No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Hlasovací lístok pre voľby do Európskeho parlamentu si môžete vybaviť už len do 20. mája

16. mája 2024 | | |  | 
Zdroj: pixabay.com

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 8. júna 2024. Voliči v nich rozhodnú o 15 poslancoch, ktorí budú zastupovať Slovensko na päťročné volebné obdobie.

Právo voliť na území SR majú občania SR, ako aj občania iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na Slovensku nad 18 rokov.  V prípade, že máte trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb nebude môcť voliť vo svojom okrsku, môžete požiadať obec trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. 

Hlasovacie preukazy sa začali vydávať od 24. apríla. “O hlasovací preukaz bude možné požiadať elektronicky a listinne najneskôr do 20.-teho mája, pričom žiadosť musí byť do uvedeného termínu aj obci doručená. Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce (najneskôr v piatok 7. júna),” uvádza tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.

Článok pokračuje pod reklamou


Obec zašle hlasovací preukaz do troch pracovných dní na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk". Ak volič uvedie, že preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

Rezort vnútra pripomína, že hlasovací preukaz sa vydáva iba raz, volič by s ním preto mal nakladať opatrne. Pri strate alebo odcudzení mu obec nový preukaz nevydá. Vo volebnej miestnosti voliči preukážu svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana EÚ. Ak bol voličovi vydaný hlasovací preukaz, predloží aj ten.

V prípade, že si volič práve vybavuje nový občiansky preukaz, môže  sa preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru.

Občania SR, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku ani inde v EÚ, budú môcť hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti v SR, totožnosť preukážu slovenským cestovným dokladom a súčasne okrskovej volebnej komisii predložia čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine. 

Občania SR, ktorí majú trvalý pobyt v inom členskom štáte EÚ, na Slovensku hlasovať nemôžu.Na voľbách sa môžu zúčastniť v štáte svojho trvalého pobytu, pričom rozhodovať budú o budúcich poslancoch za daný štát EÚ. Voliť možno totiž len v jednom členskom štáte.

Všetky potrebné informácie o voľbách do Európskeho parlamentu nájdete na tomto odkaze.


NENECHAJTE SI UJSŤ


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross