No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Čo bude so psím útulkom? Objavila sa petícia proti jeho výstavbe

Prvé poprázdninové pracovné stretnutie mestských poslancov v Rimavskej Sobote malo napriek 14 bodovému programu rýchly a hladký priebeh. Zástupcovia občanov si vypočuli niekoľko informatívnych správ a taktiež bez diskusie odklepli návrh na II. zmenu rozpočtu. Zastupiteľstvo sa však venovalo aj téme psieho útulku. Na mestský úrad bola začiatkom septembra doručená petícia proti jeho výstavbe.

Hneď v úvode o tom informoval primátor Jozef Šimko. „Petičné hárky podpísalo celkom 222 občanov. Jednak zo Včelinca, ale aj priamo z Rimavskej Soboty,“ priblížil primátor. Ako ozrejmil, mestské zastupiteľstvo v júni tohto roka schválilo uznesenie, v ktorom boli odsúhlasené podmienky na zriadenie a prevádzkovanie psieho útulku ako aj komisia, ktorá bude kontrolovať priebeh výstavby. Podľa Šimka do dnešného dňa nemá informácie o tom, v akom stave sú pripravené práce na výstavbu psieho útulku. „Šťastné labky z Fiľakova sa od mesiaca jún neozvali a navyše tu máme petíciu,“ poznamenal primátor. Ako na rokovaní povedal poslanec Július Sojka, približne pred tromi týždňami ho občianske združenie Šťastné labky Fiľakovo, oslovilo. Podľa jeho slov občianske združenie, ktoré má vystavať a prevádzkovať psí útulok na Včelinci, čaká na nájomnú zmluvu. „ A keďže oni ešte nemali doručenú nájomnú zmluvu, tak samozrejme nemali akým spôsobom konať. Pretože až po podpise nájomnej zmluvy môžu ďalej konať,“ povedal Sojka. Na margo toho reagoval primátor Šimko, ktorý uviedol, že nájomná zmluva ešte nebola podpísaná.

K téme sa vyjadrila aj poslankyňa Eva Bornayová, ktorá si preštudovala doručenú petíciu proti zriadeniu útulku. Podľa jej slov v petícii obyvatelia mestskej časti Včelinec žiadajú mestské zastupiteľstvo, aby prehodnotilo svoj zámer zriadiť útulok v lokalite, ktorá sa vďaka investíciám za posledné roky stala frekventovanou časťou mesta, je blízko cyklistickej trate vedúcej do rekreačnej oblasti Kurinec. Ako poslankyňa ďalej z materiálu citovala, obyvatelia Včelinca sa obávajú, že hluk a zápach by mohli narušiť príjemné prostredie a pokoj lokality. „Keď som si pozrela jednotlivé petičné hárky, myslím si, že táto petícia je vyslovene účelová,“ povedala Bornayová s tým, že je povinnosťou hlavného kontrolóra, aby preskúmal túto petíciu. Podľa poslankyne je len prvá strana petičného hárku podpísaná obyvateľmi, ktorí žijú vo Včelinci. „Ďalej v kolónke meno a priezvisko sú iba priezviská. Na ďalšom hárku je uvedené, že osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy pozostáva z Júlie Makšiovej a jej ďalších členov domácnosti. Podpísaný je aj niekto z Lučenca, aj to nečitateľným podpisom, taktiež niekto z Hnúšte či Rakytníka. Rovnako na ďalších hárkoch podpisovali túto petíciu občania z ulíc ako Vansová, Hatvániho, Clementisova,“ priblížila. Ako zároveň spomenula, taktiež je vidieť, že veľakrát je petícia podpísaná rovnakým typom písma.

„Jednoducho niekto chodil od domu k domu a dával podpisovať niečo ľuďom bez toho, že by vedeli čo podpisujú. Ja by som túto petíciu vôbec nebrala do úvahy. Ak chceme riešiť túto situáciu, tak urobme verejný hovor s občanmi Včelinca a porozprávajme sa s nimi,“ povedala. S jej návrhom primátor súhlasil, ktorý sa však obáva negatívneho stanoviska obyvateľov Včelinca.

Výstavba psieho útulku je niekoľkoročná téma. Po rôznych peripetiách mestské zastupiteľstvo našlo spoločnú reč s OZ Šťastné labky Fiľakovo v júni 2017 na svojom rokovaní. Poslanci vtedy odsúhlasili, že mesto poskytne združeniu od vydania právoplatného stavebného povolenia 8 tis. eur ročne po dobu troch rokov na výstavbu útulku a zároveň samospráva poskytne 7200 eur ročne na plat jedného zamestnanca po zahájení prevádzky, pričom výber zamestnanca bude v rukách občianskeho združenia. Mesto okrem platu a poskytnutia pozemku na Včelinci, kde vybuduje inžinierske siete, po skolaudovaní stavby poskytne ročne 16 tis. eur na prevádzku útulku. Z podmienok tiež vyplýva, že samospráva si vyhradzuje právo odovzdať OZ Šťastné labky Fiľakovo každého odchyteného psa na území mesta Rimavská Sobota.

A hoci vtedy na rokovaní primátor povedal, že ukončili sedemročný spor, petícia proti zriadeniu útulku ho môže opäť otvoriť.

Zdroj: Rimava.sk
Súvisiace články
R. SOBOTA: Niekoľkoročný spor o útulku pre psov je zrejme u konca
MsZ: Téma psieho útulku znova ožíva
VIDEO: Hádka kvôli útulku pre psov! Poslanci išli overiť, či je pozemok (ne)vyčistený

R. SOBOTA: Útulok pre psov nebude. Aktivisti stratili s mestom trpezlivosť

R. SOBOTA: Opusteným psom pomôžu aj valentínskou zbierkou na námestí
Výstavbe útulku pre psov by už nemalo nič brániť, poslanci schválili úpravu zmluvy
Útulok pre psov poslanci podporili, schválili prenájom pozemkov za mestom
Útulok pre psov ide pred poslancov, rozhodnú o prenájme pozemkov
Útulok pre psov do zimy nebude, aktivisti zatiaľ nezískali pozemok
Útulok pre psov chcú postaviť čo najskôr, čakajú na prenájom pozemkov


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross