No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Bývalý Domov mládeže je na predaj, hľadajú kupcu

RIMAVSKÁ SOBOTA – Mesto Rimavská Sobota na svojom oficiálnom webe zverejnilo vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a výzvu na podanie návrhov pre budúceho kupcu budovy bývalého Domova mládeže na ulici Školskej. Samospráva budovu aj s prislúchajúcimi pozemkami schválila ako prebytočný majetok mesta.

Odpredaj nehnuteľnosti schválili poslanci na svojom poslednom stretnutí koncom marca. Zdevastovaná budova je na predaj za minimálnu sumu, a teda 1,2 milióna eur. Záujemca sa môže o majetok uchádzať s finančnou zábezpekou 120-tisíc eur.

Článok pokračuje pod reklamou


"Kupujúci berie na vedomie, že pozemok je súčasťou územia s funkciou ZM - zmiešané mestské, ktoré slúži prevažne pre umiestňovanie objektov na bývanie. Prípustné sú objekty na bývanie, obchod a služby, verejné stravovanie a dočasné ubytovanie, zariadenia cirkevné, kultúrne, zábavné, sociálne, zdravotné a športové, zariadenia nerušiacej malovýroby, zariadenia pre odstavovanie a garážovanie osobných automobilov, zariadenia technickej a dopravnej obsluhy vymedzeného územia. Zakázané sú veľké prevádzky výroby a skladov," uvádza sa v podmienkach predaja.

Ponuka na odpredaj bývalého internátu sa týka budovy internátu aj jeho priľahlých pozemkov. Medzi kritériami v hodnotení ponúk bude aj najvyššia ponúknutá suma. Verejná obchodná súťaž by mala byť vyhodnotená približne v polovici mája.

"Tento internát špatí naše mesto. Vybudovali ho v roku 1961-1964, až do roku 2006 slúžil pre potreby našej mládeže. Prevzali sme ho na základe výmennej zmluvy do vlastníctva mesta. V roku 2015 sme ho zamurovali a bezdomovci ho vybúrali a nasťahovali sa tam. Pravidelne tam naši požiarnici chodia hasiť,“ povedal primátor na poslednom zasadnutí MsZ.

Hodnota diela bola ešte z roku 2018 určená znalkyňou a vychádzala na 465-tisíc eur. "Nová cena je 75 eur za meter štvorcový v Rimavskej Sobote. To nám vychádza na minimálnu sumu tak 1,2 milióna eur,“ doplnil Šimko.


NENECHAJTE SI UJSŤ


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross