No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Prvých dvesto táborov pre deti dostalo podporu z BBSK. Ďalšie žiadosti možno podať v novembri

26. júla 2019 |  | | |

Prvých 200 táborov pre deti a mládež dostalo podporu na podporu aktivít alebo táborov pre deti a mládež v Banskobystrickom kraji. BBSK na to tento rok rozdelil sumu 300 tis. eur po prvýkrát. Rimava.sk o tom informovala hovorkyňa BBSK Marcela Glevická. Ako ďalej uviedla, hlavnou myšlienkou je urobiť tábory dostupné aj pre rodiny zo sociálne slabších rodín.

V okrese Rimavská Sobota bolo zatiaľ podporených približne 20 subjektov sumou približne 50 tis. eur. Ďalšie projekty na budúci rok treba podať do konca novembra. „Po vyhodnotení žiadostí sme dostali nie jednu spätnú väzbu od organizátorov, ktorí spomínali, že iba vďaka tomuto príspevku sa podarí tábor zrealizovať. Napríklad Denný tábor na vidieku..., ktorý v Rimavskosobotskom okrese organizuje občianske združenie Šanca pre Dražice, by bol nedostupný, pre väčšinu detí, hoci by rodičia mali zaplatiť za tábor možno pre niekoho len 40 eur,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter. Projekt bol podporený sumou 1400 eur.

Medzi podporenými združeniami je aj Jazdecký klub EXCEL MADON Tábor plný zážitkov. Určený bol pre deti a mládež vo veku od 4 do 18 rokov, ktoré počas prázdnin nemajú kam ísť. Začiatkom júla sa ho zúčastnilo takmer 20 detí.

Zrejme najvyššou sumou, 7 tis. eur, bol podporený Mestský športový klub Rimavská Sobota, ktorý deťom poskytne športový tábor. Podporené boli napríklad aj OZ VIA NOVA BK, OZ Klub rómskych aktivistov na SR, Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec, Cirkev a cirkevné organizácie, OZ Príroda pre deti, Mesto Hnúšťa či Letný stanový tábor skautov - "Ako vycvičiť draka - zodpovednosť voči zvieratám" OZ LILIUM. Ako Glevická ďalej informovala, suma na podporu táborov sa rozdelila pre jednotlivé okresy podľa toho, koľko v danom okrese žije detí podľa údajov Štatistického úradu. Najviac táborov kraj podporil v okresoch Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec a Rimavská Sobota. Približne štvrtina podporených táborov bola pobytová, ostatné boli denné tábory bez prenocovania. Žiadateľmi mohli byť právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia (SZČO), mestá, obce, neziskové organizácie či registrovaná cirkev.

Najbližšie bude termín, dokedy musí organizátor predložiť žiadosť, do 30. novembra 2019. Suma, ktorú môže organizátor od kraja získať na jedno dieťa na jednu aktivitu či tábor je podľa informácií BBSK maximálne 100 eur pri akcii s prenocovaním a dĺžka pobytu je od 4 do 7 prenocovaní. Pri aktivitách či táboroch, kde nie je zabezpečené prenocovanie je suma dotácie na jedno dieťa maximálne 70 eur a dĺžka trvania aktivity od 4 do 7 dní.

Kraj podporuje najmä aktivity, ktoré sú zamerané na vzdelávacie, kultúrno-poznávacie, športové alebo iné aktivity detí a mládeže a žiadateľ môže využiť dotáciu na zabezpečenie ubytovania, stravovania, prenájmu priestorov, odmeny a honoráre za lektorské, animátorské služby, dopravné služby poskytované dopravcom, vecné ceny, edukačné pomôcky, propagačné materiály alebo upomienkové predmety.

Zdroj: Rimava.sk , FOTO: OZ Príroda pre deti


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross