No active "ca-sidebar-197687" sidebar

HNÚŠŤA: Vláda odobrila finančnú pomoc na záchranné práce po požiari skládky

28. decembra 2018 |  | | | |

Vláda SR odobrila na jednom zo svojich uplynulých rokovaní finančnú pomoc súvisiacu so záchrannými prácami počas mimoriadnych situácií, ktoré vznikli počas roka v okrese Rimavská Sobota. Finančná pomoc by mala byť vo výške viac ako 27 tis. eur.

Finančnú pomoc vláda odobrila meste Hnúšťa, kde začiatkom októbra zo zatiaľ nezistených príčin došlo k požiaru na skládke komunálneho odpadu. Následkom požiaru bola zamorená dymovými splodinami veľká časť Rimavskej doliny (mesto Hnúšťa a okolité obce v smere vetra). Vtedajší primátor mesta Hnúšťa Michal Bagačka vyhlásil mimoriadnu situáciu. Vytvorený krízový štáb mesta sa uzniesol, že vzniknutú situáciu je potrebné riešiť vlastnými silami a prostriedkami, využitím síl a prostriedkov okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, RSC ako i dobrovoľných hasičských zborov z okolitých obcí. Na meranie splodín v mieste postihnutom mimoriadnou udalosťou bolo povolané Kontrolné chemické laboratórium. Na zavážanie skládky bola nasadená ťažká technika a kropiace vozidlá. Skládka odpadu bola postupne zhutňovaná kompaktorom za účelom zabránenia prístupu vzduchu, čím sa minimalizovalo riziko opätovného vznietenia skládky. Mimoriadna situácia na území obce trvala do 19. októbra 2018, nakoľko dochádzalo k opätovnému vznieteniu skládky. Na záchranné práce poskytne vláda sumu viac ako 26 tis. eur.

Mimoriadna situácia nastala aj v obci Drňa. Tá sa však objavila z dlhodobo trvajúceho suchého počasia, kvôli ktorému došlo v lete k vyschnutiu prameňa zásobujúceho obecný vodovod v obci. Starosta obce Endre Vincze vyhlásil 25. júna 2018 mimoriadnu situáciu. Vytvorený krízový štáb obce sa uzniesol, že vzniknutú situáciu je nutné riešiť vlastnými silami a prostriedkami a prostriedkami spoločnosti Veolia k zabezpečeniu núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou. Mimoriadna situácia trvala do 31. augusta 2018, kedy pominul stav ohrozenia obyvateľstva, došlo k naplneniu studní zásobujúcich vodou miestny vodovod a obec sa postupne v dodávkach vody stala sebestačnou. Výška výdavkov na vykonané záchranné práce, teda suma, ktorú poskytne vláda je vo výške takmer 630 eur.

Zdroj: Rimava.sk, Vláda SR


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross