No active "ca-sidebar-197687" sidebar

R. SOBOTA: Piataci v testovaní skončili pod národným priemerom

Rezort školstva zverejnil výsledky novembrového testovania žiakov 5. ročníka základných škôl. Celkovo sa do testovania zapojilo viac ako 46 tisíc žiakov na takmer 1500 základných školách. Ako ďalej ministerstvo školstva informuje, žiaci dosiahli priemerne v teste z matematiky 59,3 percent a zo slovenského jazyka a literatúry 58,4 percent. Piataci z regiónu Gemer-Malohont však skončili pod národným priemerom. Ostali za ním len ich spolužiaci z Košického a Prešovského kraja.

Podľa rezortu školstva priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 59,3 percent. Pričom s testom si najlepšie poradili žiaci základných škôl v Bratislavskom kraji, dosiahli priemernú úspešnosť 68 percent. V prípade žiakov základných škôl v Banskobystrickom kraji bola priemerná úspešnosť v teste z matematiky na úrovni 55,1 percent, čo je viac ako 4 percent menej ako je národný priemer. V rámci Banskobystrického kraja skončili najhoršie okresy Rimavská Sobota a Revúca. „Opakovane sa potvrdzujú veľmi veľké regionálne rozdiely v úrovni vedomostí žiakov,“ konštatuje ministerstvo školstva.

Z hľadiska analýz výsledkov na celoslovenskej úrovni v teste z matematiky dosiahli žiaci najvyššiu úspešnosť v úlohách z tematického okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami. Podľa rezortu najmenej úspešní boli v riešení aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie. Len necelá desatina žiakov správne pochopila a vyriešila úlohu z tematického okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, kombinatorika, dôvodenie a dôkazy.

Inak tomu nebolo ani v prípade testu zo slovenského jazyka a literatúry. Pri priemernej úspešnosti, 58, 4 percent, si s testom opäť najlepšie poradili žiaci škôl v Bratislavskom kraji, dosiahli priemernú úspešnosti 66,7 percent. Žiaci škôl v Banskobystrickom kraji dosiahli priemernú úspešnosť 57,1 percent. V rámci kraja horšie ako je národný priemer zaznamenali u žiakov v okrese Revúca.

V rámci analýzy výsledkov v teste zo slovenského jazyka a literatúry na celoštátnej úrovni vyplýva, že žiaci majú problém s úlohami, pri ktorých je potrebné napísať krátku odpoveď. Taktiež podľa ministerstva majú žiaci výrazné nedostatky pri čítaní s porozumením, nedokážu z textu vyvodiť potrebné súvislosti a informácie, a taktiež majú značné nedostatky pri určovaní gramatických kategórií.

Podľa ministerstva výsledky žiakov z neplnoorganizovaných, teda málotriednych škôl boli štatisticky významne horšie než na plne organizovaných školách.

Testy písalo spolu 46 360 piatakov, z toho bolo 43 499 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským, 2 850 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským a 11 žiakov s vyučovacím jazykom ukrajinským. Testovaných bolo 3 299 žiakov so zdravotným znevýhodnením (7,1 % z celkového počtu testovaných piatakov). Testovania sa zúčastnilo 2 041 (4,4%) žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 126 (0,3 %) cudzincov.

„Cieľom testovania piatakov, ktoré sa uskutočnilo 21. novembra 2018, bolo monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov a získanie objektívnych informácií o ich výkone pri vstupe na 2. stupeň ZŠ ako aj poskytnutie spätnej väzby školám o pripravenosti žiakov pri prechode z 1. na 2. vzdelávací stupeň ZŠ,“ informuje ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross