No active "ca-sidebar-197687" sidebar

ZŠ P. DOBŠINSKÉHO: Riaditeľom bude naďalej Peter Nôta

18. júna 2014 |  | |
RNDr. Peter Nôta, riaditeľ ZŠ. P. Dobšinského

RNDr. Peter Nôta, riaditeľ ZŠ. P. Dobšinského

Funkciu riaditeľa Základnej školy P. Dobšinského v Rimavskej Sobote dnes pred výberovou komisiou obhájil Peter Nôta, školu tak povedie aj ďalších päť rokov. O výsledkoch výberového konania Rimava.sk informovala predsedníčka Rady školy Erika Demková. Ako uviedla, zriaďovateľovi, ktorým je Mesto Rimavská Sobota, navrhnú vymenovanie Petra Nôtu do funkcie. Definitívne ho má svojím podpisom odobriť primátor.

O funkciu mali záujem traja uchádzači, okrem súčasného riaditeľa kandidovala aj Ľubica Kubiňáková a Július Karas. Obaja sa výberového konania zúčastnili aj pred piatimi rokmi. Podľa slov predsedníčky Rady školy sa uchádzači krátko predstavili, predniesli svoju koncepciu rozvoja školy a odpovedali na otázky komisie. Tá mala trinásť členov, vrátane zástupcov štátnej školskej inšpekcie a okresného úradu, odboru školstva, v sídle kraja. Ako Erika Demková ďalej uviedla, komisia rozhodla v tajnom hlasovaní.

„Som rád, že som obhájil svoju pozíciu riaditeľa základnej školy. Mojou víziou je, aby bola škola centrom výchovy, vzdelávania, kultúry a športu v Rimavskej Sobote,“ reagoval na výsledky výberového konania Peter Nôta. Ako spomenul, vo svojej koncepcii sa zameral na rozvoj čitateľskej gramotnosti a nadania žiakov a rozvoj zručností, ktoré žiakov privedú k plnohodnotnému životu a kvalitnému výberu svojej práce. „Robím túto prácu rád, napĺňa ma, hoci je to náročná práca,“ zhodnotil staro-nový riaditeľ a spomenul napríklad otázku financií, ktoré sú podľa jeho slov stále potrebné najmä na rekonštrukciu školy či pomôcky. Ako povedal, v predchádzajúcom období v škole opravili sociálne zariadenia, na vnútorné priestory zhruba za dva a pol roka získali z projektov, grantov a výziev viac ako 140 tisíc eur. Spomenul, že aktuálne riešia žiadosti na havarijný stav okenných výplní a dverí, v celkovej hodnote približne dvesto tisíc eur. „Máme prísľub, že peniaze na obnovu a výmenu okien dostaneme,“ naznačil Nôta, ktorý verí, že nasledujúce programové obdobie bude pre školu úspešné a získajú mimorozpočtové prostriedky. „Aby sme tejto škole, ktorá si to zaslúži, dali nový impulz nielen z hľadiska výchovno-vzdelávacích výsledkov ale aj z estetického,“ doplnil.

Na margo svojich protikandidátov riaditeľ uviedol, že ich rozhodnutie uchádzať sa o funkciu rešpektuje, rovnako ako pred piatimi rokmi. „Sme tesne po voľbách, plní emócií. Ja im jednoznačne prajem hlavne v pedagogickej práci všetko dobré a verím, že vieme nájsť konsenzus, dohodnúť sa na spoločných veciach respektíve vybrať z ich vízií to, čo by bolo v prospech školy a žiakov,“ uzavrel novozvolený riaditeľ.

Výberové konania majú za sebou aj v iných školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ako Rimava.sk informovala, v Základnej umeleckej škole nedôjde k zmene v riaditeľskom kresle, post obhájil Marian Lacko. Aj v Materskej škole na Ulici Hatvaniho bude naďalej tá istá riaditeľka, Eva Juhászová. V Centre voľného času Relax jediný kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov a výberové konanie tu budú musieť zopakovať. Doterajšia riaditeľka Eva Greisigerová už nekandidovala.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross