No active "ca-sidebar-197687" sidebar

ÚPSVaR: Nová pracovná ponuka s viac ako 10-timi ďalšími profesiami

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote aktualizoval ponuku pracovných miest v okrese ako aj na Slovensku. Voľné pracovné miesta ponúkajú v oblasti výroby, administratívy, zdravotníctve či obchode. Bližšie informácie sa dozviete na www.istp.sk, na t.č. 047/2450 407, resp. 047/2450 400 alebo osobne na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, Čerenčianska 18, č.d. 106.

Názov profesie a ponúkaná hrubá mzda v € / výhody poskytované zamestnávateľom Zamestnávateľ Kvalifikačné predpoklady:  Telefón/e-mail. adresa
ÚDRŽBÁR od 600 do 800 KORO s.r.o., Chrenovisko 2674, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijných odboroch technického zamerania (mechanik, opravár, elektrotechnik, strojár....), VP skupiny B, technická zručnosť a technická gramotnosť, zodpovedný prístup k práci, spoľahlivosť. V prípade záujmu prosíme doručiť životopis na adresu: [email protected] alebo sa zastaviť osobne v sídle spoločnosti. Viac informácií na t.č.: 0911 325 571.
REFERENT / KA ODBYTU od 650 € / mesiac KORO s.r.o., Chrenovisko 2674, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijnom odbore ekonomického zamerania, PC gramotnosť (Word, Excel, Outlook, Power Point) na pokročilej úrovni, VP skupiny B, komunikatívnosť, spoľahlivosť, zodpovedný prístup k práci. V prípade záujmu prosíme doručiť životopis na adresu: [email protected] alebo sa zastaviť osobne v sídle spoločnosti. Viac informácií na t.č.: 0911 325 571.
SOCIÁLNY PRACOVNÍK / ČKA Od 500 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb TISOVEC, Bakulíniho 905, TISOVEC Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijnom odbore sociálny pracovník, resp. príbuznom odbore sociálnej práci. Osobitné podmienky na PM: Nakoľko pracovné miesto je vytvorené a podporené z ESF v rámci NP "Praxou k zamestnaniu" musí byť obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1deň), ktorý je vedený v evidencii úradu minimálne 3 mesiace alebo UoZ vo veku do 29 rokov (-1 deň), ktorý je vedený v evidencii úradu minimálne 6 mesiacov. Životopis zasielať na email: [email protected], telefonicky kontaktovať na čísle: 047 5493847
OBRÁBAČ KOVOV- SÚSTRUŹNÍK Od 480 € CSM Industry s.r.o., Daxnerova 756, TISOVEC Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, prax minimálne 1 rok, manuálna zručnosť a technická gramotnosť. Životopis poslať na email: [email protected]
GA ADMINISTRATOR od 550 do 800 € / mesiac YURA Eltec Corporation Slovakia s.r.o., Dobšinského 4016, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie resp. ukončené vysokoškolské vzdelanie I. a II. stupňa, zanlosť AJ na pokročilej úrovni, PC gramotnosť (Word, Excel, Outlook) na pokročilej úrovni, VP skupiny B.Prax v odbore je vítaná. Žiadosť o prijatie do zamestnanie a životopis môžete zasielať na email. adresu: [email protected].
ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK 500 € / mesiac Igor Kórintuš, Hlavné námestie 1, RIMAVSKÁ SOBOTA, okres Rimavská Sobota, SR Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, bez požiadavky na odbornú prax. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 0907 674 845 resp. emailom: [email protected]
SOCIÁLNY PRACOVNÍK / ČKA od 587,00 € / mesiac Detský domov, Cukrovarská 127/17, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, bez požiadavky na odbornú prax. Uzávierka na podanie žiadostí je do 29.05.2018. K žiadosti sa prikladá: profesijný životopis, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace, referencie, certifikáty, doklady potvrdzujúcu prax, súhlas so spracovaním osobných údajov. Len uchádzači, ktorí budú spĺňať kvalifikačné predpoklady budú pozvaní na výberové konanie. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 047/24 33 022 resp. emailom: [email protected].
FINANČNÝ ÚČTOVNÍK, EKONÓM od 536,50 € / mesiac Detský domov, Cukrovarská 127/17, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijnom odbore ekonomického zamerania, znalosť podvojného účtovníctva, PC gramotnosť (Word, Excel, Power Point) na elementárnej úrovni. Požaduje sa prax v podvojnom účtovníctve. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 047/2433022 resp. emailom: [email protected].
SKLADNÍK/ VODIČ od 700 € brutto Stavebniny Ádám, s.r.o., Šibeničný Vrch 1, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom, VP skupina "C", výhodou je kvalifikačná karta vodiča, prax a znalosť maďarského jazyka. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0902 960 410, emailom: [email protected]
SKLADNÍK od 500 € brutto LPG Family, s.r.o., Čerenčianska 27 (bývalý Rimavan), RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa minimálne nižšie stredné vzdelanie, VP skupina B, fyzická zdatnosť, znalosť maďarského jazyka na komunikatívnej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0902 650 296, emailom: [email protected]
ZDRAVOTNÁ SESTRA Reedukačné centrum Čerenčany Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s príslušnom študijnom odbore: všeobecná sestra, zdravotnícky asistent, detská sestra. PC gramotnosť na elementárnej úrovni a VP skupina B. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 820 695, emailom: [email protected]
PSYCHOLÓG od 530 - 1000 € brutto, závisí od dĺžky praxe Reedukačné centrum Čerenčany Požaduje sa minimálne VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, prax výhodou. Požaduje sa PC gramotnosť na elementárnej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 820 695, emailom: [email protected]
ÚČTOVNÍK od 480 - 640 € brutto, závisí od dĺžky praxe Reedukačné centrum Čerenčany Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie v ekonomickom študijnom odbore, najlepšie účtovníctvo, prax minimálne 2 roky. PC gramotnosť na pokročilej úrovni, ovládanie účtovných programov. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 820 695, emailom: [email protected]
PRACOVNÍK POTRAVINÁRSKEJ VÝROBY
od 600 € brutto
KORO, s.r.o., Chrenovisko 2674, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, manuálna zručnosť, samostatnosť, matematická gramotnosť. V prípade záujmu prosíme doručiť životopis na adresu: [email protected] alebo sa zastaviť osobne v sídle spoločnosti. Viac informácií na t.č.: 0911 325 571.
SKLADNÍK v potranivárskej výrobe
od 500 €/mesiac
KORO, s.r.o., Chrenovisko 2674, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie, VP skupiny B, manuálna zručnosť a spoľahlivosť. V prípade záujmu prosíme doručiť životopis na adresu: [email protected] alebo sa zastaviť osobne v sídle spoločnosti. Viac informácií na t.č.: 0911 325 571.
ZDRAVOTNÁ SESTRA / ZDRAVOTNÝ ASISTENT v zubnej ambulancii
500 € Netto
BENČÍKMUDr. Igor s.r.o.
Hviezdoslavova 17, 979 01 Rimavská Sobota
Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijných odboroch zdravotná sestra, zdravotný asistent, bez požiadavky na odbornú prax, PC gramotnosť (Word, Excel) na elementárnej úrovni. Životopisy môžete zasielať na email. adresu: [email protected]
PRACOVNÍK MARKETINGU
505 € brutto
INFINITY Masters s.r.o., Š. M. Daxnera 657, 981 01 Hnúšťa Požaduje sa minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou, výhodou je obchodná akadémia. Požaduje sa PC gramotnosť na pokročilej úrovni, MS Word, Excel, Outlook, výhodou je znalosť AJ a VP "B". Osobitné podmienky na PM: Nakoľko pracovné miesto je vytvorené a podporené z ESF v rámci NP "Praxou k zamestnaniu" musí byť obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1deň), ktorý je vedený v evidencii úradu minimálne 3 mesiace alebo UoZ vo veku do 29 rokov (-1 deň), ktorý je vedený v evidencii úradu minimálne 6 mesiacov. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0948 220 435, emailom: [email protected]
UČITEĽ HUDOBNO-TEORETICKÝCH PREDMETOV
753 € brutto + osobný, kreditový príplatok a príplatok za triednictvo, zvýšenie tarify za prax
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Školská 31, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa vysokoškoslké vzdelanie II. stupňa, prax je vítaná, PC gramotnosť na pokročilej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 497 368, emailom: [email protected]
UČITEĽ PREDMETU KLAVÍR
753 € brutto + osobný, kreditový príplatok a príplatok za triednictvo, zvýšenie tarify za prax
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Školská 31, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa vysokoškoslké vzdelanie II. stupňa, prax je vítaná, PC gramotnosť na pokročilej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 497 368, emailom: [email protected]
UČITEĽ PREDMETU HERECTVO
753 € brutto + osobný, kreditový príplatok a príplatok za triednictvo, zvýšenie tarify za prax
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Školská 31, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa vysokoškoslké vzdelanie II. stupňa, prax je vítaná, PC gramotnosť na pokročilej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 497 368, emailom: [email protected]
UČITEĽ PREDMETU SPEV
753 € brutto + osobný, kreditový príplatok a príplatok za triednictvo, zvýšenie tarify za prax
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Školská 31, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa vysokoškoslké vzdelanie II. stupňa, prax je vítaná, PC gramotnosť na pokročilej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 497 368, emailom: [email protected]
WEBOVÝ TECHNIK
500 € netto
cosmos flowers, s.r.o., Školská 2418, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s maturitou, ukončené ekonomické vzdelanie a skúsenosti s prácou v ekonomickom systéme, so spravovaním e-shopu, webdesignom, tvorbou newslettra, úpravou fotografií. Telefonicky kontaktovať emailom: [email protected]
ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK / ČKA
510 €
Fabrika SK s.r.o., Čerenčianska 208 (areál bývalého Rimavanu) RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou ukončené v odbore ekonomického zamerania - obchodná akadémia, prax v odbore aspoň 6 mesiacov, znalosť skladového hospodárstva, účtovníctva, PC gramotnosť (Word, Excel, POHODA) na pokročilej úrovni. Nakoľko pracovné miesto je vytvorené a podporené z ESF v rámci § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. musí byť obsadené uchádzačom o zamestnanie resp. znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, ktorý je vedený v evidencii úradu . Životopisy môžete zasielať na email: [email protected]
POMOCNÍK / ČKA V KUCHYNI
Od 480 €/ mesiac
INFINITY Masters s.r.o., Pizzeria GAIA, Hlavná 133, HNÚŠŤA Požaduje sa ukončené základné, stredné odborné vzdelanie, spoľahlivosť. Osobitné podmienky na PM: Nakoľko pracovné miesto je vytvorené a podporené z ESF v rámci NP "Praxou k zamestnaniu" musí byť obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1deň), ktorý je vedený v evidencii úradu minimálne 3 mesiace alebo UoZ vo veku do 29 rokov (-1 deň), ktorý je vedený v evidencii úradu minimálne 6 mesiacov. Životopisy môžete zasielať na email: [email protected]. Výberové konanie na obsadenie pozície sa bude konať dňa 1.6.2018 na pobočke ÚPSVR RS v Hnúšti, Francisciho 372 v zasadačke na 2 poschodí vedľa kožnej ambulancie o 09:30 hod.
KUCHÁR /KA
500 €
G QUALITY, s.r.o. Daxnerova 493/4 (Bistro Negrill), RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore kuchár, prax minimálne 1 rok. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 827 412, emailom: [email protected]
ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK V ÚČTOVNÍCTVE
650 €
LuRex, s.r.o. Čerenčianska 22, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa minimálne úplné stredné vzdelanie, resp. VŠ vzdelanie v ekonomickom študijnom odbore, práca je vhodná pre čerstvých absolventov. Prax, znalosť maďarského jazyka a ovládanie práce v systéme POHODA sú výhodou, nie podmienkou. Požaduje sa PC gramotnosť na pokročilej úrovni, najmä MS Word a Excel. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0908 191 065, emailom: [email protected]
SERVISNÝ MECHANIK
500 €
CSM Industry s.r.o., Daxnerova 756, 980 61 Tisovec Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, prax minimálne 6 mesiacov, VP skupina B a C. Fyzická a manuálna zdatbosť, samostatnosť, cieľavedomosť a technický talent. Životopis poslať na email: [email protected]
PRACOVNÍK VO VÝROBE KŔMNYCH ZMESÍ
Od 480 €/ mesiac
Medial Slovakia, spol. s r.o., Dukelských hrdinov 26, 979 01 Rimavská Sobota. RIMAVSKÉ JANOVCE 343 Požaduje sa minimálne základné a alebo nižšie stredné vzdelanie. Osobitné podmienky: Nakoľko toto pracovné miesto bude vytvorené a finančne podporované z ESF v rámci § 54 zákona o službách ztamestnanosti NP Praxou k zamestnaniu musí byťo obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1 deň), ktorý je evidovaným nezamestnaným minimálne 3 mesiace, resp. uchádzačom o zamestnanie vo veku do 29 rokov, ktorý je evidovaným nezamestnaným minimálne 6 mesiacov. Životopis posialť na email: [email protected]
OBSLUHA STROJOV v potravinárskej výrobe / VODIČ (kumulovaná pracovná pozícia)
550 €
MARKOS spol. s r.o., Čerenčianska cesta 1946, 979 01 Rimavská Sobota Požduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, VP skupiny C, kvalifikačná karta vodiča (aktívny vodič). Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 549 024, emailom: [email protected]
POMOCNÝ PRACOVNÍK V DREVOSPRACUJÚCEJ VÝROBE
od 3,30 €/ hodina
SKIPPI Nitra, s.r.o., Rapatská 898, 951 35 Veľké Zálužie. Miesto výkonu práce: NITRA Požaduje sa ukončené minimalne nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie v odbore strojárstvo resp. , stolár, spracúvanie dreva, bez požiadavky na prax, manuálna zručnosť a fyzická zdatnosť. Zamestnávateľa poskytuje ubytovanie. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 037/65 92 627, emailom: [email protected].
PRACOVNÍK ROZVOZU
Od 480 €/ mesiac
Bowl Center, s.r.o., P.J. Šafárika 15, 979 01 Rimavská Sobota. Miesto výkonu práce: Cukrovarská 21/A, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie, bez požiadavky na odbornú prax, matematická gramotnosť, komunikatívnosť. Osobitné podmienky na PM: pracovné miesto musí byť obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1deň), ktorý je vedený v evidencii úradu minimálne 3 mesiace alebo UoZ vo veku do 29 rokov (-1 deň), ktorý je vedený v evidencii úradu minimálne 6 mesiacov. Pracovné miesto bude finančne podporené z ESF v rámci NP "Praxou k zamestnaniu". Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0918 909 669, emailom: [email protected].
ČAŠNÍK / SERVÍRKA
Od 480 €/ mesiac
Bowl Center, s.r.o., P.J. Šafárika 15, 979 01 Rimavská Sobota. Miesto výkonu práce: Cukrovarská 21/A, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie, bez požiadavky na odbornú prax, matematická gramotnosť, komunikatívnosť. Osobitné podmienky na PM: pracovné miesto musí byť obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1deň), ktorý je vedený v evidencii úradu minimálne 3 mesiace alebo UoZ vo veku do 29 rokov (-1 deň), ktorý je vedený v evidencii úradu minimálne 6 mesiacov. Pracovné miesto bude finančne podporené z ESF v rámci NP "Praxou k zamestnaniu". Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0918 909 669, emailom: [email protected].
KUCHÁR / KA
Od 480 €/ mesiac
Bowl Center, s.r.o., P.J. Šafárika 15, 979 01 Rimavská Sobota. Miesto výkonu práce: Cukrovarská 21/A, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie v odbore, bez požiadavky na odbornú prax. Osobitné podmienky na PM: pracovné miesto musí byť obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1deň), ktorý je vedený v evidencii úradu minimálne 3 mesiace alebo UoZ vo veku do 29 rokov (-1 deň), ktorý je vedený v evidencii úradu minimálne 6 mesiacov. Pracovné miesto bude finančne podporené z ESF v rámci NP "Praxou k zamestnaniu". Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0918 909 669, emailom: [email protected].
POMOCNÁ SILA DO KUCHYNE
Od 480 €/ mesiac+ prémie
ZBOJSKÁ, s.r.o., Zbojská 1580, TISOVEC Požaduje sa minimálne nižšie stredné vzdelanie. Osobitné podmienky: Nakoľko toto pracovné miesto bude vytvorené a finančne podporované z ESF v rámci § 54 zákona o službách ztamestnanosti NP Praxou k zamestnaniu musí byťo obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1 deň), ktorý je evidovaným nezamestnaným minimálne 3 mesiace, resp. uchádzačom o zamestnanie vo veku do 29 rokov, ktorý je evidovaným nezamestnaným minimálne 6 mesiacov. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 427 287, emailom na: [email protected], Výberové konanie na obsadenie pozície sa bude konať na pobočke ÚPSVR RS v Hnúšti, Francisciho 372 v zasadačke na 2 poschodí vedľa kožnej ambulancie o 10:00 hod.
UPRATOVAČKA- CHYŽNÁ
Od 480 €/ mesiac+ prémie
ZBOJSKÁ, s.r.o., Zbojská 1580, TISOVEC Požaduje sa minimálne základné vzdelanie. Prax výhodou. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 427 287, emailom na: [email protected], Výberové konanie na obsadenie pozície sa bude konať na pobočke ÚPSVR RS v Hnúšti, Francisciho 372 v zasadačke na 2 poschodí vedľa kožnej ambulancie o 08:00 hod.
KUCHÁR / KA
576 €
Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár a čašník, kuchárka servírka - príprava jedál, bez požiadavky na odbornú prax. Zamestnávateľ zabezpečuje ubytovanie. Telefonicky kontaktovať na čísle:047/55 10 954, emailom: [email protected]
SERVÍRKA / ČAŠNÍK
515 €
Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie v odbore čašník, servírka, prax v odbore aspoň 1 rok, komunikatívnosť. Zamestnávateľ zabezpečuje ubytovanie. Telefonicky kontaktovať na čísle:047/55 10 954, emailom: [email protected]
POMOCNÝ PRACOVNÍK
Od 480 €/ mesiac
CRANEX s.r.o.
M.R. Štefánika 4844, 979 01 Rimavská Sobota
Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, resp. úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania, VP skupiny "B". Osobitné podmienky: Nakoľko bude toto pracovné miesto vytvorené v rámci § 54 zákona o službách zamestnanosti v platnom znení- Národný projekt "Praxou k zamestnaniu", musí byť obsadené uchádzačom o zamestnanie do 25 rokov veku (-1 deň), ktorý je vedený v evidencii nezamestnaných občanov minimálne 3 mesiace, resp. uchádzačom o zamestnanie do 29 rokov veku (-1 deň), ktorý je vedený v evidencii nezamestnaných občanov minimálne 6 mesiacov. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0902 900 360. Osobné stretnutie so zamestnávateľov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.
MZDÁR /KA- PERSONALISTA/KA (1/2 úväzok)
224,25 €+ osobný príplatok
Stredná odborná škola Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie , prax v mzdovom účtovníctve minimálne 2 roky, zdravotná spôsobilosť na výkon profesie, ovládanie štátneho jazyka, znalosť príslušnej legislatívy, užívateľská úroveň MS Word, Excel, Outlook, bezúhonnosť, analytické a logické myslenie, spoľahlivosť, precíznosť, bezúhonnosť a komunikačné zručnosti. Požadované dkolady: písomná žiadosť s uvedenými kontaktnými údajmi, profesijný životopis, fotokópie najvyššieho dosiahnutého vzdelania, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné doručiť poštou na adresu školy, resp. prioniesť osobne najneskôr do 11.5.2018 do 12:00 hod. Uchádzači, ktorí budú spĺňať kvalifikačné požiadavky a predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor.
MAJSTER ZMENY- PEKÁR
630 € brutto
Miroslav Juhás- MIVE Pek Požaduje sa minimálne nižšie stredné, resp. stredné odborné vzdelanie, prax nie je podmienkou. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0475423163, resp. emailom: [email protected]
RIADITEĽ / KA ŠKOLY
minimálne 1260 €
Základná škola s materskou školou Juraja Palkoviča  Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, kvalifikačné predpoklady a kvalifikačné požiadavky ustanovené vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z.. Pedagogická prax najmenej 5 rokov. Absolvovanie I. atestácie alebo jej náhrady. Ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť. Riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, zodpovednosť. K žiadosti sa prikladá: Písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní, overené kópie o vzdelaní, doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady, potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, životopis, predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja ZŠ s MŠ J. Palkoviča Rimavská Baňa, výpis registra trestov, lekárske potvrdenie o telesnej, duševnej spôsobilosti pre výkon vedúceho pedagogického zamestnanca, súhlas so spracovaním osobných údajov a čestné vyhlásenie o pravdivosti uvádzaných údajov. Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Záujemcovia môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť do podateľne obecného úradu alebo zaslať poštou  na adresu Obecný úrad Ul. Hlavná 168/4, 980 53  Rimavská Baňa v  obálke s označením "VK - riaditeľ ZŠ - NEOTVÁRAŤ!".   Uzávierka na podanie žiadostí je31.5.2018.  Telefonický  kontakt 047/ 43 33 992, email. adresa: [email protected]
PREDAVAČ V PREDAJNI S ELEKTRONIKOU
450 € netto
MONITOR , s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, resp. úplné stredné odborné vzdelanie, prax je vítaná. PC gramotnosť na pokročilej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 127 201, emialom: [email protected]
MALIAR-MURÁR (kumulovaná pozícia)
576 € brutto
Svet zdravia, a.s. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom, požadovaná prax 5 rokov. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5612421, emailom: [email protected]
KUCHÁR / KA
Od 480 €/ mesiac
LAMATA s.r.o. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzelanie v odbore kuchár, prax aspoň 1 rok. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 778 754, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.
SAMOSTATNÝ STRÁŽNY ÚSEKU STRÁŽNEJ A ESKORTNEJ ČINNOSTI ODDELENIA OCHRANY
823,50 €
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s maturitou, fyzická zdatnosť, vek min. 21 rokov, bezúhonnosť a taktiež znalosť slovenského jazyka na vysokej úrovni C1 a C2, PC gramotnosť(Word) na pokročilej úrovni. Životopisy + žiadosť môžete zasielať na email. adresu [email protected] resp. poštou na adresu Veľký Dvor 12, 937 01 Želiezovce
REFERENT REŽIMU ÚSEKU REŽIMOVEJ ČINNOSTI  ODDELENIA VÝKONU TRESTU (zabezpečuje režimovú činnosť odsúdených)
823,50 €
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s maturitou, fyzická zdatnosť, vek min. 21 rokov, bezúhonnosť a taktiež znalosť slovenského jazyka na vysokej úrovni C1 a C2, PC gramotnosť(Word) na pokročilej úrovni. Životopisy + žiadosť môžete zasielať na email. adresu [email protected] resp. poštou na adresu Veľký Dvor 12, 937 01 Želiezovce
INŠTALATÉR / KURENÁR
550 €
Fabrika SK s.r.o. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom v študijnom odbore inštalatér, prax aspoň 1 rok, VP skupiny B. Životopisy môžete zasielať na email: [email protected]
STOLÁR
od 480 € brutto
DUŠO, s.r.o. Požaduje sa minimálne nižšie stredné vzdelanie, nie je podmienkou, aby to bolo vzdelanie ukončené v študijnom odbore stolár, požaduje sa len pozitívny vzťah k drevu. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 805 064, emailom: [email protected]
STOLÁR
od 480 € + provizíe
INDECO s.r.o. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom v študijnom odbore stolár. Zamestnávateľa môžete kontaktovať telefonicky na čísle 047/56 24 544 resp. emailom: [email protected].
PREDAVAČ / KA v rýchleho občerstvenia
525 € Netto / mesiac
MID POINT, s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0917 655 670, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.
PREDAVAČ / KA zmrzliny
525 € Netto / mesiac
Gajur Grble Požaduje sa ukončené minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0917 655 670, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.
VÝROBNÁ PRACOVNÍK / ČKA
od 480 €/ mesiac + prémiové ohodnotenie, dochádzkový bonus
BLUERGO Slovakia s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné vzdelanie s výučným listom, manuálna zručnosť, PC gramotnosť na základnej úrovni, ochota pracovať. Prax  v spajkovaní je vítaná. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0914  326 000, emailom: [email protected]
PEDIKÉRKA
Od 480 €/ mesiac
Renáta Kureková -  RK ŠTÚDIO Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom, študijný odbor nerozhoduje. Výhodou, nie podmienkou je osvedčenie na výkon práce pedikéra. Záujemca, ktorý má kladný vzťah k tejto práci bude zaučený resp. môže absolvovať kurz. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 551 931, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.
PRACOVNÍK NA STAVBE
Od 480 € / mesiac + výkonostné prémie
Longai Július - Longai Family Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom v odboroch murár, tesár, armovač atď. Výhodou j prax v odbore a VP skupiny "B". Životopisy posielať na email: [email protected].
FINANČNÝ  ŠPECIALISTA
1000 €
Marcel Vranský, personálny manažér Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s. Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a úplné stredné odborné vzdelanie, PC gramotnosť- pokročilá úroveň, VP skupina "B", komunikatívnosť, flexibilita, ochota vzdelávať sa a spoľahlivosť. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 966 706, emailom: [email protected]
SANITÁR
503,31 €
Svet zdravia, a.s. Požaduje sa ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijnom odbore sanitár, prax výhodou. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5612421, emailom: [email protected]
KUCHÁR / KA v pizzerii
Od 480 €/ mesiac
Dalibor Makši Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie  v odbore kuchár alebo chuť a ochota pracovať v uvedenom odbore , VP skupiny "B" je výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0907 321 537 resp.  emailom: [email protected].  Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
OBCHODNÝ  ZÁSTUPCA  - predaj kŕmnych zmesí
Od 480 € / mesiac + služobné vozidlo, mobil
Atila Kelemen - IZOTERM Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, prax v odbore je výhodou, VP skupiny "B" - aktívny vodič, PC gramotnosť (Word, Excel) na elementárnej úrovni, komunikatívnosť. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 968 842 resp.  emailom: [email protected].  Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
OBCHODNÝ ZÁSTUPCA
600 € netto
Cosmos flowers, s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, VP skupina "B", PC gramotnosť- základy. Práca je fyzicky náročná, preto sa požaduje fyzická zdatnosť. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 155 364, emailom: [email protected]
KUCHÁR / KA
2,80 € / hodina
BRAGA GASTRO s.r.o. Požaduje sa minimálne nižšie stredné vzdelanie, resp. stredné odborné vzdelanie, prax nie je podmienkou. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na tel. č. 0908 991 046 resp. emailom:
ČAŠNÍK/ ČKA
2,80 € / hodina
BRAGA GASTRO s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne nižšie stredné vzdelanie, resp. stredné odborné vzdelanie. Prax nie je podmienkou. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na tel. č. 0908 991 046 resp. emailom:
LEKÁR - ŠPECIALISTA (gynekológia, onkológia, OAIM, vnútovné lekárstvo)
1140 € brutto
Svet zdravia, a.s. Požaduje sa ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, požadovaná prax 2 roky. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5612421, emailom: [email protected]

Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross