No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Poslanci neodklepli svoje uznesenie, rokovania o futbalovej akadémii by mali ešte pokračovať

Mestskí poslanci v Rimavskej Sobote majú za sebou ďalšie verejné pracovné stretnutie, týkajúce sa Mestskej futbalovej akadémie (MFA). Tá má byť hradená zo zdrojov maďarskej vlády vo výške viac ako 4 mil. eur. Na dnešnom polhodinovom rokovaní však svoje odsúhlasené júlové uznesenie o vstupe MŠK do spoločnosti MFA Rimavská Sobota spôsobom odkúpenia podielu vo výške 49 percent spoločnosti DVTK Miskolc, už neodklepli.

V diskusii vystúpil ako prvý primátor Jozef Šimko, ktorý júlové uznesenie poslancov nepodpísal. Podľa jeho slov by však bol za, ale iba v prípade ak by 12-timi hlasmi poslancov bola prijatá spoločenská zmluva. To sa ale nestalo, keďže poslanci svojím uznesením rozhodli podľa Šimka len o vstupe MŠK do MFA odkúpením 49-percentného podielu maďarskej strane. Vo svojom príhovore však ozrejmil aj nové informácie. Podľa neho v predloženej spoločenskej zmluve sú len povinnosti mesta. „O povinnostiach druhej strany ani veta,“ avizoval a dodal, že by v zmluve mali byť zakotvené práva a povinnosti oboch strán.

Ďalej ako Šimko povedal, trvá v spoločenskej zmluve na dvoch podmienkach. A to, že druhá strana vyhotoví projektovú dokumentáciu a do konca júna 2019 musí predložiť všetky doklady na vydanie stavebného povolenia. „Ak nie, tak mesto má právo odstúpiť od spoločenskej zmluvy,“ dodal. Druhá podmienka by sa týkala samotnej stavby štadióna. „Ak ho nepostavia do roku 2021 tak mesto môže odstúpiť od zmluvy,“ povedal s tým, že bez hodnovernej zmluvy pre jednu i druhú stranu to zatiaľ nejde zrealizovať.

Taktiež načrtol aj možný scenár ak by MŠK odovzdal aktuálnych 15 mužstiev, a to 14 mládežníckych a 1 treťoligové mužstvo, bez hodnovernej spoločenskej zmluvy. „A keď až potom by sme sa dohadovali či majetok odovzdáme alebo nie, tak druhá strana nám môže povedať, že nám futbalistov nevráti, s kým budeme potom hrať,“ pýtal sa Šimko, ktorý minulý týždeň rokoval s maďarskou stranou aj o samotnom štadióne a okolitých pozemkoch. Podľa neho sa situácia zmenila. „Už nie sú za odovzdanie majetku mesta do ich vlastníctva, ale podľa ich slov postačuje aj dlhodobý prenájom,“ ozrejmil s tým, že v obidvoch prípadoch by to musel odsúhlasiť aj Protimonopolný úrad.

V rámci diskusie spomedzi poslancov vystúpil len Viliam Vaš. Podľa jeho slov za jeden rok samospráva len „tancovala“ na jednom mieste a nepripravili sa také spoločné návrhy zmlúv, ktoré by boli výhodné pre obidve strany. Ako poznamenal, teší ho, že primátor nie je proti futbalovej akadémii, avšak štvormiliónová investícia už nemusí prísť do mesta tak skoro.

Na záver mimoriadneho rokovania tak poslanci hlasovali o rovnakom bode ako v júli. Tentoraz svoje uznesenie nepodporili. Z prítomných 16 poslanci iba traja (Vaš, Bán, Čeman) boli za vstup MŠK do MFA spôsobom odkúpenia podielu vo výške 49 percent spoločnosti DVTK Miskolc. Podľa primátora však napriek tomu budú naďalej rokovať s maďarskou stranou o ďalšom postupe.

Zdroj: Rimava.sk
Súvisiace články
Poslancov na rokovaní o futbalovej akadémii prekvapil list od dovolenkujúceho primátora
MsZ: Výsledkom dvojhodinovej diskusie o futbalovej akadémii sú ďalšie rokovania
Žltá karta pre Mestskú futbalovú akadémiu za milióny eur
Futbalová akadémia dostala zatiaľ zelenú, o ďalších krokoch rozhodnú poslanci
V R. Sobote by mala vyrásť futbalová akadémia za milióny eur


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross