No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Krajský parlament rozhodoval o nových triedach. Niektorým stredným školám navýšenie neschválili

Uplynulé zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja bolo aj o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl pre budúci školský rok.

Ide o školy, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti BBSK. Na stole tak boli aj niektoré školy v meste Rimavská Sobota. Štyri z nich žiadali prostredníctvom krajských poslancov za obvod Rimavská Sobota – Ladislav Rigó, Jozef Šimko, František Auxt a Peter Juhász – o navýšenie počtu tried. Školám, až na jednu súkromnú odbornú, schválili v budúcom školskom roku nové triedy. Ako sa uvádza v materiáloch na rokovanie, na niektorých stredných školách v Rimavskej Sobote sa nepočítalo s otvorením tried v budúcom školskom roku.

Návrh na navýšenie počtu tried predniesol krajský a zároveň aj rimavskosobotský mestský poslanec Ladislav Rigó. Ako povedal, krajský parlament každý rok zápasí s touto otázkou, v ktorej škole a koľko tried má otvoriť. Podľa jeho slov však môže vzniknúť situácia, že ak sa neotvorí trieda v niektorej škole, tak môže padnúť celé školské zariadenie.

V rámci diskusie vystúpil aj krajský poslanec za obvod Rimavská Sobota, Peter Juhász, podľa ktorého oni ako poslanci by nemali mať právo rozhodovať, ktoré školy majú a ktoré nemajú byť otvorené. Ako poznamenal, toto závisí od každého školského zariadenia, či dokáže prilákať deti, presvedčiť rodičov a otvoriť triedu. „Či je to cirkevná alebo súkromná škola,“ dodal.

Krajské zastupiteľstvo však z podaného návrhu, v ktorom poslanci žiadali o navýšenie počtu tried v štyroch školách v Rimavskej Sobote podporilo iba tri. Budúci školský rok tak v Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu otvoria jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským, ktorá bude zložená z rôznych odborov. Krajskí poslanci odklepli aj navýšenie o jednu triedu na Gymnáziu Mihálya Tompu ako aj na Strednej odbornej škole technickej a agropotravinárskej v odbore mechanik/elektrotechnik. Tieto tri školy tak budúci školský rok otvoria nové triedy pre prvákov.

Štvrtou školou v podanom návrhu, bola Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským. V škole sa vyučujú odbory hotelová akadémia, kuchár, kaderník, hostinský/hostinská. Tento návrh však zastupiteľstvo BBSK nepodporilo. „Zdá sa nám to nespravodlivé, lebo mnohým školám v kraji navrhli a odsúhlasili navýšenie tried, napriek tomu, že nemajú dostatok žiakov a veľakrát nenapĺňajú triedy. U nás ten problém nie je,“ povedala pre Rimava.sk riaditeľka SSOŠ Gizela Kubačková a dodala, že v škole majú dostatok žiakov. Ako ďalej uviedla, to, že návrh krajské zastupiteľstvo neschválilo neznamená, že neotvoria triedy, keďže zákon im to nezakazuje. „Potom je ešte legislatívna možnosť, ktorú využijeme,“ doplnila.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross