No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Značku regionálny produkt môžu získať ďalšie výrobky z Gemer-Malohontu

Miestna akčná skupina Malohont vyhlásila 25. mája štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt Gemer-Malohont. Žiadosti je možné predkladať v kancelárii MAS Malohont najneskôr do 29. júna. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších certifikátov pre výrobky z regiónu Gemer-Malohont.

„Cieľom regionálneho značenia miestnych produktov je odlíšiť, zviditeľniť a podporiť miestnych výrobcov, ktorí sa okrem svojej produkcie podieľajú aj na tvorbe pracovných príležitostí, na budovaní dobrého mena regiónu a na zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a jedinečností,“ prbilížila Miroslava Vargová, manažérka MAS Malohont.

Vhodnými žiadateľmi o udelenie značky sú remeselníci, súkromne hospodáriaci roľníci, živnostníci a firmy so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont, pričom značka je určená predovšetkým pre prírodné a poľnohospodárske produkty, potraviny a remeselné výrobky, ktoré splnia vopred stanovené kritériá.

Podľa Vargovej po udelení značky budú výrobcovia povinní označiť svoje produkty začlenením loga do etikety alebo samolepkou, prípadne visačkou s logom značky alebo označením predajného miesta. Regionálna značka, ktorou budú označené miestne produkty, bude spotrebiteľom zaručovať pôvod výrobku v regióne, ako aj využívanie tradičných postupov alebo miestnych, prípadne regionálnych zdrojov.

Značenie produktov prinesie odlíšenie od ostatných z regiónu Gemer-Malohont. Rovnako podľa manažérky prinesie aj zviditeľnenie výrobkov pre obyvateľov i návštevníkov regiónu, propagáciu výrobkov doma i v zahraničí, priestor pre vzájomnú spoluprácu a účasť na rôznych podujatiach a aktivitách, zameraných na podporu predaja miestnych produktov v rámci kraja i celej Slovenskej republiky.

Regionálne značenie však zaujalo aj ďalšie akčné skupiny. „V súčasnosti rozbiehame spoluprácu s VSP Južný Gemer, MAS Cerovina, Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron a naposledy záujem pripojiť sa avizovalo aj VSP Stredný Gemer,“ priblížila Vargová. Ako ďalej doplnila, verí, že spolupráca v tejto oblasti pomôže rozšíriť regionálne značenie na viac výrobcov, čo prispeje k posilneniu regionálnej značky a jej významu, ako aj k zviditeľneniu regiónu Gemer-Malohont.

Formulár žiadosti a kritériá pre udelenie značky nájdete na web stránke. Ďalšie informácie a konzultácie sú poskytované v Kancelárii MAS Malohont v Hrachove alebo aj od manažérky MAS Malohont Miroslavy Vargovej - 0903 772453, [email protected].

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross