru Mladosť a Folklórneho súboru Vepor z Klenovca ich prinášajú ďalším záujemcom o ľudovú pieseň. „Otvorili sme pre Vás našu truhlicu ako dar a spomienku na vzácnych ľudí, našich informátorov: Annu Mlkvíkovú, Máriu Brndiarovú, Michala Jakuba, Jána Bálinta, Pavla Pavlove, Pavla Zvaru, Zuzanu Medveďovú, Kristínu Bálintovú, Martina Kožiaka st., Pavla Kochana, Jána Vrbínskeho, Michala Hrušku a členov Folklórnej skupiny Šajava z Kráľa, potomkov Novoklenovčanov,“ vymenovala Zvarová.

Súčasťou CD sú spísané texty piesní v nárečí, aby sa zachovalo a nezabudlo. Podľa Zvarovej nie všetko sa podarilo nahrať v správnom nárečí a tak sa piesne budú môcť zachovať podľa zápisu. Ako poznamenala, nárečia už nie sú prirodzenou súčasťou dnešnej generácie a preto nie všetko je v nahrávke zdokumentované v súlade so zápisom textov. „Čas hral proti nám a preto sme vďační, že sa nám podarilo v posledné dni pred pandémiou nahrávky zrealizovať. Ďakujeme za trpezlivosť zvukárovi Petrovi Gazarekovi, ktorý nám 12. mája 2020 CD osobne doručil,“ uviedla. Ako doplnila, za spoluprácu ďakujú obci Klenovec, za podporu projektu ďakujú Miestnej akčnej skupine (MAS) Malohont. „Veríme, že piesne z nášho nového CD Vám budeme môcť prezentovať aj na verejnom koncerte, ešte v tomto roku,“ zakončila predsedníčka Zvarová.Na projekte spolupracovali dobrovoľníci: príprava a dramaturgia Stanislava, Lucia a Jaroslav Zvarovci, speváci FS Vepor, DFS Mladosť.

Záznam, mixáž, master, zvuková réžia: Agent Media s.r.o, Peter Gazarek, grafický návrh: Mgr. Art. Marian Kováč. Na obálke sa nachádza pôvodná klenovská truhlica z roku 1839. Vydalo: Občianske združenie Rodon Klenovec.

Projekt pod názvom Z Klenovskej truhlici realizujú vďaka podpore Miestnej akčnej skupiny (MAS) Malohont, v rámci grantového programu Región občanom – občania regiónu a 2% dane o. z. Rodon Klenovec.

Zdroj: Rimava.sk FOTO: archív Stanislava Zvarová


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross