No active "ca-sidebar-197687" sidebar

ÚPSVaR aktualizoval voľné pracovné miesta

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote aktualizoval zoznam voľných pracovných miest. Zamestnávatelia hľadajú profesie v zdravotníctve, autopriemysle, službách či školstve. Pracovné inzeráty nájdete aj v rubrike najnovšie pracovné inzeráty na Rimava.sk.

Názov profesie Zamestnávateľ Kvalifikačné predpoklady:  Telefón/e-mail. adresa Ponúkaná hrubá mzda v € / výhody poskytované zamestnávateľom
AUTOMECHANIK Štefan Bódi Požaduje sa nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie bez požiadavky na odpornú prax, manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 0905 481 211 resp. emailom: [email protected]  500 až 540 € / mesiac
AUTOELEKTRIKÁR Štefan Bódi Požaduje sa ukončené nižšie stredné odborné vzdelanie, fyzická zdatnosť. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 0905 481 211 resp. emailom: [email protected] od 450 € / mesiac
KLIENTSKY PORADCA KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, prax aspoň 1 rok, VP skupiny B, komunikatívnosť, PC gramotnosť (Word, Excel, Outlook) na pokročilej úrovni. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 0917 552 077 resp. emailom: [email protected] 576 € / mesiac
LEKÁR - INTERNISTA (primár interného oddelenia) GEMERCLINIK, n.o. Požaduje vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,  prax aspoň 5 rokov, PC gramotnosť (Word, Excel), VP skupiny B, znalosť maďarského jazyka je výhodou. Požadované doklady: písomná žiadosť s uvedenými kontaktnými údajmi, profesijný životopis, fotokópie najvyššieho dosiahnutého vzdelania, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné doručiť poštou na adresu, resp. priniesť osobne  na personálne oddelenie v termíne do 31.7.2018. Uchádzači, ktorí budú spĺňať kvalifikačné požiadavky a predpoklady budú pozvaní na výberové konanie. od 2000 do 3000 € / mesiac
VEDÚCA ZDRAVOTNÁ SESTRA GEMERCLINIK, n.o. Požaduje sa ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, PC gramotnosť (Word, Excel), znalosť maďarského jazyka je výhodou. Požadované doklady: písomná žiadosť s uvedenými kontaktnými údajmi, profesijný životopis, fotokópie najvyššieho dosiahnutého vzdelania, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné doručiť poštou na adresu, resp. priniesť osobne  na personálne oddelenie v termíne do 31.7.2018. Uchádzači, ktorí budú spĺňať kvalifikačné požiadavky a predpoklady budú pozvaní na výberové konanie. od 800 do 1500 € / mesiac
HOSPODÁRKA ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU Stredná odborná škola, Tisovec Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania, prax v účtovníctve minimálne 2 roky, znalosť príslušných zákonov, ovládanie štátneho jazyka, analytické  a logické myslenie, spoľahlivosť, precíznosť a komunikatívnosť, PC gramotnosť (Word, Excel, Outllok) na pokročilej úrovni Požadované doklady: písomná žiadosť s uvedenými kontaktnými údajmi, profesijný životopis, fotokópie najvyššieho dosiahnutého vzdelania, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné doručiť poštou na adresu školy, resp. priniesť osobne v termíne do 18.7.2018. Uchádzači, ktorí budú spĺňať kvalifikačné požiadavky a predpoklady budú pozvaní na výberové konanie. od 650 € / mesiac
PREDAVAČ V PREDAJNI S ELEKTRONIKOU MONITOR , s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, resp. úplné stredné odborné vzdelanie, prax je vítaná. PC gramotnosť na pokročilej úrovni. Osobitné podmienky na PM: Nakoľko pracovné miesto je vytvorené a podporené z ESF v rámci § 51a zákona č. 5/2004 Z.z. musí byť obsadené  uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1deň), ktorý je vedený v evidencii úradu  minimálne 3 mesiace alebo UoZ vo veku do 29 rokov (-1 deň), ktorý je vedený v evidencii úradu  minimálne 6 mesiacov, pričom tento uchádzač nezískal po ukončení školy pravidelne platené zamestnanie ( zamestnanie dlhšie ako 6 mesiacov na PZ). Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 127 201, emialom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť. 450 € netto
PRACOVNÍK  SBS (HM Tesco Húšťa) OMNIS DETECTIVE SERVICE s.r.o.  Požaduje sa preukaz  odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu "S") alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu "P") podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej  bezpečnosti v platnom znení, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 578 920, emailom: [email protected]  
ODBORNÝ ASISTENT pre agentúrnu kanceláriu Igor Kórintuš Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie, bez požiadavky na odbornú prax. Životopisy môžete zasielať na  na email. adresu [email protected] 700 €/ mesiac
PRACOVNÍK / ČKA  V AGENTÚRNEJ KANCELÁRII Adrián Kocsis Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie, bez požiadavky na odbornú prax, komunikatívnosť. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 943 764, emailom: [email protected] 900 / mesiac
ZÁMOČNÍK / OBRÁBAČ KOVOV W-MONT s.r.o. Postačuje ukončené základné vdzelanie,  požaduje sa technická gramotnosť a manuálna zručnosť, zodpovedný prístup k práci. V prípade ukončeného základné vzelanie sa požaduje prax v odbore aspoň 6 mesiacov. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0918 283 469, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť. od 2,80 do 3,50 € / hodinu
PRACOVNÍK / ČKA  MARKETINGU INFINITY Masters s.r.o. Požaduje sa minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou, výhodou je obchodná akadémia. Požaduje sa PC gramotnosť na pokročilej úrovni, MS Word, Excel, Outlook, výhodou je znalosť AJ a VP "B". Osobitné podmienky na PM: Nakoľko pracovné miesto je vytvorené a podporené z ESF v rámci NP "Praxou k zamestnaniu" musí byť obsadené  uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1deň), ktorý je vedený v evidencii úradu  minimálne 3 mesiace alebo UoZ vo veku do 29 rokov (-1 deň), ktorý je vedený v evidencii úradu  minimálne 6 mesiacov. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0948 220 435, emailom: [email protected] 505 €  /  mesiac
AUTOMECHANIK Gabriel Steiner - autoservis Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom v študijnom odbore automechanik, PC gramotnosť na pokročilej úrovni, VP skupiny B, C, zodpovednosť, spoľahlivosť. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 0903 269 926 resp. emailom: [email protected] 600 € / mesiac
AUTOELEKTRIKÁR Gabriel Steiner - autoservis Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom v študijnom odbore autoelektrikár, PC gramotnosť na pokročilej úrovni, VP skupiny B, C, zodpovednosť, spoľahlivosť. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 0903 269 926 resp. emailom: [email protected] 800 € / mesiac
LAKOVNÍK / LAKÝRNIK Gabriel Steiner - autoservis Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom v študijnom odbore lakovník/lakýrnik, prax v odbre aspoň 4 roky, PC gramotnosť na pokročilej úrovni, VP skupiny B, C, zodpovednosť, spoľahlivosť. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 0903 269 926 resp. emailom: [email protected] 800 € / mesiac
ÚDRŽBÁR - prac. pomer na kratší pracovný čas Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Tisovec Postačuje ukončené základné vdzelanie,  požaduje sa technická gramotnosť a manuálna zručnosť, zodpovedný prístup k práci. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 047/54 93 847 resp. emailom: [email protected] od 240 do 300 € / mesiac
ŠPEDITÉR / KA ALBEMA s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie, znalosť AJ na pokročilej úrovni B1 - B2 a PC gramotnosť (Word, Excel) na elementárnej úrovni, komunikatívnosť, zodpovednosť. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 0905 283 310 resp. emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť. od 576 € / mesiac
TRAKTORISTA Agrokol, spol. s r.o. Požaduje sa minimálne základné a vyššie vzdelanie, prax minimálne 5 rokov, VP skupina C a T. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 440 160, [email protected] od 500- 600 €  za mesiac
PRACOVNÍK V ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBE Attila Bencs, SHR Požaduje sa minimálne základné vzdelanie a vyššie vzdelanie. 1 rok praxe, výhodou je ukončené vzdelanie v študijnom odbore poľnohospodárstvo. Telefonicky kontaktovať na čísle 0907 230 963, 0915 974 095, emailom: [email protected] od 480 € za mesiac
LIEHOVARNÍK (pracovník v pálenici) AG HRADOVÁ, s.r.o. Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, výhodou sú študijné odbory súvisiace s chémiou, potravinárstvom, strojárske študijné odbory. Požaduje sa elementárna PC gramotnosť, VP skupina B a výhodou je ovládanie maďarského jazyka. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 625 636, emailom: [email protected]. Výberové konanie sa bude konať dňa 10.7.2018 o 10:00 hod. v zasadačke č.d. 100 na ÚPSVR Rimavská Sobota, Čerenčianska 18. 600 € za mesiac
OPERÁTOR  VÝROBY vo výrobe sudových prírezov IRON ART, a.s. Požaduje sa ukončené minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie, bez požiadavky na odbornú prax, manuálna  zručnosť , fyzická zdatnosť. Zamestnávateľ poskytuje ubytovanie. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 0911 767 717 resp. emailom: [email protected]. 600 €  za mesiac.  Zamestnávateľ hradí ubytovanie, zaškolenie, dochádzkový bonus vo výške 30 €, odmeny za kvalitu.
UČITEĽ PREDMETU HRA V SÚBORE - vedenie orchestrov Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, požaduje sa pedagogická spôsobilosť, prax je vítaná, PC gramotnosť- MS Word, PowerPoint na pokročilej úrovni, MS Excel a Outlook na elementárnej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 497 368, emailom: [email protected] 753 € brutto + osobný, kreditový príplatok a príplatok za triednictvo, zvýšenie tarify za prax  
UČITEĽ PREDMETU HRA NA KLARINET Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore- hra na klarinet, požaduje sa pedagogická spôsobilosť,  prax je vítaná, PC gramotnosť- MS Word, PowerPoint na pokročilej úrovni, MS Excel a Outlook na elementárnej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 497 368, emailom: [email protected] 753 € brutto + osobný, kreditový príplatok a príplatok za triednictvo, zvýšenie tarify za prax  
VÝROBNÁ PRACOVNÍK / ČKA (montáž káblových zväzkov) YURA ELTEC  Corporation Slovakia s.r.o. Požaduje sa ukončené základné vzdelanie, nižšie stredné odborné vzdelanie a stredné odborné vzdelanie, ovládanie slovenského jazyka, rozoznávanie farieb - farbocit, manuálna zručnosť a zodpovedný prístup ku práci. Životopis môžete zasielať na email. adresu [email protected] alebo v čase od 11:00 do 13:00 hod. sa môžete osobne staviť v sídle spoločnosti.  Na vrátnici môžete vyplniť dotazník na základe, ktorých bude zamestnávateľ pozývať záujemcov na osobný pohovor. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí záujemcovia, ktorí splnia požiadavky na pracovné miesto. 2,95 € za hodinu
PRACOVNÍK V LESE VADAŠKA/DLT s.r.o Požaduje sa ukončené minimálne základné vzdelanie, prax v odbore aspoň 6 mesiacov, pilčícsky preukaz, VP skupiny B. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 00905 510 684 resp. emailom: [email protected] 3 € za hodinu
VODIČ nákladného motorového vozidla AGR s.r.o. Požaduje sa ukončené základné vzdelanie, VP skupiny C, C+E, bezúhonnosť a spoľahlivosť. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 0905 366 539 resp. emailom: [email protected] 3,50 € za hodinu
MURÁR AGR s.r.o. Požaduje sa ukončené základné vzdelanie, VP skupiny B, fyzická zdatnosť, manuálna zručnosť, bezúhonnosť a spoľahlivosť. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 0905 366 539 resp. emailom: [email protected] 3,50 € za hodinu
TESÁR AGR s.r.o. Požaduje sa ukončené základné vzdelanie, VP skupiny B, fyzická zdatnosť, manuálna zručnosť, bezúhonnosť a spoľahlivosť. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 0905 366 539 resp. emailom: [email protected] 3,50 € za hodinu
FYZIOTERAPEUT Svet zdravia, a.s. Požaduje sa ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v študijnom odbore fyziatria, prax je výhodou. Požaduje sa zodpovednosť, samostatnosť a komunikatívnosť. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5612421, emailom: [email protected] od 738,72 € brutto za mesiac
KRESLIČ / PROJEKTANT PBS Aproving, s.r.o. Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzelanie s maturitou, resp. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, požadovaná prax minimálne 2 roky, VP skupina B, znalosť AJ na pokročilej úrovni B1-B2, počítačové znalosti: MS Word, Excel, Outlook, AutoCAD, Internet- všetko na pokročilej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 825 140, emailom: [email protected]  630 €  za mesiac
EXPEDIENT  KORO  s.r.o. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie,úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a úplné stredné všeobecné vzdelanie, VP skupiny B, zodpovedný prístup k práci, spoľahlivosť. V prípade záujmu môžete doručiť životopis na adresu: [email protected] alebo sa zastaviť osobne v sídle spoločnosti. Viac informácií na t.č.: 0911 325 571. od 600€  do 800€  / mesiac
SOCIÁLNY  PRACOVNÍK / ČKA Detský domov Požaduje sa ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, bez požiadavky na odbornú prax. Uzávierka na podanie žiadostí je  do 22.06.2018.  Na žiadosť alebo obálku uveďte NP DEI NSvZ. K žiadosti sa prikladá: profesijný životopis, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace, referencie, certifikáty, doklady potvrdzujúcu prax, súhlas so spracovaním osobných údajov. Len uchádzači, ktorí budú spĺňať kvalifikačné predpoklady budú pozvaní na výberové konanie. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 047/24 33 022 resp. emailom: [email protected]. Bližšie informácie na www.ddriso.sk. od 587 do 839 € / mesiac
SKLADNÍK cosmos flowers, s.r.o. Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie, prax nie je podmienkou. Požaduje sa ovládanie ekonomického systému a PC gramotnosť. Životopis posielať na email: [email protected] od 480€  /mesiac 
TECHNIK KONTROLY ORIGINALITY EXPRESSTRANS s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie  ukončené v skupine odborov strojárenského, technického, mechanizačného smeru resp. ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom v odbore automechanik, PC gramotnosť (Word, Excel) na elementárnej úrovni. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 0903 557 257 resp. emailom: [email protected] od 600 do 900€ / mesiac
ČAŠNÍK / ČKA ZBOJSKÁ, s.r.o. Požaduje sa minimálne nižšie stredné, resp. stredné odborné vzdelanie, prax výhodou. Požaduje sa minimálne elementárna znalosť anglického, resp. nemeckého jazyka. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 427 287, emailom: [email protected] od 480€  do 600€ / mesiac
POMOCNÝ  VYCHOVÁVATEĽ / KA Detský domov Požaduje sa ukončené úplné  stredné odborné vzdelanie s maturitou, bez požiadavky na odbornú prax. Uzávierka na podanie žiadostí je  do 25.06.2018. K žiadosti sa prikladá: profesijný životopis, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace, referencie, certifikáty, doklady potvrdzujúcu prax, súhlas so spracovaním osobných údajov. Len uchádzači, ktorí budú spĺňať kvalifikačné predpoklady budú pozvaní na výberové konanie. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 047/24 33 022 resp. emailom: [email protected]. Bližšie informácie na www.ddriso.sk. od 416,50 do 595,50 € / mesiac
SAMOSTATNÝ VÝVOJOVÝ KONŠTRUKTÉR CSM Industry s.r.o. Požaduje sa minimálne VŠ II. stupňa v príslušnom študijnom odbore, prax minimálne 3 mesiace, ovládanie AutoCAD, SolidWorks na pokročilej úrovni, znalosť anglického, resp. nemeckého jazyka na pokročilej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 238 895, životopis poslať na email: [email protected] 650 € / mesiac
POMOCNÝ  PRACOVNÍK NA STAVBE  BUDOV Fabrika SK s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom, prax v odbore aspoň 6 mesiacov,  fyzická zdatnosť a manuálna zručnosť. Životopisy môžete zasielať na email: [email protected] od 480 € / mesiac
AUTOMECHANIK AUTO-MAX, s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, výhodou je ukončený štidijný odbor automechanik, nie je to ale podmienka. Postačuje, že záujemca má k tomuto typu práce pozitívny vzťah a je manuálne zručný. Výhodou je VP skupina B a znalosť maďarského jazyka. Skúsenosti s profesiou minimmálne 1 rok. Teôefonicky kontaktovať na čísle: 0905 621 767, emailom: [email protected] od 600€  do 800€ / mesiac
ÚDRŽBÁR KORO  s.r.o. Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijných odboroch technického zamerania (mechanik, opravár, elektrotechnik, strojár....), VP skupiny B, technická zručnosť a technická gramotnosť, zodpovedný prístup k práci, spoľahlivosť. V prípade záujmu môžete doručiť životopis na adresu: [email protected] alebo sa zastaviť osobne v sídle spoločnosti. Viac informácií na t.č.: 0911 325 571. od 600€  do 800€ / mesiac
REFERENT / KA   ODBYTU KORO s.r.o. Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijnom odbore ekonomického zamerania, PC gramotnosť (Word, Excel, Outlook, Power Point) na pokročilej úrovni, VP skupiny B, komunikatívnosť, spoľahlivosť, zodpovedný prístup k práci. V prípade záujmu môžete doručiť životopis na adresu: [email protected] alebo sa zastaviť osobne v sídle spoločnosti. Viac informácií na t.č.: 0911 325 571. od 650 € / mesiac
OBRÁBAČ KOVOV- SÚSTRUŹNÍK  CSM Industry s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, prax minimálne 1 rok, manuálna zručnosť a technická gramotnosť. Životopis poslať na email: [email protected] Od 480 € za mesiac
ADMINISTRATÍVNY  PRACOVNÍK  Igor Kórintuš Požaduje sa  minimálne stredné odborné vzdelanie, bez požiadavky na odbornú prax. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 0907 674 845 resp. emailom: [email protected] 500 € / mesiac
FINANČNÝ ÚČTOVNÍK, EKONÓM Detský domov Požaduje sa ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijnom odbore ekonomického zamerania, znalosť podvojného účtovníctva, PC gramotnosť (Word, Excel, Power Point) na elementárnej úrovni. Požaduje sa prax v podvojnom účtovníctve. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 047/2433022 resp. emailom: [email protected]. Bližšie informácie na www.ddriso.sk. od 536,50 € / mesiac
ZDRAVOTNÁ SESTRA Reedukačné centrum Čerenčany Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s príslušnom študijnom odbore: všeobecná sestra, zdravotnícky asistent, detská sestra. PC gramotnosť na elementárnej úrovni a VP skupina B. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 820 695, emailom: [email protected] od 480 - 640  € brutto, závisí od dĺžky praxe / mesiac
ÚČTOVNÍK Reedukačné centrum Čerenčany Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie v ekonomickom študijnom odbore, najlepšie účtovníctvo, prax minimálne 2 roky. PC gramotnosť na pokročilej úrovni, ovládanie účtovných programov. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 820 695, emailom: [email protected] od 480 - 640  € brutto, závisí od dĺžky praxe
PRACOVNÍK POTRAVINÁRSKEJ VÝROBY KORO, s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, manuálna zručnosť, samostatnosť, matematická gramotnosť. V prípade záujmu môžete doručiť životopis na adresu: [email protected] alebo sa zastaviť osobne v sídle spoločnosti. Viac informácií na t.č.: 0911 325 571. od 600 €  / mesiac
SKLADNÍK v potravinárskej výrobe KORO, s.r.o. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie, VP skupiny B, manuálna zručnosť a spoľahlivosť. V prípade záujmu môžete doručiť životopis na adresu: [email protected] alebo sa zastaviť osobne v sídle spoločnosti. Viac informácií na t.č.: 0911 325 571. od 500 €/mesiac
UČITEĽ HUDOBNO-TEORETICKÝCH PREDMETOV Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Požaduje sa vysokoškoslké vzdelanie II. stupňa, prax je vítaná, PC gramotnosť na pokročilej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 497 368, emailom: [email protected] 753 € brutto + osobný, kreditový príplatok a príplatok za triednictvo, zvýšenie tarify za prax  
UČITEĽ PREDMETU KLAVÍR Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Požaduje sa vysokoškoslké vzdelanie II. stupňa, prax je vítaná, PC gramotnosť na pokročilej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 497 368, emailom: [email protected] 753 € brutto + osobný, kreditový príplatok a príplatok za triednictvo, zvýšenie tarify za prax  
UČITEĽ PREDMETU HERECTVO Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Požaduje sa vysokoškoslké vzdelanie II. stupňa, prax je vítaná, PC gramotnosť na pokročilej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 497 368, emailom: [email protected] 753 € brutto + osobný, kreditový príplatok a príplatok za triednictvo, zvýšenie tarify za prax  
UČITEĽ PREDMETU SPEV Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Požaduje sa vysokoškoslké vzdelanie II. stupňa, prax je vítaná, PC gramotnosť na pokročilej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 497 368, emailom: [email protected] 753 € brutto + osobný, kreditový príplatok a príplatok za triednictvo, zvýšenie tarify za prax  
WEBOVÝ TECHNIK cosmos flowers, s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s maturitou, ukončené ekonomické vzdelanie a skúsenosti s prácou v ekonomickom systéme, so spravovaním e-shopu, webdesignom, tvorbou newslettra, úpravou fotografií. Telefonicky kontaktovať emailom: [email protected] 500 € netto
KUCHÁR /KA G QUALITY, s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore kuchár, prax minimálne 1 rok. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 827 412, emailom: [email protected] 500 € mesiac
ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK  V ÚČTOVNÍCTVE LuRex, s.r.o. Požaduje sa minimálne úplné stredné vzdelanie, resp. VŠ vzdelanie v ekonomickom študijnom odbore, práca je vhodná pre čerstvých absolventov. Prax, znalosť maďarského jazyka a ovládanie práce v systéme POHODA sú výhodou, nie podmienkou.  Požaduje sa PC gramotnosť na pokročilej úrovni, najmä MS Word a Excel. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0908 191 065, emailom: [email protected] 650 € / mesiac
OBSLUHA STROJOV v potravinárskej výrobe / VODIČ (kumulovaná pracovná pozícia) MARKOS spol. s r.o. Požduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, VP skupiny C, kvalifikačná karta vodiča (aktívny vodič). Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 549 024, emailom: [email protected] 550 € / mesiac
PRACOVNÍK ROZVOZU Bowl Center, s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie,  matematická gramotnosť, VP skupiny "B". Osobitné podmienky na PM: pracovné miesto  musí byť  obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1deň), ktorý je vedený v evidencii úradu  minimálne 3 mesiace alebo UoZ vo veku do 29 rokov (-1 deň), ktorý je vedený v evidencii úradu  minimálne 6 mesiacov.  Pracovné miesto bude finančne podporené z ESF v rámci NP "Praxou k zamestnaniu". Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0918 909 669, emailom: [email protected]. Od 480 €/ mesiac
ČAŠNÍK / SERVÍRKA Bowl Center, s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie, bez požiadavky na odbornú prax, matematická gramotnosť, komunikatívnosť. Osobitné podmienky na PM: pracovné miesto  musí byť  obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1deň), ktorý je vedený v evidencii úradu  minimálne 3 mesiace alebo UoZ vo veku do 29 rokov (-1 deň), ktorý je vedený v evidencii úradu  minimálne 6 mesiacov.  Pracovné miesto bude finančne podporené z ESF v rámci NP "Praxou k zamestnaniu". Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0918 909 669, emailom: [email protected]. Od 480 €/ mesiac
KUCHÁR / KA Bowl Center, s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie v odbore, bez požiadavky na odbornú prax. Osobitné podmienky na PM: pracovné miesto  musí byť  obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1deň), ktorý je vedený v evidencii úradu  minimálne 3 mesiace alebo UoZ vo veku do 29 rokov (-1 deň), ktorý je vedený v evidencii úradu  minimálne 6 mesiacov.  Pracovné miesto bude finančne podporené z ESF v rámci NP "Praxou k zamestnaniu". Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0918 909 669, emailom: [email protected]. Od 480 €/ mesiac
POMOCNÁ SILA DO KUCHYNE ZBOJSKÁ, s.r.o. Požaduje sa minimálne nižšie stredné vzdelanie. Osobitné podmienky: Nakoľko toto pracovné miesto bude vytvorené a finančne podporované z ESF v rámci § 54 zákona o službách ztamestnanosti NP Praxou k zamestnaniu musí byťo obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1 deň), ktorý je evidovaným nezamestnaným minimálne 3 mesiace, resp. uchádzačom o zamestnanie vo veku do 29 rokov, ktorý je evidovaným nezamestnaným minimálne 6 mesiacov. Telefonicky kontaktovaťv v pradovné dni v čase od 08:00- 15:00 hod. na čísle: 0910 989 990, emailom na: [email protected] Od 480 €/ mesiac+ prémie
UPRATOVAČKA- CHYŽNÁ ZBOJSKÁ, s.r.o. Požaduje sa minimálne základné vzdelanie. Prax výhodou. Telefonicky kontaktovaťv v pradovné dni v čase od 08:00- 15:00 hod. na čísle: 0910 989 990, emailom na: [email protected] Od 480 €/ mesiac+ prémie
MZDÁR /KA- PERSONALISTA/KA (1/2 úväzok) Stredná odborná škola Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie , prax v mzdovom účtovníctve minimálne 2 roky, zdravotná spôsobilosť na výkon profesie, ovládanie štátneho jazyka, znalosť príslušnej legislatívy, užívateľská úroveň MS Word, Excel, Outlook, bezúhonnosť, analytické a logické myslenie, spoľahlivosť, precíznosť, bezúhonnosť a komunikačné zručnosti. Požadované doklady: písomná žiadosť s uvedenými kontaktnými údajmi, profesijný životopis, fotokópie najvyššieho dosiahnutého vzdelania, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné doručiť poštou na adresu školy, resp. priniesť osobne. Uchádzači, ktorí budú spĺňať kvalifikačné požiadavky a predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor. 224,25 €+ osobný príplatok
MAJSTER ZMENY- PEKÁR Miroslav Juhás- MIVE Pek Požaduje sa minimálne nižšie stredné, resp. stredné odborné vzdelanie, prax nie je podmienkou. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0475423163, resp. emailom: [email protected] 630 € / mesiac
MALIAR-MURÁR (kumulovaná pozícia) Svet zdravia, a.s. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom, požadovaná prax 5 rokov. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5612421, emailom: [email protected] 576 €  / mesiac
KUCHÁR / KA  LAMATA s.r.o. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzelanie v odbore kuchár, prax aspoň 1 rok je výhodou. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 778 754, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť. Od 480 €/ mesiac
SAMOSTATNÝ STRÁŽNY ÚSEKU STRÁŽNEJ A ESKORTNEJ ČINNOSTI ODDELENIA OCHRANY (zabezpečuje strážnu činnosť v objektoch zboru) Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s maturitou, fyzická zdatnosť, vek min. 21 rokov, bezúhonnosť a taktiež znalosť slovenského jazyka na vysokej úrovni C1 a C2, PC gramotnosť(Word) na pokročilej úrovni. Životopisy + žiadosť môžete zasielať na email. adresu gabriela.jankova@zvjs.sk resp. poštou na adresu Veľký Dvor 12, 937 01 Želiezovce 823,50 €
REFERENT REŽIMU ÚSEKU REŽIMOVEJ ČINNOSTI  ODDELENIA VÝKONU TRESTU (zabezpečuje režimovú činnosť odsúdených) Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s maturitou, fyzická zdatnosť, vek min. 21 rokov, bezúhonnosť a taktiež znalosť slovenského jazyka na vysokej úrovni C1 a C2, PC gramotnosť(Word) na pokročilej úrovni. Životopisy + žiadosť môžete zasielať na email. adresu gabriela.jankova@zvjs.sk resp. poštou na adresu Veľký Dvor 12, 937 01 Želiezovce 823,50 €
STOLÁR  DUŠO, s.r.o. Požaduje sa minimálne nižšie stredné vzdelanie, nie je podmienkou, aby to bolo vzdelanie ukončené v študijnom odbore stolár, požaduje sa len pozitívny vzťah k drevu. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 805 064, emailom: [email protected]  od 480 € / mesiac
STOLÁR  INDECO s.r.o. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom v študijnom odbore stolár. Zamestnávateľa môžete kontaktovať telefonicky na čísle 047/56 24 544 resp. emailom: [email protected]. od 480 € + provizíe
PREDAVAČ / KA v rýchleho občerstvenia MID POINT, s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0917 655 670, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť. 525 € Netto / mesiac
PREDAVAČ / KA zmrzliny Gajur Grble Požaduje sa ukončené minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0917 655 670, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť. 525 € Netto / mesiac
VÝROBNÁ PRACOVNÍK / ČKA BLUERGO Slovakia s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné vzdelanie s výučným listom, manuálna zručnosť, PC gramotnosť na základnej úrovni, ochota pracovať. Prax  v spajkovaní je vítaná. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0914  326 000 resp.  emailom: [email protected] od 480 €/ mesiac + prémiové ohodnotenie, dochádzkový bonus
PEDIKÉRKA Renáta Kureková -  RK ŠTÚDIO Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom, študijný odbor nerozhoduje. Výhodou, nie podmienkou je osvedčenie na výkon práce pedikéra. Záujemca, ktorý má kladný vzťah k tejto práci bude zaučený resp. môže absolvovať kurz. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 551 931, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť. Od 480 €/ mesiac
PRACOVNÍK NA STAVBE Longai Július - Longai Family Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom v odboroch murár, tesár, armovač atď. Výhodou j prax v odbore a VP skupiny "B". Životopisy môžete zasielať  na email: [email protected]. Od 480 € / mesiac + výkonostné prémie
FINANČNÝ  ŠPECIALISTA Marcel Vranský, personálny manažér Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s. Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a úplné stredné odborné vzdelanie, PC gramotnosť- pokročilá úroveň, VP skupina "B", komunikatívnosť, flexibilita, ochota vzdelávať sa a spoľahlivosť. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 966 706, emailom: [email protected] 1000 €
SANITÁR Svet zdravia, a.s. Požaduje sa ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijnom odbore sanitár, prax výhodou. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5612421, emailom: [email protected] 503,31 €
KUCHÁR / KA v pizzerii Dalibor Makši Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie  v odbore kuchár alebo chuť a ochota pracovať v uvedenom odbore , VP skupiny "B" je výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0907 321 537 resp.  emailom: [email protected].  Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť. Od 480 €/ mesiac
OBCHODNÝ  ZÁSTUPCA  - predaj kŕmnych zmesí Atila Kelemen - IZOTERM Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, prax v odbore je výhodou, VP skupiny "B" - aktívny vodič, PC gramotnosť (Word, Excel) na elementárnej úrovni, komunikatívnosť. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0907 821 192 resp.  emailom: agr[email protected], poštou na adrese Adyho 234/14, 991 28 Vinica. Od 480 € / mesiac + služobné vozidlo, mobil
KUCHÁR / KA  BRAGA GASTRO s.r.o. Požaduje sa minimálne nižšie stredné vzdelanie, resp. stredné odborné vzdelanie, prax nie je podmienkou. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na tel. č. 0908 991 046 resp. emailom: 2,80 € / hodina
ČAŠNÍK/ ČKA BRAGA GASTRO s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne nižšie stredné vzdelanie, resp. stredné odborné vzdelanie. Prax nie je podmienkou. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na tel. č. 0908 991 046 resp. emailom: 2,80 € / hodina
LEKÁR - ŠPECIALISTA (gynekológia, onkológia, OAIM, vnútovné lekárstvo) Svet zdravia, a.s. Požaduje sa ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, požadovaná prax 2 roky. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5612421, emailom: [email protected] 1140 € brutto / mesiac

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross