No active "ca-sidebar-197687" sidebar

R. SOBOTA: Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu požiadali stovky ľudí, využili najmä elektronickú formu

Elektronicky alebo osobne? V týchto parlamentných voľbách mali ľudia možnosť požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v dvoch formách. Túto možnosť využili aj rodáci z Rimavskej Soboty, ktorí v deň volieb, sobotu 29. februára, budú mimo svojho bydliska.

Doteraz najviac Rimavskosoboťania využili elektronickú formu žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu. Tú však voliči mohli využiť len do 10. februára. Ako ďalej Rimava.sk informovala Zuzana Zsírosová, vedúca odboru vnútorných vecí Mestského úradu Rimavská Sobota, do 10. februára, dokedy mohli využiť elektronickú formu, tak urobilo 228 osôb a 180 ľudí si k 12. februáru prišlo vybaviť hlasovací preukaz osobne. „Osobne si hlasovací preukaz môžu prísť vybaviť až do 28. februára do 12:00 hod.,“ avizuje Zsírosová.Ako voliť?

Parlamentné voľby 2020 sa uskutočnia v sobotu *29. februára. Volič sa po príchode do volebnej miestnosti musí volebnej komisii preukázať platným preukazom totožnosti. Pokiaľ tak nespraví, nebude mu umožnené hlasovať.

Po zázname do dvoch rovnopisoch zoznamu voličov dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku. Po prevzatí lístkov a obálky môže volič vstúpiť do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.

Na hlasovacom lístku môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť. Následne vloží do obálky jeden hlasovací lístok, obálku zalepí a vhodní do hlasovacej urny.

Podobne sa hlasuje aj v prípade hlasovania mimo bydliska. Pričom zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“. Na nej musí byť uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa. Návratnú obálku odošle odosielateľ poštou na vlastné náklady.

Zdroj: Rimava.sk, Ministerstvo vnútra SR
*Oprava: Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára, tak ako je napísané aj vyššie v článku


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross