No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Úrad práce aktualizoval ponuku pracovných miest

perex-urad-praceÚrad práce v Rimavskej Sobote aktualizoval prehľad voľných pracovných miest v okrese aj na Slovensku. Aktuálne hľadajú pracovníkov na pozície do výroby, administratívy, ale aj učiteľov či advokátskeho koncipienta. Pracovné inzeráty nájdete tiež v rubrike najnovšie pracovné inzeráty na Rimava.sk.

 

Názov profesie Zamestnávateľ Kvalifikačné predpoklady:  Telefón/e-mail. adresa
ÚDRŽBÁR KORO s.r.o. Požaduje sa úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijnom odbore technického, strojárskeho zamerania, požaduje sa vzťah k strojom a technické zručnosti, VP skupina "B". Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 325 571 resp.  emailom: [email protected]
POMOCNÁ SILA V KUCHYNI Plavuchová Mária- Jedáleň LESÍK Požaduje sa minimálne nižšie stredné vzdelanie, výhodou je študijný odbor potravinársky, nie podmienkou. Požaduje sa hygienické minimum a chuť pracovať. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 478 143, emailom: [email protected]
TERÉNNY SOCIÁLNY PRACOVNÍK Obec Dražice Požaduje sa ukončené VŚ vzdelanie II. stupňa v odbore: sociálna práca, resp. VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálne sllužby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa, alebo v štud. Odboroch pedagogického zamerania, v prípade, že takýto záujemcovia vykonávali k 1.1.2015 pacovné činnosti, ktoré svojim charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z.z. v platom znení, resp. majú ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca v prípade, že k 1.1.2015 pracovali na pozícii terénneho sociálneho pracovníka. Pri výbere sa zohľadňuje prax, a ďalšie doplnkové vzdelanie, skúsenosti a referencie. Výberové konanie sa bude konať dňa 11.1.2017 o 10:00 hod. v pristoroch kancelárie starostu na Obecnom úrade v Dražiciach. Na výberové konanie budú pozvaní len tí záujemcovia, ktorí budú spĺňať kvalifikačné požiadavky. Uzávierka na predkladanie žiadostí je dňa 3.1.2017. Okrem písomnej žiadosti je potrebné zaslať: živiótopis, doklad o najvyššom vzdelaní, prípadne potvrdenie školy o aktuálnom štúdiu, odporúčania a referencie, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z RT, súhlas so spracovaním osobných údajov.
POMOCNÝ PRACOVNÍK NA STAVBE (preobsadenie PM v rámci § 54- NP Úspešne na trhu práce) KOLER SERVICE spol. s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, prax 1 rok. Osobitné podmienky: Keďže toto pracovné miesto je vytvorené a podporované z ESF v rámci § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. v platnom znení, NP Úspešne na trhu práce- príspevok na podporu vytvorenia prvého plateného zamestnania musí byť obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov, ktorý je evidovaným nezamestnaným minimálne 3 mesiace, resp. uchádzuačom o zamestnanie vo veku do 29 rokov, ktorý je evidovaným nezamestnaným minimálne 6 mesiacov, druhou podmienkou je to, že uchádzač nemohol mať ešte prvé pravidelne platené zamestnanie, t.j. 6 mesiacov na PZ. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 892 106, emailom: [email protected]
PREDAVAČ / KA ROZLIČNÉHO TOVARU Kristián Kožiak, FO. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom, resp. úplné stredné odborné vzdelanie, študijný odbor nerozhoduje. Výhodou je študijný odbor: predavač. Prax nie je podmienkou.  Telefonicky kontaktovať na čísle: 0910 613 957, životopis zasielať na email: [email protected]
VEDÚCI / A STRAVOVACIEHO ÚSEKU HOTELITY, s.r.o. Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, študijný odbor nerozhoduje, požaduje sa skúsenosť s prácou so skladovým systémom, schopnosť riadiť a motivovať kolektív, výhodou je znalosť maďarského jazyka.  Telefonicky kontaktovať na čísle: 0908 280 000, emailom: [email protected]
SOCIÁLNY   PRACOVNÍK / ČKA Detský domov Požaduje sa ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca. PC gramotnosť. Zoznam požadovaných dokladov pre príhlasenie sa na pracovnú pozíciu: Písomná žiadosť o prijatie do PP, kópia dokladu o najvyššom vzdelaní, kópia výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, profesijný životopis, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvedených údajov, čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti. Termín podania žiadosti do 5.1.2017. Životopis môžete zasielať na email: [email protected], telefonický kontakt na zamestnávateľa 047/2433022
ADVOKÁTSKY KONCIPIENT / KA Advokátska kancelária JUDr. Peter Rybár, s.r.o. Požaduje sa ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore právo, prax nie je podmienkou. PC gramotnosť na pokročilej úrovni, VP skupina B.  Telefonicky kontaktovať na čísle: 0908 652 685, 0902 368 579, emailom: [email protected]
TECHNIK PRE ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY PROTOVIK, s.r.o. Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a vyššie vzdelanie, študijný odbor nerozhoduje, zamestnanec bude vyškolený. Požaduje sa PC gramotnosť- pokročilá úroveň, výhodou je VP skupina B a znalosť maďarského jazyka. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 627 772, emailom: [email protected]
KRESLIČ / PROJEKTANT konštrukcií  pozemných stavieb Aproving s.r.o. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie v odbore pozemné staviteľstvo resp. vysokoškolské vzdelanie  v odbore pozemné stavby, VP skupiny "B", znalosť anglického jazyka  na elemnetárnej úrovni a MS Word, Excel, Auto Cad na pokročilej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 825 140, emailom: [email protected].
MANAŽÉR /KA KVALITY KORO s.r.o. Požaduje sa VŠ II. stupňa, ukončené vzdelanie v študijných a príbuzných študijných odborov: potravinárstvo, biotechnológia, hygiena potravín, veterina. Požaduje sa PC gramotnosť na pokročilej úrovni, VP skupina B. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 325 571, emailom: [email protected]
PREDAVAČ /KA- POKLADNÍK/ ČKA Jana Csintalánová Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom, resp. úplné stredné odborné vzdelanie, PC gramotnosť- základy, zdravotný preukaz. Výhodou, nie podmienkou je ukončený študijný odbor: predavač, prax, VP skupina B a znalosť MJ. Telefonicky kontaktovať a čísle: 0949 740 999, emailom: [email protected]
POMOCNÝ ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK / ČKA Renáta Kureková RK ŠTÚDIO Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie a vyššie vzdelanie, PC gramotnosť- základy.  Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0903 551 931, 047/56 323 33
ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK / ČKA Ing. Gejza Farkaš Požaduje ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou,  komunikatívnosť PC gramotnosť (Word, Excel, Power Point na pokročilej úrovni), prax a ukončené vzdelanie v odbore je výhodou nie podmienkou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 713 056 resp.  emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
TECHNIK TECHNICKEJ A EMISNEJ KONTROLY Expresstrans, spol. s r.o. Požaduje sa minimálne stredné doborné vzdelanie s výučným listiom, resp. ÚSOV, VŠ, ukončený študijný odbor technického smeru, VP skupina B. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0904 143 208, Životopis+ žiadosť a motivačný list posielať na email: [email protected]
PRACOVNÍK V POTRAVINÁRSKEJ VÝROBE KORO s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie v  štúdijnom odbore cukrár, pekár, kuchár, bez požiadavky na odbornú prax. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 325 571 resp.  emailom: [email protected]
PRACOVNÍK V SKLADE Bidvest Slovakia s.r.o. Požaduje sa  končené minimálne stredné odborné vzdelanie najlepšie v študijných odboroch potravinárstvo, obchod a služby, poľnohospodárstvo, doprava a pod., bez požiadavky na odbornú prax. Životopis môžete zasielať na email: [email protected], telefonický kontakt na zamestnávateľa 0903 275 507. Zamestnávateľ poskytuje ubytovanie.
ZVÁRAČ PSJ Hydrotranzit, a.s. Požaduje sa minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie, zváračský preukaz podľa platnej STN a prax aspoň 3 roky. Jedná sa o zváranie potrubí, nádrží, prvkov oceľových konštrukcií, zváranie uhlíkových a nerezových ocelí, zváranie metódami 111 resp. 135, 136, 141. Zamestnávateľ poskytuje ubytovanie. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na tel. č.. 024/8288101, e mailom:[email protected]
AUTOELEKTRIKÁR Štefan Bódi AUTEL- MOTO SERVIS Požaduje sa nižšie stredné vzdelanie, vyučenie v príslušnom študijnom odbore, resp. prax a skúsenosti v odbore. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 481 211, emailom: [email protected]
ELEKTROMECHANIK Štefan Bódi AUTEL- MOTO SERVIS Požaduje sa nižšie stredné vzdelanie a vyššie vzdelanie s výučným lisotm, resp. maturitou, vyučenie v príslušnom študijnom odbore, resp. prax a skúsenosti v odbore.  Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 481 211, emailom: [email protected]
AUTOMECHANIK Štefan Bódi AUTEL- MOTO SERVIS Požaduje sa nižšie stredné vzdelanie a vyššie vzdelanie s výučným lisotm, resp. maturitou, vyučenie v príslušnom študijnom odbore, resp. prax a skúsenosti v odbore.  Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 481 211, emailom: [email protected]
PREDAVAČ / KA v mäsiarstve Ing. Martina Vrábľová PM na 0,5 pracovný úväzok. Požaduje sa úplné stredné odborné vzdelanie ukončené s výučným listom, prax a vzdelanie v odbore výhodou. Osobitné podmienky: pracovné miesto musí byť obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1deň), ktorý je vedený v evidencii úradu 3 mesiace alebo UoZ vo veku do 29 rokov (-1 deň), ktorý je vedený v evidencii úradu minimálne 6 mesiacov. Pracovné miesto je finančne podporené z ESF v rámci NP "Praxou k zamestnaniu". Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0917 699 601 resp.  emailom: [email protected]
MANUÁLNY PRACOVNÍK Libor Berky Bez požiadavky na vzdelanie a prax, pilčícky preukaz nie je podmienkou. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0949 105 205, emailom: [email protected]
LEKÁR BEZ ŠPECIALIZÁCIE - (vhodné pre cudzinca) Svet zdravia, a.s. Požaduje sa minimálne VŚ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, prax 1 rok. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 047/56 12 421, emailom: [email protected]
MURÁR AGR s.r.o. Požaduje sa stredné odborné vzdelanie  s výučným listom v študijnom odbore murár a prax 2 roky. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0905 366 539 resp.  emailom: [email protected]
UČTEĽ HERECTVA Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v  príslušnom študijnom odbore. PC gramotnosť na elementárnej úrovni. Prax nie je podmienkou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0915 497 368 resp.  emailom: [email protected]
UČITEĽ SPEVU Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium  Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v  príslušnom študijnom odbore. PC gramotnosť na elementárnej úrovni. Prax nie je podmienkou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0915 497 368 resp.  emailom: [email protected]
UČITEĽ / KA ANGLICKÉHO  JAZYKA Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium  Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore: učiteľstvo anglického jazyka, resp. pedagogické minimum pre stredné školy a štátna skúška z anglického  jazyka. PC gramotnosť na elementárnej úrovni. Prax nie je podmienkou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0915 497 368 resp.  emailom: [email protected]
UČITEĽ / KA NEMECKÉHO JAZYKA Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium  Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore: učiteľstvo nemeckého jazyka, resp. pedagogické minimum pre stredné školy a štátna skúška z nemeckého  jazyka. PC gramotnosť na elementárnej úrovni. Prax nie je podmienkou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0915 497 368 resp.  emailom: [email protected]
VEDÚCI / A MӒSOVÝROBY GAZDOVSKÝ DVOR- BAKTA, k.s. Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v potravinárskom študijnom odbore, resp. príbuznom študijnom odbore. Požaduje sa PC gramotnosť na pokročilej úrovni. Prax a VP skupina B sú výhodou.  Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0949 466 648, emailom: [email protected]
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA KOLER SERVICE spol. s.r.o. Požaduje sa ukončené vzdelanie v študijnom odbore čašník / barman alebo prax v odbore, PC gramotnosť na elementárnej úrovni. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 892 106, emailom: [email protected]
ADMINISTRATÍVNE a   ÚČTOVNÉ PRÁCE - PM je vhodné pre absolventa Bio CON 1 s.r.o. Požaduje sa minimálne ukončené  úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, počítačová gramotnosť  -  MS Word a Excel na elementárnej úrovni a  taktiež znalosť  anglického jazyka na elementárnej úrovni A1a A2, VP skupiny "B". Životopis môžete zasielať na email: [email protected]
PRACOVNÍK V MӒSOVEJ  VÝROBE GAZDOVSKÝ DVOR- BAKTA, k.s. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie, prax a vyučenie sa v študijnom odbore potravinárstvo (resp. príbuznom študijnom odbore) sú výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0949 466 648, emailom: [email protected]
VODIČ GAZDOVSKÝ DVOR- BAKTA, k.s. Požaduje sa VP skupiny "C". Prax v odbore výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0949 466 648, emailom: [email protected]
PREDAVAČ / KA GAZDOVSKÝ DVOR- BAKTA, k.s. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom, výhodou je vyučenie sa v študijnom odbore predavač, prax výhodou. Požaduje sa PC gramotnosť- základy.  Telefonicky kontaktovať na čísle: 0949 466 648, emailom: [email protected]
PEDIKÉR / KA Renáta Kureková RK ŠTÚDIO Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom, študijný odbor nerozhoduje. Výhodou, nie podmienkou, je osvedčenie na výkon práce pedikéra. Záujemca, ktorý má kladný vzťah k tejto profesii bude zaučený zamestnávateľom. Prax výhodou. Požaduje sa ochota pracovať a spoľahlivosť. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0903 551 931, 047/56 323 33
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA KOCKA Trade, s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, výhodou je výučný list zo študijného odboru čašník/servírka. Prax výhodou, nie podmienkou.  Telefonicky kontaktovať na čísle: 0904 100 095, emailom: [email protected]
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA AGRISON, s.r.o. Požaduje sa stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore čašník, servírka, kulktivovaný slovný prejav, znalosť anglického alebo maďarského jazyka na pokročilej úrovni, spoľahlivosť a zodpovednosť. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 755 635, emailom: [email protected]
VIAZANÝ FINANČNÝ AGENT Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s. Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a vyššie vzdelanie, prax výhodou, PC gramotnosť- pokročilá úroveň, VP skupina "B", komunikatívnosť, flexibilita, ochota vzdelávať sa. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 966 706, emailom: [email protected]
TELEFONISTA Adrian Kocsis (Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.) Požaduje sa stredné odborné vzdelanie,  Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 943 764, emailom: [email protected]
KUCHÁR / KUCHÁRKA BRAGA GASTRO s.r.o. Ukončené minimálne  stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore kuchár. Prax výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0915 720 210. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
KOZMETIČKA Renáta Kureková RK ŠTÚDIO Ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom. Výhodou v študijnom odbore kozmetička. Prax výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0903 551 931, 047/56 323 33
KADERNÍK / ČKA Renáta Kureková RK ŠTÚDIO Ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom. Výhodou v študijnom odbore kaderník. Prax výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0903 551 931, 047/56 323 33
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA BRAGA GASTRO s.r.o. Ukončené minimálne  stredné odborné vzdelanie. Výhodou v študijnom odbore čašník. Prax výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0915 720 210. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
LEKÁR BEZ ŠPECIALIZÁCIE Svet zdravia, a.s. Požaduje sa minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, prax výhodou, PC znalosti (MS Word, Excel, internet) - pokročilý Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 047/56 12 421, emailom: [email protected]
OBLASTNÝ MANAŽÉR Adrian Kocsis (Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.) Požaduje sa stredné odborné vzdelanie, Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 943 764, emailom: [email protected]
STROJNÍK NA RÝPADLO, NAKLADAČ GEMERSTAV, s.r.o. Požaduje sa minimálne 2 roky praxe v odbore a platný strojnícky preukaz. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0902 960 444, emailom [email protected]

Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross