No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Štatistický úrad zverejnil niekoľko ďalších faktov o obyvateľoch Rimavskej Soboty, týkajú sa ekonomiky

1. augusta 2022 |  | 

RIMAVSKÁ SOBOTA – Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil ďalšie informácie o obyvateľoch krajiny, ktoré vyplynuli z posledného sčítania obyvateľstva. Pozreli sme sa na to, aké údaje týkajúce sa ekonomickej aktivity pozbierali o Soboťanoch a Soboťankách.

Štruktúra obyvateľstva podľa vzdelania (údaje k 1. 1. 2021)

Podľa posledného sčítania obyvateľstva žije v Rimavskej Sobote 22 048 ľudí.

Zdroj: scitanie.sk/Štatistický úrad SR

Bez ukončeného vzdelania – osoby vo veku 0 až 14 rokov, je 2 117 ľudí (9,6 percent). Dosiahnuté len základné vzdelanie má 3 834 osôb (17,39 percent). Stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez maturity) má 3 316 ľudí (15,04 percent). Úplné stredné vzdelanie (s maturitou) dosiahlo 6 179 obyvateľov Rimavskej Soboty (28,03 percent). Vyššie odborné vzdelanie má 1 244 ľudí (5,64 percent). Vysokoškolské vzdelanie uviedlo 3 714 osôb (16,85 percent). Bez školského vzdelania – osoby vo veku 15 rokov a viac, je podľa výsledkov sčítania 40 ľudí (0,18 percent). Vzdelanie pri sčitovaní neuviedlo 1 604 ľudí (7,28 percent).

Zdroj: scitanie.sk/Štatistický úrad SR

Článok pokračuje pod reklamou


Súčasná ekonomická aktivita (údaje k 1. 1. 2021)

Podľa údajov Štatistického úradu SR žije v Rimavskej Sobote 8 287 pracujúcich ľudí - okrem dôchodcov. Pracujúcich dôchodcov je 1 216. Na materskej dovolenke bolo k 1. 1. 2021 spolu 47 osôb, na rodičovskej dovolenke 165 ľudí. Nezamestnaných bolo 1 264 osôb. Podľa sčítania je v meste 653 žiakov strednej školy a 1 918 žiakov základnej školy. Vysokú školu navštevuje 339 Soboťanov a Soboťaniek. Viac informácií o ekonomickej aktivite obyvateľov nájdete v tabuľkách nižšie.

Zdroj: scitanie.sk/Štatistický úrad SR
Zdroj: scitanie.sk/Štatistický úrad SR

Postavenie v zamestnaní

Štruktúra obyvateľov podľa postavenia v zamestnaní je podľa posledného sčítania obyvateľov nasledovná: v Rimavskej Sobote žije 1 195 podnikateľov a 7 274 osôb má status zamestnanca. Pri 1 191 ľuďoch sa tento údaj nepodarilo zistiť, 55 ľudí uviedlo niečo iné.

Údaje o zamestnaní

Zdroj: scitanie.sk/Štatistický úrad SR

Odvetvie ekonomickej činnosti

Najviac obyvateľov Rimavskej Soboty pôsobí v odvetví veľkoobchodu a maloobchodu; oprave motorových vozidiel a motocyklov - 1 397 osôb. Druhú početnú skupinu tvorí priemyselná výroba - 1 242 ľudí. Tretiu najpočetnejšiu skupinu tvorí zdravotníctvo a sociálna pomoc - 900 ľudí. Pri 1 879 osobách (19,34 percent) sa tento údaj nepodarilo zistiť.

Počet obyvateľov podľa odvetvia ekonomickej činnosti v meste Rimavská Sobota k 1. 1. 2021 je nasledovný:

Zdroj: scitanie.sk/Štatistický úrad SR

Údaje sme čerpali z výsledkov posledného sčítania obyvateľov, ktoré vykonal Štatistický úrad SR. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

NENECHAJTE SI UJSŤ


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross