No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Na Deň Zeme vytvorili deti na Hlavnom námestí pavučinu vzťahov

den-zeme-rimavskaViac ako miliarda aktivistov po celom svete si v stredu, 22. apríla, pripomenula Deň Zeme, ktorým chceli poukázať na zraniteľnosť a krehkosť planéty a varovať svetovú verejnosť pred ničivými dôsledkami civilizácie. Do celosvetovej akcie sa zapojilo aj Centrum voľného času (CVČ) Relax v Rimavskej Sobote. V spolupráci s Mestským úradom, Správou CHKO Cerová vrchovina a rimavskosobotskou Hvezdárňou zorganizovali niekoľko ekologických a environmentálnych aktivít. Ako ďalej Rimava.sk informoval Pavol Novotný z CVČ Relax, tieto podujatia, ktoré sa konali 21. a 22. apríla, boli venované hlavne žiakom základných škôl (ZŠ), ale aj deťom materských škôl (MŠ).

Podľa Novotného, maratón aktivít začal v utorok, 21. apríla, v priestoroch oddelenia prírodovedy v Ekorelaxe, kde prebiehala environmentálna súťaž medzi žiakmi štvrtých ročníkov základných škôl, ktorí vytvorili trojčlenné ekohliadky. „Cieľom bolo rozvíjať u žiakov ekologické povedomie a starostlivosť o životné prostredie,“ priblížil. Ako ďalej uviedol, súťaž prebiehala v dvoch častiach. V prvej žiaci prezentovali formou pracovných listov prieskum na tému Odpad u nás doma. Vo vedomostnej časti súťažili z ekologických testov. Otázky boli zamerané na problematiku čo je odpad, jeho separovanie a recyklovanie, ako aj na negatívne javy na životné prostredie. „Ekohliadky z prihlásených škôl, ktoré sa zúčastnili na vedomostnej súťaži boli ocenené diplomami a vecnými odmenami podľa poradia v Deň Zeme na Hlavnom námestí,“ povedal Novotný.
Prvé miesto získala ZŠ Petra Kellnera Hostinského so svojou ekohliadkou, ktorú tvorili Ema Horváthová, Simon Segedy, Eva Együdová. Na druhom mieste skončila ZŠ Pavla Dobšinského a ekohliadka s členmi - Samuel Sklenár, Petra Ďurovičová, Matúš Čonka. Tretie miesto vybojovala hliadka v zložení Veronika Tóthová, Natália Beňová, Beatrix Balogová z Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej (Ev. ZŠ.)

Druhá aktivita prebiehala v Deň Zeme, 22. apríla, na Hlavnom námestí. Podľa jeho slov sa celkovo zišlo 280 účastníkov, medzi ktorými boli deti z MŠ Ulica Daxnerova, MŠ Rimava, MŠ Hatvaniho a žiaci ZŠ P. Kellnera Hostinského, ZŠ P. Dobšinského, ZŠ Š. M. Daxnera a Ev. ZŠ Zlatice Oravcovej, vystupujúci členovia záujmového útvaru CVČ Relax, učitelia, vychovávateľky a rodičia. „Spoločne sme vytvorili na námestí pavučinu vzťahov. Na túto aktivitu sme použili najlepšie recyklovateľný materiál – papier. Všetci malí ekológovia usilovne zbierali papierové rolky z toaletného papiera alebo utierok, ktoré priniesli v deň podujatia na námestie“ povedal a dodal, že sa vyzbieralo približne päť vriec roliek.
Na vytvorenie pavučiny vzťahov deti za pomoci špagátov prevliekali prázdne rolky, ktoré podľa Novotného symbolicky znamenali živú časť prírody, a to trojuholník medzi človekom, rastlinami a živočíchmi. Deti ich originálne pomaľovali motívmi kvetov a živočíchov. Rovnako aj malí škôlkari vytvorili z roliek rôzne obrazce ako bol had, pavučina a podobne. Na pódiu vystúpili deti z Enviroklubu CVČ Relax, ktoré svojimi vystúpeniami s názvom Ekobáseň, ekoscénka – Les, ktorý dých aj za nás, poukázali na rôzne negatívne zásahy človeka do prírody. Pohybové a tanečné vystúpenia predviedli mažoretky Estrella a vzájomnú spolupatričnosť medzi pódiom a obecenstvom pomocou tanca Zumba stvárnili deti so svojím trénerom Máriom.

Ako ďalej Novotný uviedol, súčasťou podujatia bola aj výtvarná súťaž „Deň Zeme očami detí“, ktorej cieľom bolo prostredníctvom detských výtvarných prác pripomenúť si, že celá civilizácia je priamo závislá na cenných pokladoch Zeme. Do súťaže sa zapojili žiaci 1. stupňa ZŠ P. Kellnera Hostinského, ale aj deti MŠ Ul. Daxnerova, MŠ Rimava a MŠ Hatvaniho, ktoré vo svojich maľbách a kresbách vyjadrili svoj vzťah k prírode. „Viac ako tridsať prác skrášlilo a vyzdobilo pódium na námestí a najkrajšie z nich boli ocenené,“ dodal. Deti sa zapojili aj do ekohier a aktivít zameraných na kreativitu a pozornosť. S veľkým záujmom si žiaci pozreli pomocou hvezdárskeho ďalekohľadu slnečné škvrny a protuberancie na Slnku.

Na záver zaznelo záverečné motto podujatia: „My, ľudia, nie sme majiteľmi našej Zeme. Sme jej len dočasnými nájomníkmi. Súčasné deti a mladá generácia zdedia po nás dospelých našu Zem, ktorá nie je na jedno použitie. Príroda sa nedá kúpiť ani oklamať. Buďme k nej šetrní a ohľaduplní, lebo naša Zem si to zaslúži!,“ povedal Pavol Novotný.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross