No active "ca-sidebar-197687" sidebar

ÚPSVaR: Aktuálna ponuka pracovných miest. Hľadajú predavačov i referentov

perex-urad-praceÚrad práce v Rimavskej Sobote aktualizoval prehľad voľných pracovných miest v okrese aj na Slovensku. Hľadajú ľudí na pozície kaderník, predavač, referent i učiteľ. Pracovné inzeráty nájdete tiež v rubrike najnovšie pracovné inzeráty na Rimava.sk.

Názov profesie Zamestnávateľ Kvalifikačné predpoklady:  Telefón/e-mail. adresa
ŠIČKA záclon a bytového textilu Stavebniny Ádam, s.r.o. Požaduje sa minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie s maturitou, študijný odbor nie je rozhodujúci, ale výhodou je odbor: šička/krajčír/ka, znalosť MJ- pokročilá. Požaduje sa prax a zručnosti pri krajčírskych prácach. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0902 960 410, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.
ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK / ČKA Obec Sútor Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, PC gramotnosť (Word, Excel, Outlook) na pokročilej úrovni, znalosť maďarského jazyka na elementárnej úrovni. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 808 346  a  047/ 56 98 028 resp.  emailom: [email protected]
PRACOVNÍK V POTRAVINÁRSKEJ VÝROBE KORO s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie v  štúdijnom odbore cukrár, pekár, kuchár, bez požiadavky na odbornú prax. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 325 571 resp.  emailom: [email protected]
SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT Obec Veľký Blh Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie ekonomického smeru, minimálne 3 roky odbornej praxe, ovládanie mzdových zákonov so zameraním na verejnú správu, personalistika, znalosť daňových zákonov so zameraním na daňový poriadok, ekonomická a počítačová gramotnosť, 100% ovládanie úradného jazyka písanou a hovorovou formou.   Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a motivačný list je a písomný súhlas na spracovanie osobných údajov je potrebné poslať poštou na adresu: Obec Veľký Blh, Družstevná 354, 980 22 Veľký Blh, alebo emailom na :[email protected] do 15.12.2016 s nadpisom na obálke: "NEOTVÁRAŤ!" Úspešný uchádzač bude povinný do 10 dní predložiť Výpis z registra trestov, nie starší ako 2 mesiace. Na VK budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí predložili všetky požadované doklady. Viac informácií na t.č.: 047/5812070, 0903 552 324 (starosta obce)
SKLADOVÝ PRACOVNÍK DHL Logistics, spol. s r.o. Požaduje sa stredné odborné vzdelanie, bez požiadavky na odbornú prax. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0907 909 286, 0905 645 278. Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta sa bude konať dňa 09.12.2016 o 09:00 hod. v zasadačke ÚPSVR Rimavská Sobota, Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota. Na VK je potrebné si priniesť životopis, občiansky preukaz, resp. vysvedčenia, certifikáty.
PRACOVNÍČK / ČKA  V PRÁČOVNI SALESIANER MIETTEX s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne základné vzdelanie, manuálna zručnosť, spoľahlivosť. Životopis môžete zasielať na email: [email protected], telefonický kontakt na zamestnávateľa 02/68255314. Prezentácia s ponukou VPM sa bude konať dňa 12.12.2016 o 09:00 a 10:30 hod. v zasadačke ÚPSVR Rimavská Sobota, Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota.
PRACOVNÍK V SKLADE Bidvest Slovakia s.r.o. Požaduje sa  končené minimálne stredné odborné vzdelanie najlepšie v študijných odboroch potravinárstvo, obchod a služby, poľnohospodárstvo, doprava a pod., bez požiadavky na odbornú prax. Životopis môžete zasielať na email: [email protected], telefonický kontakt na zamestnávateľa 0903 275 507. Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta sa bude konať dňa 06.12.2016 o 10:00 hod. v zasadačke ÚPSVR Rimavská Sobota, Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota. Na VK je potrebné si priniesť životopis, občiansky preukaz, resp. vysvedčenia, certifikáty.
ZVÁRAČ PSJ Hydrotranzit, a.s. Požaduje sa minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie, zváračský preukaz podľa platnej STN a prax aspoň 3 roky. Jedná sa o zváranie potrubí, nádrží, prvkov oceľových konštrukcií, zváranie uhlíkových a nerezových ocelí, zváranie metódami 111 resp. 135, 136, 141. Zamestnávateľ poskytuje ubytovanie.  Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na tel. č.. 024/8288101, e mailom:[email protected]
ELEKTROMECHANIK vo výrobe Cestne stavebné mechanizmy  Tisovec, a.s. Požaduje sa stredné odborné vzdelanie  v odbore elektrotechnik. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na tel. č.. 047/5511656, e mailom:[email protected]
PREDAVAČ / KA Katarína Dobiová, Lacné odevy Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, študijný odbor nerozhoduje, požaduje sa prax s registračnou pokladňou, ovládanie MJ na vysokej úrovni.  Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 950 427, emailom: [email protected] 
MӒSIAR- PORÁŽKÁR Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce Požaduje sa minimálne odborné vzdelanie v výučným listom v študijnom odbore mäsiar údenár, požadovaná prax 1 rokov.  Telefonicky kontaktovať na čísle: 0362832160, emailom: [email protected]
BEZPEČNOSTNÝ PRACOVNÍK  DUG, s.r.o. Požaduje sa minimálne nižšie stredné vzdelanie a vyššie vzdelanie, VP skupina "B", nutný je preukaz odbornej spôsobilosti typu "S".  Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 042 637, emailom: [email protected]
AUTOELEKTRIKÁR Štefan Bódi AUTEL- MOTO SERVIS Požaduje sa nižšie stredné vzdelanie, vyučenie v príslušnom študijnom odbore, resp. prax a skúsenosti v odbore.  Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 481 211, emailom: [email protected]
ELEKTROMECHANIK Štefan Bódi AUTEL- MOTO SERVIS Požaduje sa nižšie stredné vzdelanie a vyššie vzdelanie s výučným lisotm, resp. maturitou, vyučenie v príslušnom študijnom odbore, resp. prax a skúsenosti v odbore.  Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 481 211, emailom: [email protected]
AUTOMECHANIK Štefan Bódi AUTEL- MOTO SERVIS Požaduje sa nižšie stredné vzdelanie a vyššie vzdelanie s výučným lisotm, resp. maturitou, vyučenie v príslušnom študijnom odbore, resp. prax a skúsenosti v odbore.  Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 481 211, emailom: [email protected]
ÚČTOVNÍK / ČKA  AGRISON, s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie v odbore, PC gramotnosť (Word, Excel, Internet - na pokročilej úrovni,program  SOFTIP na vysokej úrovni), taktiež znalosť podvojného a jednoduchého účtovníctva, daňových predpisov, mzdového účtovníctva a skladového hospodárstva. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 755 635, emailom: [email protected]
UČITEĽ / KA   ANGLICKÉHO JAZYKA Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola Požaduje sa ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a aprobáciou anglický jazyk, znalosť maďarského jazyka na vysokej úrovni, PC gramotnosť na pokročilej úrovni.  Životopis môžete zasielať na email. adresu [email protected]
PREDAVAČ / KA v mäsiarstve Ing. Martina Vrábľová PM na 0,5 pracovný úväzok. Požaduje sa úplné stredné odborné vzdelanie ukončené s výučným listom, prax a vzdelanie v odbore  výhodou. Osobitné podmienky: pracovné miesto musí byť  obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1deň), ktorý je vedený v evidencii úradu 3 mesiace alebo UoZ vo veku do 29 rokov (-1 deň), ktorý je vedený v evidencii úradu  minimálne 6 mesiacov.  Pracovné miesto je finančne podporené z ESF v rámci NP "Praxou k zamestnaniu". Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0917 699 601 resp.  emailom: [email protected]
MANUÁLNY PRACOVNÍK Libor Berky Bez požiadavky na vzdelanie a prax, pilčícky preukaz nie je podmienkou.  Telefonicky kontaktovať na čísle: 0949 105 205, emailom: [email protected]
LEKÁR BEZ ŠPECIALIZÁCIE - (vhodné pre cudzinca) Svet zdravia, a.s. Požaduje sa minimálne VŚ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, prax 1 rok.  Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 047/56 12 421, emailom: [email protected]
MURÁR AGR s.r.o. Požaduje sa stredné odborné vzdelanie  s výučným listom v študijnom odbore murár a prax 2 roky. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0905 366 539 resp.  emailom: [email protected]
UČTEĽ HERECTVA  Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium   Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v  príslušnom študijnom odbore. PC gramotnosť na elementárnej úrovni. Prax nie je podmienkou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0915 497 368 resp.  emailom: [email protected]
UČITEĽ SPEVU Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium   Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v  príslušnom študijnom odbore. PC gramotnosť na elementárnej úrovni. Prax nie je podmienkou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0915 497 368 resp.  emailom: [email protected]
UČITEĽ / KA ANGLICKÉHO  JAZYKA Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium   Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore: učiteľstvo anglického jazyka, resp. pedagogické minimum pre stredné školy a štátna skúška z anglického  jazyka. PC gramotnosť na elementárnej úrovni. Prax nie je podmienkou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0915 497 368 resp.  emailom: [email protected]
UČITEĽ / KA NEMECKÉHO JAZYKA Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium   Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore: učiteľstvo nemeckého jazyka, resp. pedagogické minimum pre stredné školy a štátna skúška z nemeckého  jazyka. PC gramotnosť na elementárnej úrovni. Prax nie je podmienkou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0915 497 368 resp.  emailom: [email protected]
VEDÚCI / A MӒSOVÝROBY GAZDOVSKÝ DVOR- BAKTA, k.s. Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v potravinárskom študijnom odbore, resp. príbuznom študijnom odbore. Požaduje sa PC gramotnosť na pokročilej úrovni. Prax a VP skupina B sú výhodou.  Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0949 466 648, emailom: [email protected]
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA KOLER SERVICE spol. s.r.o. Požaduje sa ukončené vzdelanie v študijnom odbore čašník / barman alebo prax v odbore, PC gramotnosť na elementárnej úrovni.  Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 892 106, emailom: [email protected]
SERVISNÝ A MONTÁŽNY TECHNIK GASTROMIX ŠIMINO, s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom a vyššie vzdelanie, prax výhodou. Požaduje sa platné vyhlásenie na výkon práce elektrotechnika- §21, požaduje sa VP skupina B.  Telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 540 326. Životopisy zasielať na email: [email protected]
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA F.S.E., s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, digitálna gramotnosť (MS Word, Excel). Prax v odbore a ukončené vzdelanie  v odbore sú výhodou a nie podmienkou. Životopis môžete zasielať na email: [email protected], telefonický kontakt na zamestnávateľa 0918 469 739.
KULTÚRNY  REFERENT Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. Požaduje sa  ukončené úplné stredné odborné vzdelanie, prax  v odbore aspoň 1 rok, VP skupiny "B",  schopnosť organizovať a plánovať prácu, komunikácie (jednanie s ľudmi) a  samostatnosť. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 047/55 109 54 resp.  emailom: [email protected]
ADMINISTRATÍVNE a   ÚČTOVNÉ PRÁCE - PM je vhodné pre absolventa Bio CON 1 s.r.o. Požaduje sa minimálne ukončené  úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, počítačová gramotnosť  -  MS Word a Excel na elementárnej úrovni a  taktiež znalosť  anglického jazyka na elementárnej úrovni A1a A2, VP skupiny "B". Životopis môžete zasielať na email: [email protected]
PRACOVNÍK V MӒSOVEJ  VÝROBE GAZDOVSKÝ DVOR- BAKTA, k.s. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie, prax a vyučenie sa v študijnom odbore potravinárstvo (resp. príbuznom študijnom odbore) sú výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0949 466 648, emailom: [email protected]
VODIČ GAZDOVSKÝ DVOR- BAKTA, k.s. Požaduje sa VP skupiny "C". Prax v odbore výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0949 466 648, emailom: [email protected]
PREDAVAČ / KA  GAZDOVSKÝ DVOR- BAKTA, k.s. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom, výhodou je vyučenie sa v študijnom odbore predavač, prax výhodou. Požaduje sa PC gramotnosť- základy.  Telefonicky kontaktovať na čísle: 0949 466 648, emailom: [email protected]
PEDIKÉR / KA Renáta Kureková RK ŠTÚDIO Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom, študijný odbor nerozhoduje.  Výhodou, nie podmienkou, je osvedčenie na výkon práce pedikéra. Záujemca, ktorý má kladný vzťah k tejto profesii bude zaučený zamestnávateľom. Prax výhodou. Požaduje sa ochota pracovať a spoľahlivosť. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0903 551 931, 047/56 323 33
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA KOCKA Trade, s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, výhodou je výučný list zo študijného odboru čašník/servírka. Prax výhodou, nie podmienkou.  Telefonicky kontaktovať na čísle: 0904 100 095, emailom: [email protected]
FIREMNÝ  UČTOVNÍK GEMERSTAV, s.r.o.  Požadujes sa ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a vyššie vzdelanie v ekonomickom študijnom odbore, resp. absolvovaný kurz účtovníctva. Prax minimálne 3 roky, znalosť podvojného účtovnítva, PC gramotnosť na pokorčilej úrovni.  Telefonicky kontaktovať na čísle: 0902 960 444, emailom [email protected]
INŠTALATÉR, VODÁR, KÚRENÁR EUROSTAV, spol. s.r.o. Požaduje sa nižšie stredné odborné vzdelanie, prax aspoň 1 rok, VP skupiny "B", manuálna zručnosť a cieľavedomosť. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5626224, emailom: [email protected]
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA AGRISON, s.r.o. Požaduje sa stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore čašník, servírka, kulktivovaný slovný prejav, znalosť anglického alebo maďarského jazyka na pokročilej úrovni, spoľahlivosť a zodpovednosť. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 755 635, emailom: [email protected]
VIAZANÝ FINANČNÝ AGENT Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s.  Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a vyššie vzdelanie, prax výhodou, PC gramotnosť- pokročilá úroveň, VP skupina "B", komunikatívnosť, flexibilita, ochota vzdelávať sa.  Telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 966 706, emailom: [email protected]
TELEFONISTA Adrian Kocsis (Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.) Požaduje sa stredné odborné vzdelanie,  Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 943 764, emailom: [email protected]
KUCHÁR / KUCHÁRKA BRAGA GASTRO s.r.o. Ukončené minimálne  stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore kuchár. Prax výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0915 720 210. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
KOZMETIČKA Renáta Kureková RK ŠTÚDIO Ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom. Výhodou v študijnom odbore kozmetička. Prax výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0903 551 931, 047/56 323 33
KADERNÍK / ČKA Renáta Kureková RK ŠTÚDIO Ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom. Výhodou v študijnom odbore kaderník. Prax výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0903 551 931, 047/56 323 33
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA BRAGA GASTRO s.r.o. Ukončené minimálne  stredné odborné vzdelanie. Výhodou v študijnom odbore čašník. Prax výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0915 720 210. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
LEKÁR BEZ ŠPECIALIZÁCIE  Svet zdravia, a.s. Požaduje sa minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, prax výhodou, PC znalosti (MS Word, Excel, internet) - pokročilý Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 047/56 12 421, emailom: [email protected]
OBLASTNÝ MANAŽÉR Adrian Kocsis (Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.) Požaduje sa stredné odborné vzdelanie,  Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 943 764, emailom: [email protected]
ZDRAVOTNÁ SESTRA  Svet zdravia, a.s. Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a vyššie vzdelanie v študijnom odbore zdravotná sestra, všeobecná sestra. Prax výhodou.  Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 047/56 12 421, emailom: [email protected]
STROJNÍK NA RÝPADLO, NAKLADAČ GEMERSTAV, s.r.o.  Požaduje sa minimálne 2 roky praxe v odbore a platný strojnícky preukaz.  Telefonicky kontaktovať na čísle: 0902 960 444, emailom [email protected]

Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross