No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Nášmu okresu patrí druhé miesto v počte poberateľov pomoci v hmotnej núdzi

Okres Rimavská Sobota sa dlhodobo drží na popredných priečkach v počte nezamestnaných. S tým súvisia aj ďalšie štatistické údaje ako napríklad počet poberateľov pomoci v hmotne núdzi a príspevkov k dávke so spoločne posudzovanými osobami z počtu obyvateľov.

Prvenstvo má okres Revúca, Rimavskosobotský okres je tesne za ním

Júnové štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny ukazujú, že najviac poberateľov dávky v hmotnej núdzi je v okrese Revúca. Podiel týchto osôb z celkového počtu obyvateľov okresu je 13,13 percent, čo predstavuje 5 190 obyvateľov z celkového počtu 39 537 obyvateľov.

Článok pokračuje pod reklamouOkres Rimavská Sobota obsadil druhé miesto s podielom ľudí v hmotnej núdzi na úrovni 11,58 percent. Vyjadrené inak, v okrese žije 9 735 poberateľov dávok v hmotnej núdzi z celkového počtu obyvateľov 84 048. Údaje o počte obyvateľov sú z 31. decembra 2019.

Okolité okresy sa taktiež objavili v prvej pätnástke. Okres Rožňava je na 5. mieste, Lučenecký okres obsadil 13. priečku a okres Poltár sa drží na 15. mieste. Vzhľadom na to, že už od roku 2015 patria všetky tieto okresy do zoznamu najmenej rozvinutých, nie sú ich umiestnenia v tabuľke prekvapivé.

Štatistiky z februára 2020, čiže z obdobia pred koronakrízou, ukazujú, že počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi sa v okrese Rimavská Sobota príliš nezmenil. Podľa dostupných údajov vtedy poberalo dávku v hmotnej núdzi 11,65 percenta ľudí z celkového počtu obyvateľov.

Čísla ukazujú, že poberateľov týchto dávok bolo na Slovensku vo februári menej než v júni. Kým vo februári ich bolo 138 319, v júni bolo na pomoc od štátu bolo odkázaných 141 541 ľudí.

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.

Dávka v hmotnej núdzi začína na sume 66,30 eur mesačne, ak ide o jednotlivca, uvádza Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Okres Rimavská Sobota má najviac poberateľov aktivačného príspevku

Mesačná štatistika Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny ďalej ukazuje, že v okrese Rimavská Sobota bolo v júni evidovaných 2 804 osôb vykonávajúcich aktivačné práce na základe dohody s obcou. Ženy v tejto štatistike prevyšujú mužov, je ich 1 721 z celkového počtu. 141 osôb poberá aktivačný príspevok a zároveň má príjem aspoň vo výške minimálnej mzdy.

V okrese Lučenec evidujú 706 poberateľov aktivačného príspevku na základe dohody s obcou, z toho je 459 žien.

Zdroj: Rimava.sk, ÚPSVaR


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross