No active "ca-sidebar-197687" sidebar

R. BAŇA/R. BREZOVO: Uplynulý rok bol v znamení reštaurovania kostolov

perex-kostolUplynulý rok 2015 sa v dvoch obciach na severe okresu Rimavská Sobota niesol v znamení reštaurovania evanjelických kostolov. V Rimavskej Bani sa podarilo zrealizovať reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie barokového kazetového stropu v Evanjelickom kostole. Financie na opravu získali z dotácií od Ministerstva kultúry SR vo výške 4 tis. eur. O pár kilometrov ďalej, v Rimavskom Brezove, sa pokračovalo v reštaurovaní gotických nástenných malieb taktiež v Evanjelickom kostole. Opravu rovnako financovali z dotácií od ministerstva a to vo výške 10 tis. eur. Rimava.sk o tom informovala Janka Miháliková, zborová farárka v Rimavskom Brezove z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku.

„Kazetový strop v Evanjelickom kostole v Rimavskej Bani je vo svojej pôvodnej veľkosti. V tomto prípade nejde o samostatne vyrobené kazety, ale o tri v rade za sebou namaľované kazety na troch vedľa seba uložených doskách. Osadené na strop boli až po vymaľovaní,“ priblížil reštaurátor Miroslav Janšto, podľa ktorého samotná realizácia bude smerovať ku kvalitnej prezentácii originálu s minimálnym vstupom reverzibilných plastických rekonštrukcií a farebných retuší.

O krok bližšie k dokončeniu reštaurátorských prác sú aj v Rimavskom Brezove. „Práce boli realizované na severnej a západnej stene v lodi pôvodného kostola. Čistením a plošným odkryvom bol identifikovaný celistvý obraz Posledného súdu na ľavej strane severnej steny,“ poznamenal Janšto a dodal, že tento výjav bol na základe porovnania vrstiev zaradený do 1. polovice 14. storočia rovnako ako konsekračné kríže.

„To len potvrdzuje správnosť našej doterajšej hypotézy, že kostol bol po posvätení sčasti aj vymaľovaný,“ doplnil reštaurátor. Ako ďalej uviedol neskôr po príchode talianskych umelcov bol vymaľovaný v celosti. Podľa jeho slov fragment maľby odkrytý v strednej časti nad súčasnou menzou už súvisí vývojovo s maľbami v presbytériu a ikonograficky ide o časť z cyklu Ukrižovania.

Obidva kostoly sú v rukách odborníkov už niekoľko rokov, počas ktorých sa snažia o ich zachovanie. V Rimavskom Brezove je pôvodne gotický kostol z druhej polovice 14. storočia. Počas uplynulých rokov vydal mnoho tajomstiev – pôvodnú sedemstoročnú kamennú podlahu, latinský nápis z poreformačného obdobia na víťaznom oblúku, odkrytie dosiaľ neobjavených fresiek či latinský nápis s datovaním na predele barokového oltára. V Rimavskej Bani vznikol gotický kostol prestavbou pravdepodobne neskorománskeho kostola. V 15. storočí bolo upravené presbytérium a sakristia a v 18. storočí bola pristavaná protestanská empora v lodi kostola.

Zdroj: Rimava.sk, FOTO: archív Janka Miháliková

Súvisiace články
V gotických kostoloch ukončili prípravu dokumentácií na ich záchranu
R. BREZOVO: V kostole odkrývajú maľby, ktoré uzrú svetlo sveta po viac ako štyristo rokoch
R. BREZOVO: Za obnovu presbytéria dostali Fénixa
Objavený latinský nápis odkryl utajenú minulosť oltára


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross