DOPLNENÉ: Nový tobogan na Kurinci bol odstavený, vláčik sa pokazil. Sfunkčnili ich dnes

Toboganový komplex je v prevádzke každú druhú hodinu.