No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Hlavnému kontrolórovi bude pomáhať administratívna pracovníčka na absolventskej praxi

Na útvar hlavného kontrolóra bola dnešným dňom prijatá nová administratívna pracovníčka. Pre Rimava.sk to potvrdil hlavný kontrolór Ladislav Šťavina, ktorý je niekoľko mesiacov bez asistentky. Podľa jeho slov vybrali uchádzačku prostredníctvom úradu práce, tak ako avizoval primátor, pomáhať mu bude s  administratívou v rámci svojej absolventskej praxe. Podľa kontrolóra bola prijatá na obdobie polroka.

Ladislav Šťavina ostal na svoju prácu sám, ako v januári na zasadnutí zastupiteľstva informoval,  asistentka, ktorá mu pomáhala, bola preložená na oddelenie životného prostredia. Kontrolór vtedy stiahol z programu pripravený plán kontrolnej činnosti. Podľa jeho slov by za týchto okolností nebolo fyzicky možné, aby ho stihol splniť jeden človek. Poslanci sa vyjadrili, že primátor sa zrejme snaží znefunkčniť útvar hlavného kontrolóra. Objavili sa názory, že je to zo strachu pred objektívnymi kontrolami alebo z pomsty za kontrolórov plat. Klub SMER-SD od primátora žiadal, aby svoje rozhodnutie prehodnotil. Primátor uviedol, že kontrolór je schopný a svoju prácu zvládne aj sám. Poslancom pripomenul, že organizačná štruktúra úradu je v jeho kompetencii.  Napokon však prisľúbil, že pomoc ku kontrolórovi budú hľadať prostredníctvom úradu práce.
Výber spomedzi uchádzačov sa uskutočnil minulý štvrtok.

Ako hlavný kontrolór informoval, v prvom polroku ho čaká kontrola výdavkov, nákladov na zber, odvoz a uloženie tuhého komunálneho odpadu a kontrola dokladov týkajúcich sa zberu odpadu, ktorý od leta minulého roka prevzala samospráva. Okrem toho bude Ladislav Šťavina kontrolovať financovanie úhrad za asfaltovanie ulíc v meste a dodržanie účelovosti využitia financií. Preverí tiež stav pohľadávok a záväzkov za mesto a mestské organizácie k záveru minulého roka, skontroluje plnenie uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady. Poslancom má predložiť aj správu o kontrolnej činnosti a stanovisko k prípadnej zmene rozpočtu. Okrem toho sa kontrolór zaoberá sťažnosťami, petíciami a žiadosťami obyvateľov, ďalšie úlohy mu môžu uložiť aj poslanci.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross