No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Koniec roka patrí adventu. Aký je jeho význam?

perex-adventAdvent - obdobie, ktoré každý pozná ako čas pred najkrajšími sviatkami v roku, Vianocami. Jeho tradícia však siaha až do 4. storočia, kedy ľudia oslavovali určitý počet adventných nedieľ. V tej podobe, akej ho poznáme dnes sa vo svete slávi od 7. storočia nášho letopočtu. Tento adventný čas začína štyri nedele pred Štedrým dňom, kedy aj končí. V kresťanskom svete je to čas duchovnej prípravy na slávenie narodenia Ježiša Krista ako aj začiatkom nového cirkevného roka. Ale čo presne znamená, aký má význam a prečo adventný veniec zdobia štyri a niekedy aj päť sviečok?

Slovo advent je latinského pôvodu a znamená príchod. To však ale nie je všetko. Každé písmeno má svoj význam, ktorý nám priblížili deti z Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote. Prvé písmeno „A“ znamená slovo Adam, bol to prvý človek, ktorý neposlúchal Pána Boha v raji. Písmeno „D“, skrýva sa v ňom nádej, ktorú nám Boh zasľúbil skrz svojho syna Ježiša Krista. Písmeno „V“ nám svedčí o Božom víťazstve na golgotskom kríži. Písmenom „E“ sa začína Edenská záhrada, v ktorej žili prví ľudia Adam a Eva. Písmeno „N“ hovorí o tom, aby sme sa nikdy nebáli lebo Pán Boh nás zachráni. Písmenom „T“ sa začína biblický verš: Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal ten, kto verí v Neho.

K adventu neodmysliteľne patrí aj adventný veniec, ktorý zdobí takmer každú domácnosť. Predstavuje istú symboliku a mal by byť vyrobený z vetvičiek ihličnatých stromov alebo cezmíny, ktoré predstavujú život. Veniec však slúži i k odpočítavaniu štyroch adventných týždňov pred Vianocami. Zdobia ho štyri sviečky, ktoré sa zapaľujú každú adventnú nedeľu. Každá nedeľa má aj svoj prívlastok. Prvá je železná, druhá bronzová, tretia strieborná a posledná, pred Štedrým dňom, zlatá.

Tak ako adventný veniec nesie svoju symboliku, rovnako ju nesú aj štyri sviečky na ňom. „Každá sviečka má svoje posolstvo a zakladá sa na biblickom príbehu. Prvá sviečka hovorí o otvorenosti, máme otvárať svoje srdcia Bohu. Druhá sviečka hovorí o bdelosti, máme byť pripravení na Jeho príchod. Tretia sviečka hovorí o smelosti, to znamená, že smelo máme vyznávať svoju vieru. A štvrtá je snáď možno tá najkrajšia, máme byť trpezliví a s láskou očakávať príchod Pána Ježiša Krista,“ priblížila Viktória Lisáková, seniorka Rimavského seniorátu ECAV. Sviečky na adventnom venci sa v zásade zapaľujú v smere hodinových ručičiek. Toto zapaľovanie pochádza z Nemecka a má tradíciu až od druhej polovice 20. storočia. Väčšinou sú v bielej farbe, keďže je chápaná ako slávnostná. V poslednej dobe veniec zdobia aj červené sviečky, ktoré sa používajú u protestantských cirkví. Niektoré domácnosti však svoj adventný veniec ozdobia aj piatou sviečkou v strede. Tá symbolizuje samotného Ježiša Krista a zapaľuje sa na Štedrý večer.

V tomto období hrajú veľmi dôležitú úlohu farby. Hlavnou farbou adventu je fialová. Je symbolom pokory a dôstojnosti. Preto by všetky stuhy a sviečky, s výnimkou jednej, by mali byť fialové. Tá jedna by mala byť ružová, ktorá symbolizuje priateľstvo.

Koniec roka, respektíve jeho štvortýždňové adventné obdobie má svoje hlboké historické korene, a to najmä v kresťanskom svete. A hoci nám obchody ponúkajú rôzne materiálne veci, ktoré sú možno dôležité, Vianoce sú najmä o pokoji a stíšení sa vo svojom vnútri. „Je to čas duchovnej prípravy na slávenie sviatku narodenia Ježiša Krista. Je predovšetkým časom radostného očakávania narodenia Pána Ježiša. Je to obdobie, kedy sa duchovne máme pripraviť na jeho narodenie,“ povedal Rastislav Polák, farár Rímskokatolíckej cirkvi v Rimavskej Sobote.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross