No active "ca-sidebar-197687" sidebar

OZ Naša Sobota spustilo projekt Re-Start, cieľom je zaktivizovať a zvýšiť záujem občanov o dianie v meste

Občianske združenie Naša Sobota spustilo 1. júna 2019 projekt Re-Start, s cieľom zaktivizovať občanov mesta Rimavská Sobota a zvýšiť ich záujem o veci verejné. Projekt Re-Start je podporený z programu ACF-Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Členov OZ Naša Sobota dlhodobo trápi, že sa z prosperujúceho mesta v priebehu rokov stalo okresné mesto jedného z najmenej rozvinutých regiónov. Mesto trpí starnutím obyvateľstva a odchodom mladých ľudí z regiónu. Občania sa stávajú apatickí a čoraz menej sa zaujímajú o dianie v meste.

Účasť občanov na rozhodovaní je do veľkej miery podmienená včasným a širokým prístupom k informáciám o verejných politikách a možnosťou zapojenia sa do procesu tvorby verejných rozhodnutí. OZ Naša Sobota už v minulosti zorganizovalo niekoľko verejných diskusií na horúce témy. Chýbali nám však znalosti a zručnosti v oblasti zapájania verejnosti do spolurozhodovania, vedenia diskusií a aktivizácie dobrovoľníkov.

Samotný projekt Re-Start sa skladá z troch časti:

  1. vzdelávanie súčasných lídrov, miestnych lokálnych činiteľov a občianskych aktivistov v oblasti spoločenských zmien,
  2. zapojenie verejnosti do verejného diania a rozhodovania prostredníctvom verejných diskusií na aktuálne témy a vytvorenie on-line platformy na podávanie podnetov od občanov,
  3. výchova mladých lídrov v oblasti občianskeho aktivizmu.

Po získaní zručností a znalostí z prvej časti projektu budú pokračovať, v druhej časti verejné moderované diskusie na pálčivé témy, ktoré trápia občanov mesta. Zakaždým budú pozvaní nezávislí a nestranní odborníci na diskutovanú tému, ktorí najprv vnesú do diskusie odborný pohľad a následne bude vedená diskusia s občanmi mesta a širšou verejnosťou. Súčasťou tejto časti projektu bude vytvorenie on-line platformy, kde budú môcť občania adresovať svoje pripomienky a podnety týkajúce sa ich života v meste.

Mládež považujeme za našu budúcnosť. V tretej časti, v rámci programu LídeRS, plánujeme zo stredoškolských študentov vychovať aktívnych občianskych aktivistov. Ich úlohou bude zrealizovať jednoduchý projekt prospešný pre svoju komunitu, svoje okolie.

Zapojíš sa? Nečakajme, čo pre nás môže urobiť naše mesto, ale začnime sa pýtať, čo preň môžeme urobiť my všetci.

Zdroj: OZ Naša Sobota


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross