No active "ca-sidebar-197687" sidebar

STEFE ďakuje partnerom, zákazníkom a obyvateľom mesta

stefeVážení zákazníci tepla, obchodní partneri a obyvatelia Rimavskej Soboty, touto cestou by sme vás chceli informovať o novinkách v oblasti centrálneho zásobovania teplom v meste Rimavská Sobota.

Do obnovy tepelného hospodárstva sme investovali okolo 6 mil. eur
Spoločnosť STEFE Rimavská Sobota (predtým ENERGOBYT) realizovala v predchádzajúcich rokoch 2007-2013 komplexnú rekonštrukciu tepelného hospodárstva v celkovej hodnote okolo 6 mil. eur. Všetky sekundárne štvorrúrové rozvody tepla boli vymenené a nahradené predizolovaným dvojrúrovým systémom. Na všetkých odberných miestach boli osadené moderné kompaktné odovzdávacie stanice tepla (KOST), ktoré sme komunikačne diaľkovo prepojili na centrálny dispečing.

V roku 2014 sme vymenili kotol na centrálnej výhrevni za nový s vysokou účinnosťou a pružným výkonom
Tento investičný projekt sme realizovali v mesiacoch august a september v Centrálnej výhrevni na Mlynskej ulici v Rimavskej Sobote. Pôvodný starý veľkokapacitný plynový kotol s výkonom 12 MW nahradil nový, plynový kotol (6 MW) s vysokou účinnosťou a pružným výkonom. Skúšobná prevádzka začala v októbri a v uplynulých dňoch prebehla aj kolaudácia.
Vďaka úspešne zvládnutým rozsiahlym investičným akciám sa spoločnosti STEFE podarilo zefektívniť systém dodávky tepla a teplej vody v Rimavskej Sobote.

Plán investícii v nasledujúcich rokoch
Aj v ďalších rokoch budeme postupne modernizovať a obnovovať tepelné zariadenia, aby sme neustále zvyšovali bezpečnosť, spoľahlivosť a efektivitu centrálnej výroby a dodávky tepla a teplej vody. V časovom horizonte 2018-2022 plánujeme nahradiť v Centrálnej výhrevni aj ďalšie tri staré plynové kotle s celkovým výkonom 36 MW, dvoma novými kotlami s celkovým výkonom do 14 MW. Po dokončení tejto rekonštrukcie by mala naša centrálna kotolňa dosiahnuť celkový výkon na úrovni 20 MW (namiesto pôvodných cca 50 MW), a spolu so zdrojmi IEC Rimavská Sobota (kotolňa na biomasu, plynový motor a solárne panely) bezpečne a spoľahlivo zásobovať teplom prevažnú väčšinu mesta Rimavská Sobota.

STEFE podporilo šport, kultúru a vzdelávanie
V roku 2014 sme podporili volejbalistky, futbalistov ale aj viaceré základné a materské školy. Prispeli sme aj k organizácii rôznych podujatí pre naše deti pod záštitou Mesta alebo OZ Naša Sobota.

Cenu tepla sa nám podarilo stabilizovať
Našich odberateľov určite bude zaujímať aj informácia ohľadne vývoja ceny tepla pre nasledujúci rok. Pre ich spokojnosť môžeme konštatovať, že regulačný úrad nám už zaslal na základe nášho návrhu schválenú maximálnu cenu tepla pre rok 2015, ktorá je o 1,4% nižšia, ako maximálna cena platná pre rok 2014.

Okrem dodávky tepla a teplej vody ponúkame aj nové produkty
V roku 2014 sme začali v rámci našej dennodennej práce s teplom intenzívne pracovať na príprave nových produktov. Pri realizácii nových produktov chceme využiť profesionalitu a potenciál našich zamestnancov, KNOW HOW, ekonomickú a technickú silu celej skupiny STEFE. Reagujeme aj na požiadavky novej legislatívy, podľa ktorej vzniká potreba realizovania opatrení v oblasti energetickej efektívnosti. Naša hlavná činnosť ostane v budúcich rokoch nezmenená. Naďalej budeme dodávať teplo a teplú vodu v Rimavskej Sobote bezpečne, spoľahlivo, efektívne, ekologicky a za férové ceny. Okrem tepla a teplej vody budeme ponúkať aj prevádzku energetických zariadení, revíziu plynových zariadení, termovíziu budov, sprostredkovanie vstupných energií, energetický audit a manažment, energetické poradenstvo a rôzne projekty energetickej efektívnosti šité na mieru zákazníka. Podrobnejšie informácie o nových produktoch sa v nasledujúcich mesiacoch dozviete z periodík, letákov a osobných stretnutí. Viac informácii nájdete aj na našej webovej stránke www.stefe.sk.

Spolupráca STEFE a Mesta Rimavská Sobota v oblasti energetickej efektívnosti
Na návšteve zástupcov nášho majoritného spoločníka - STEFE SK, a.s. u novozvoleného primátora mesta, ako zástupcu menšinového spoločníka a nášho strategického partnera - Mesta Rimavská Sobota sa dohodlo, že v nasledujúcich mesiacoch spoločne vypracujeme možné základné smery a princípy ďalšej spolupráce. Ide najmä o projekty energetickej efektívnosti v niektorých budovách mesta (školy, škôlky, MsKS, krytá plaváreň), alebo možnosť spoločného budovania nových detských ihrísk.

Pred blížiacimi sa sviatkami chceme úprimne poďakovať všetkým našim partnerom, úradom, zákazníkom, odberateľom a obyvateľom Rimavskej Soboty za dobrú spoluprácu v roku 2014. Prajeme všetkým pokojné prežitie Vianoc a v novom roku 2015 okrem dobrého zdravia, porozumenia a lásky aj veľa úspechov a pokračovanie dobrých pracovných a obchodných vzťahov.

stefe-rimavska-sobota

Ing. Július Illés,
riaditeľ spoločnosti STEFE Rimavská Sobota, s.r.o.

Zdroj: PR-článok

Pri sponzorovaných a reklamných článkoch Rimava.sk štandardne uzatvára komentáre.


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross