No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Po siedmich rokoch ukončili značenie cyklotrás v Mikroregióne Sinec-Kokavsko

Realizácia projektu „Značené cyklotrasy v Mikroregióne Sinec – Kokavko“ podporeného z Grantového programu Cestou – Necestou Miestnej akčnej skupiny MALOHONT z roku 2014 sa ukončila až v tomto roku. Dôvodov meškania ukončenia projektu bolo viac.„Od komplexného návrhu trás po realizáciu prešlo 7 rokov. Medzičasom vzniklo veľa nových situácií, ktorým sa bolo potrebné prispôsobiť. Niektoré trasy sa stali neprejazdné a bolo ich potrebné zrušiť. V regióne pribudli nové miestne trasy, takže sme zo zámeru zrušili duplicitné vedenie trás. Niektoré cyklotrasy (existujúce i nové) značili externí značkári a urobili to nekvalitne, takže bolo potrebné tieto trasy opraviť a doplniť značenie tak, aby korešpondovalo s našim projektom,“ ozrejmil Ján Ľupták, zástupca realizátora projektu, spoločnosti Cykloklub Poľana.

Podľa jeho slov po dohode s MAS Malohont sme preto v projekte zmenili trasy, nanovo sa musela urobiť rekognoskácia terénu, textácia i situácie, s čím súvisí i zmena umiestnenia značenia a logistiky celého návrhu. „Taktiež sme realizovali zmeny niektorých situácií a dokumentácie podľa vyjadrenia dotknutých úradov v procese legislatívneho schvaľovania, tak aby bola zachovaná orientačná úplnosť značenia. Pre skvalitnenie projektu dodávame prezentačné mapy v 4 rôznych veľkostiach, ktoré neboli v projekte zahrnuté. Realizovala sa aktualizácia grafiky mapy, aktualizácia mapového zákresu so všetkými trasami s ich vedením ku dňu spracovania,“ priblížil s tým, že počas realizácie projektu boli do prác a značenia cyklotrás zapojení a zaškolení aj miestni dobrovoľníci, ktorí budú následne zabezpečovať údržbu značenia cyklotrás.

Prírodný a historický potenciál územia, ktorý budú cyklotrasy spájať, bude vhodnou formou využívaný pre trávenie voľného času v sedle bicykla. „Realizáciou projektu tým prispejeme k trvalo udržateľnému využívaniu miestnych zdrojov a k rozvoju aktivít cestovného ruchu šetrných k životnému prostrediu,“ povedal. Ako ďalej spomenul, na značenie cyklotrás boli v maximálnej miere využívané existujúce objekty a nové orientačné značenie bolo tiež umiestnené tak, aby nijakým spôsobom nenarušilo životné prostredie, ale aby zapadlo do prostredia, v ktorom je umiestnené.

Projektom chcú podporiť rozvoj cestovného ruchu, vyznačili približne 120 km cyklotrás na území obcí patriacich do Mikroregiónu Sinec-Kokavsko.

Zdroj: Milada Kochanová, manažérka Mikroregiónu Sinec-Kokavsko


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross