No active "ca-sidebar-197687" sidebar

R. SOBOTA: Cena tepla ostáva nezmenená

stefe rimavska sobotaFakturovaná cena tepla na dodávku ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody sa zvyšovať nebude, cena tepla zostáva na minuloročnej úrovni. Dobrú správu pre odberateľov, koncových spotrebiteľov a širokú verejnosť potvrdila spoločnosť  STEFE Rimavská Sobota, s.r.o., dodávateľ tepla v Rimavskej Sobote:

 

Napriek tomu, že regulačným úradom schválená maximálna cena tepla s platnosťou od 1.januára 2014, v zmysle Rozhodnutia ÚRSO č. 0100/2014/T je 94,05 Eur/MWh (spolu variabilná a fixná zložka maximálnej ceny, bez DPH), budeme svojim odberateľom v Rimavskej Sobote fakturovať cenu 92,06 Eur/MWh, ktorá je na úrovni fakturovanej ceny v roku 2013 (vtedy 92,07 Eur/MWh).

Táto pozitívna informácia prichádza aj napriek tomu, že na základe prirodzeného šetrenia na strane odberateľov (zateplenie bytových domov, zníženie spotreby teplej úžitkovej vody, prípadne iných technických opatrení na zníženie spotreby tepla) sa objednané množstvo tepla medziročne znížilo o 1,2% a regulačný príkon odberných miest sa dokonca znížil o 5,4%. Pomer dvoch zložiek fakturovanej ceny tepla sa teda mierne zmení v prospech variabilnej ceny oproti fixnej cene.

Ďalšou pozitívnou správou pre našich odberateľov je, že na základe predbežných údajov je skutočná cena tepla oproti fakturovanej cene v roku 2013 podstatne nižšia. Znamená to, že na základe vyúčtovacích faktúr v mesiaci marec, budeme našim odberateľom vracať okolo 200 000 eur – samozrejme v závislosti od ich skutočnej spotreby v roku 2013. Koncovým spotrebiteľom – vlastníkom bytov - sa to prejaví vo vyúčtovaniach zálohových platieb od svojich správcov za rok 2013, ktoré obdržia v mesiacoch máj a jún 2014.

Podľa predbežných údajov je skutočná cena tepla oproti fakturovanej cene v roku 2013 podstatne nižšia. Našim odberateľom budeme vracať okolo 200 tis. eur.
Dôrazne odmietame nepravdivé a zavádzajúce informácie, ktoré sa objavili na prelome rokov 2013 a 2014 v niektorých denníkoch (Pravda, Új Szó) o údajnom  300%-nom zvýšení fixnej ceny tepla na Slovensku, z dôvodu slabej zimnej vykurovacej sezóny. Práve naopak, výrazne nižšia spotreba tepla v mesiaci január 2014 bude mať pozitívny vplyv na ročnú spotrebu tepla a s tým súvisiace ročné náklady na teplo.

 

Zároveň Vás chceme  informovať, že v roku 2013 sme uložením kompaktných odovzdávacích staníc (KOST) a rekonštrukciou vonkajších rozvodov tepla na uliciach Družstevná, Školská a Gorkého úspešne dokončili rozsiahlu modernizáciu centrálneho zásobovania teplom (CZT) v Rimavskej Sobote. To znamená, že dodávka tepla a teplej úžitkovej vody je už v celom meste zabezpečená prostredníctvom moderných autonómnych odovzdávacích staníc, ktoré na základe niekoľkoročných skúseností zvyšujú kvalitu dodávky tepla a zároveň pri teplej vode znižujú náklady na teplo minimálne o 10-15%.

Vedenie spoločnosti STEFE Rimavská Sobota, s.r.o.

stefe rimavská sobota

Zdroj: Reklamný článok
Pri sponzorovaných a reklamných článkoch Rimava.sk štandardne uzatvára komentáre.


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross