No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Mestské a obecné úrady začali vydávať hlasovacie preukazy. Ako si o ne požiadať?

Foto archívne: Rimava.sk

RIMAVSKÁ SOBOTA – Obce a mestá na Slovensku začali v stredu, 7. februára, vydávať hlasovacie preukazy pre voľby prezidenta Slovenskej republiky. Tie sa uskutočnia 23. marca, prípadné druhé kolo 6. apríla.

Pri týchto voľbách nie je možnosť hlasovať zo zahraničia, no ak si vybavíte hlasovací preukaz, môžete odvoliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. O tento preukaz si musíte požiadať v obci vášho trvalého pobytu, ktorá voliča vyčiarkne zo zoznamu voličov.

Ľudia môžu požiadať o vydanie preukazu na prvé aj druhé kolo volieb súčasne. "Okrsková volebná komisia voličovi vo volebnej miestnosti hlasovací preukaz odoberie a zapíše ho do zoznamu voličov. Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom," uviedol tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.

Článok pokračuje pod reklamou


Ako požiadať o hlasovací preukaz?

O hlasovací preukaz sa dá podať rôznymi formami. Môžete to urobiť osobne na príslušnom obecnom či mestskom úrade najneskôr do 22. marca a pre druhé kolo do 5. apríla. Požiadať sa oň dá aj prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom.

"O hlasovací preukaz možno požiadať elektronicky a listinne najneskôr do 4. marca pre prvé kolo volieb a najneskôr do 14. marca pre druhé kolo volieb. Listinná žiadosť musí byť do uvedených termínov obci aj doručená," dodal tlačový odbor.

Žiadosť formou listu alebo e-mailu musí obsahovať osobné údaje voliča (meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz). "Obec zašle hlasovací preukaz voličovi najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou 'Do vlastných rúk'," doplnil odbor.

Článok pokračuje pod reklamou


Hlasovací preukaz môže prevziať aj iná osoba, avšak v žiadosti je potrebné uviesť meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu osoby. Osoba preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie potvrdzuje podpisom.

Ako hlasuje volič, ktorý nemá trvalý pobyt v SR?

Vo voľbách sa nemôže hlasovať zo zahraničia poštou. Voliť však môžu občania SR, ktorí na Slovensku nemajú trvalý pobyt. Hlasovať môžu v ktorejkoľvek volebnej miestnosti. Stačí, ak predloží platný cestovný doklad a čestné vyhlásenie o tom, že má trvalý pobyt v zahraničí.

"Vzor čestného vyhlásenia je uverejnený na webe MV SR alebo mu ho v deň volieb poskytne okrsková volebná komisia. Podpis na vyhlásení nemusí byť úradne osvedčený. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade, a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov," uzavrel tlačový odbor.


NENECHAJTE SI UJSŤ


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross