No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Aliancia – Szövetség: Dokončenie infraštruktúry a podpora najmenej rozvinutých regiónov patria k hlavným cieľom strany vo voľbách

Spoločne pre náš región je heslo, ktoré spája kandidátov do Národnej rady Slovenskej republiky zo strany Aliancia – Szövetség. Za Rimavskosobotský okres sa o vaše hlasy budú uchádzať Zoltán Cziprusz, Attila Pál, Richárd Szajko, Lászlo Pásztor, Attila Halász, Péter Juhász, Dénes Pósa, Péter Hencz a Tamás Tankó.

Poslanci za stranu Aliancia – Szövetség aj v tomto volebnom období tvrdo pracovali na tom, aby sa v našom regióne žilo lepšie. Majú i ďalšie plány, ktoré môžu uskutočniť len vďaka vašej podpore.

"Chceme, aby v parlamente mal zastúpenie náš región, či už Slováci, alebo Maďari, lebo za posledných 30 rokov je oblasť južného Slovenska mimoriadne zanedbávaná. Trváme na tom, aby vláda dokončila výstavbu cestnej infraštruktúry na juhu, stále nemáme R2 do Košíc, v regióne máme najväčšiu mieru nezamestanosti, mladí ľudia odchádzajú za prácou do iných miest, čo je veľmi smutné," uviedol pre portál Rimava.sk Zoltán Cziprusz, ktorý si nevie predstaviť, že by žil inde ako v Rimavskej Sobote.

"Práve preto som sa rozhodol ísť aj na politickú dráhu. Trápi ma tá obrovská nezamestnanosť, ľudia odchádzajú preč, medzi nimi aj moji známi. Veď s kým budem hrať šach keď budem mať 70 rokov," dodal s úsmevom Cziprusz. Poslanec mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote ako aj Banskobystrického samosprávneho kraja považuje za jeden z najväčších úspechov strany rekonštrukcie ciest, na ktorých tvrdo pracujú. "Len v okrese Rimavská Sobota to bolo za posledné 2 roky vyše 100 kilometrov ciest a v celom Banskobystrickom kraji vyše 1 000," povedal.


Strana Aliancia vznikla spojením troch politických strán – Strana maďarskej komunity (SMK), MOST – HÍD a Spolupatričnosť. Strana je mimoriadne úspešná, na Slovensku má zo všetkých politických strán najviac starostov aj krajských poslancov.

Ciele strany do budúcna

 1. Vláda podporí vznik a činnosť malých rodinných fariem, miestnych odbytových združení na spracovanie, finalizáciu a priamy predaj pod heslom: Vyrobiť v regióne, spracovať v regióne a predať v regióne.
 2. Vláda dokončí výstavbu cestnej infraštruktúry na juhu a severovýchode (D4, R2, R7 a tunel pri Soroške).
 3. Vláda dokončí elektrifikáciu južnej železničnej trate na úseku Zvolen – Košice a dokončí projekt zdvojkoľajnenia mimoriadne vyťaženého železničného úseku Bratislava − Dunajská Streda − Komárno.
 4. Vláda sa vráti ku komplexným regionálnym programom na podporu najmenej rozvinutých okresov (NRO) s cieľom vytvoriť nové pracovné príležitosti práve tam, kde najviac chýbajú.
 5. Vláda odstráni regionálne rozdiely pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Neodkladná zdravotná starostlivosť formou záchrannej zdravotnej služby musí byť v každom regióne dostupná do 15 minút, neodkladná základná zdravotná starostlivosť v ústavných zdravotníckych zariadeniach musí byť v každom regióne fyzicky dostupná maximálne do 60 minút od nahlásenia náhlej udalosti.
 6. Čistota ovzdušia výrazným spôsobom prispieva ku kvalite života. Neekologické vykurovacie zariadenia výrazným spôsobom znečisťujú ovzdušie. Vláda sa vráti k programu výmeny starých kotlov v domácnostiach, aby ich výmena neostala na úrovni sľubov.
 7. Vláda zmenou Preambuly Ústavy SR zabezpečí rovnosť štátotvorného národa a autochtónnych národností.
 8. Vláda neohrozí súčasnú sieť národnostných škôl a garantuje nezávislosť akademického prostredia, ktorá je nevyhnutná pre rozvoj a stabilitu aj Univerzity Jána Selyeho v Komárne a Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
 9. Vláda odstráni súčasný asymetrický stav v používaní explicitne preferovaného štátneho jazyka uznaním maďarského jazyka ako regionálneho úradného jazyka na území južného Slovenska.
 10. Vláda odstráni diskriminačné prvky z novely zákona o štátnom občianstve. Vláda opustí od sprísnenia podmienok a obmedzení získania druhého občianstva.
 11. Vláda zabezpečí samostatnosť Fondu na podporu kultúry národnostných menšín ako jedinej zákonom zaručenej organizácie pre podporu kultúry národnostných menšín. Vláda posilnením postavenia a rozpočtov všetkých verejnoprávnych fondov v oblasti kultúry a zmenou legislatívy neziskového sektora vytvorí priestor pre predvídateľné a spoľahlivé financovanie neštátnej, nezávislej kultúry, čím prispeje k zvýšeniu zamestnanosti a k úspechu nových projektov v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu.
 12. Vláda príjme samostatný zákon o postavení a financovaní Csemadoku, kultúrno- osvetovej organizácie Maďarov na Slovensku.
 13. Pre čo najefektívnejšie zabezpečenie výučby rusínskeho jazyka a kultúry na školách vláda podporí kompetenčné, personálne a technické posilňovanie Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove a dobuduje a zachová sieť komunitných centier, ktoré poskytujú priestor na formálne a neformálne vzdelávanie a komunitné aktivity v marginalizovaných rómskych komunitách.
 14. Vláda rozšíri rozhlasové a televízne vysielanie programov národnostných menšín vo verejnoprávnych médiách (RTVS), aby boli v dokonalom súlade s platnou legislatívou.
 15. Vláda zabezpečí vyvážené prerozdelenie finančných prostriedkov z Plánu obnovy medzi regióny so zreteľom na južné a východné Slovensko.

PR článok
Rimavu číta viac ako 100 000 ľudí mesačne, odprezentuj svoju firmu aj ty.Kontakt: [email protected]

Objednávateľ:

InStar Digital s.r.o., Okružná 1463/68 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 53558499


* Redakcia sa nemusí stotožňovať s obsahom politickej reklamy.


NENECHAJTE SI UJSŤ


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross