No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Agrorezort v súvislosti s nákazou AMO povolil mimoriadny odstrel diviakov

Uplynulý týždeň sa v blízkosti našich hraníc s Maďarskom našiel uhynutý diviak, u ktorého sa potvrdil pozitívny nález afrického moru ošípaných. Uhynutého diviaka s pozitívnym nálezom AMO našli približne 350 metrov od slovenských hraníc, kde najbližšou obcou je obec Drňa v okrese Rimavská Sobota.

V tejto súvislosti tak Štátna veterinárna a potravinová správa prijala opatrenia pre túto oblasť a ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR povolilo mimoriadny odstrel diviakov. Ako ďalej agrorezort informuje, dôvodom mimoriadneho lovu je ochrana chov zveri za účelom zníženia denzity diviačej zveri a prevencie šírenia afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri. „Týmto mimoriadnym povolením lovu sa dosiahne, že bude možný v rámci celého Slovenska celoročný lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie,“ uvádza rezort. Lov diviakov (diviaka lesného a diviačice, pozn. red.) bol doteraz možný od 16. júla do 31. decembra.

O situácii uplynulý týždeň informoval na tlačovej konferencii v Rimavskej Sobote Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ ŠVPS.

„Vyzývame poľovníkov, aby sa ujali svojej spoločenskej úlohy a intenzívnym lovom znižovali početnosť diviačej zveri. Učinia tak to najlepšie nielen pre samotnú diviačiu zver, ale aj pre chovateľov a spotrebiteľov. Ak nebudú ochotní diviačiu zver loviť, môže sa stať tak ako ukazujú prípady zo zahraničia, že sa poľovníci stanú len zberačmi nakazených tiel diviakov. Úhyn diviakov pri nakazení AMO je až 95 %,“ vysvetlil Imrich Šuba, riaditeľ kancelárie Slovenskej poľovníckej komory.

Ako postupovať pri podozrení na AMO
Kompetentní v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných v blízkosti južných hraníc s Maďarskom apelujú nielen na odbornú, ale aj laickú verejnosť. Riaditeľ Šuba apeluje na zvýšenú pozornosť svojho okolia svojich kolegov – poľovníkov. Ústredný riaditeľ ŠVPS Jozef Bíreš avizoval, aby malí či veľkí chovatelia ošípaných hlásili každú zmenu správania zvierat hlásili veterinárnemu lekárovi. „Medzi príznaky nákazy patria napríklad, že zviera prestáva prijímať krmivo, tvoria sa lézie na koži, zvyšuje sa teplota. Tí čo chodia na prechádzky do prírody, taktiež keď uvidia zmenu správania u diviakov, akým je aj strata plachosti, už to je príznak, že diviak nie je v poriadku alebo nájdu uhynutého diviaka, aby to nahlásili na príslušné poľovnícke združenie a regionálnu veterinárnu a potravinovú správu,“ uviedol Bíreš.

Aj keď africký mor ošípaných nie je prenosný na človeka či na iný druh zvierat, ľudia túto nákazu môžu na ošípané preniesť mechanicky, napríklad strojmi či mechanizmami, krmivom alebo prostredníctvom potravín. V tej súvislosti Bíreš apeluje aj na spotrebiteľov, aby viac kupovali slovenské bravčové mäso a výrobky z neho. „Pretože mäso z dovozu je potenciálnym prenášačom nákazy,“ doplnil.

Zdroj: Rimava.sk, MP SR


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross