No active "ca-sidebar-197687" sidebar

SOŠOS: Vďaka úspešnému projektu zavádzajú moderné metódy vyučovania

projektZ tradičnej školy sa stáva moderná. Na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Rimavskej Sobote používajú inovované učebné texty a didaktické pomôcky, vzdelávajú sa nielen žiaci, ale aj pedagógovia a majstri odbornej výchovy. Škola uspela s projektom, vďaka ktorému postupne zavádza moderné metódy vyučovania. Okrem nových publikácií, testov, vzdelávacích programov či technického vybavenia v rámci projektu zriadia v škole aj novú učebňu pre gastro-odbory.

„Cieľovou skupinou projektu sú žiaci našej školy z učebných a študijných odborov zameraných na gastronomické služby – kuchár, čašník, servírka, hotelová akadémia, spoločné stravovanie. Druhou cieľovou skupinou je trinásť pedagogických zamestnancov – učiteľov a majstrov odbornej výchovy, ktorí pracujú so žiakmi,“ vysvetlil pre Rimava.sk administrátor projektu Miroslav Slovák. Ako priblížil, popri tvorbe a zavádzaní  novej pedagogickej dokumentácie, učebných textov či didaktických prostriedkov sa konajú aj vzdelávacie kurzy pre pedagógov.

A aké sú výstupy projektu? „Tristo interaktívnych testov, inovované učebné a didaktické pomôcky, deväť vynovených vzdelávacích programov, 18 publikácií s odbornými, pracovnými a edukačnými materiálmi,“ priblížil administrátor projektu. Spomenul tiež, že v priebehu budúceho roka na škole pribudne nová odborná učebňa pre gastro-odbory,  s kompletným zariadením a potrebným vybavením.

„Naša škola urobila opäť veľký krok k modernejšiemu vzdelávaniu. Projekt potrvá ešte do septembra budúceho roka a som rád, že sa nám darí napĺňať jeho hlavné ciele: inovovať obsah a metódy vzdelávacieho procesu, s dôrazom na potreby vedomostnej spoločnosti a tiež podporovať  rozvoj kompetencií pedagógov,“ zhodnotil manažér projektu, riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote Jaroslav Bagačka. Ako spomenul, rozpočet projektu predstavuje viac ako 183 tisíc eur. Projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie.

projekt_text

Zdroj: PR-článok
Pri PR-článkoch Rimava.sk štandardne uzatvára komentáre


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross