Skládka odpadu v Hnúšti sa čoskoro zaplní. Odvážať ho majú do Lučenca

Do akej miery sa to odrazí na poplatku za smeti, zatiaľ nevedia.