No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Samospráva hľadá dvoch vedúcich odborov, nebudú len poverení

RIMAVSKÁ SOBOTA – Samospráva mesta Rimavská Sobota hľadá dvoch vedúcich odborov, konkrétne na pozície vedúci Odboru ekonomického a vedúci Odboru školstva, mládeže, športu a kultúry. Doteraz tieto funkcie zastávali pracovníci poverení primátorom mesta Jozefom Šimkom. Mesto o tom informuje na svojej webovej stránke rimavskasobota.sk.

Podľa slov prednostu Mestského úradu Štefana Szántóa aktuálni vedúci boli niekoľkokrát poverení primátorom vykonávať túto funkciu. „Rozhodol sa, že vypíše výberové konania na tieto funkcie, ktoré budú vykonávať už nastálo. Podľa zákona môže primátor poveriť toho istého zamestnanca na funkciu vedúceho odboru po dobu šesť mesiacov bez výberového konania,“ ozrejmil prednosta.

Článok pokračuje pod reklamouAko ďalej Szántó doplnil, obaja súčasní vedúci odborov, Miroslav Bielak (ekonomický odbor) a Karina Kochanová (Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry) sa mestu osvedčili. "Počítame s tým, že sa obaja prihlásia," dodal.

Čo sa týka ekonomického odboru, vedúci má na starosti zabezpečenie práce na úseku rozpočtovania a financovania, koordinuje činnosť náplne ekonomického odboru Mestského úradu či predkladá návrhy na zmeny rozpočtu na základe analýz hospodárenia. Medzi požadované kvalifikačné požiadavky patrí napríklad ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, bezúhonnosť či odborná prax v ekonomickej oblasti minimálne 5 rokov.

Prihlášky je potrebné dodať v zalepenej obálke s označením „VK – Odbor ekonomický – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 19. 3. 2021 do 12:00 na adresu: Mestský úrad, Prednosta MsÚ – JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 389/9, Rimavská Sobota, 979 01.

Samospráva rovnako hľadá aj vedúceho Odboru školstva, mládeže, športu a kultúry, ktorý zabezpečuje organizačnú a riadiacu činnosť v školách a školských zariadeniach, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, spolupracuje s riaditeľmi škôl a školských zariadení pri zabezpečovaní personálneho obsadenia škôl a školských zariadení či participuje pri organizovaní rôznych kultúrnych podujatí.

Podmienky prijatia sú takmer rovnaké s vyššie spomenutými, až na pár výnimiek, medzi ktoré patria pedagogická spôsobilosť či znalosť platnej legislatívy v oblasti školstva a kultúry v samospráve. Prihlášky je potrebné posielať na rovnakú adresu, ako pri výberovom konaní na vedúceho Odboru ekonomického.

Záujemcovia o tieto pozície nájdu bližšie informácie na stránke mesta Rimavská Sobota.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross