No active "ca-sidebar-197687" sidebar

DOPLNENÉ: Kvôli avizovanému zrušeniu MsKS sa stretnú predstavitelia cirkvi a tretieho sektoru

20. januára 2011 |  | | |

Kvôli zachovaniu kultúry a právnej subjektivity Mestského kultúrneho strediska sa dnes z občianskej iniciatívy stretnú aj predstavitelia cirkvi. „Bojíme sa toho, že keď Mestské kultúrne stredisko stratí právnu subjektivitu, v meste ostane menej financií na kultúru,“ povedal pre Rimava.sk synodný radca reformovanej kresťanskej cirkvi a súčasne duchovný cirkevného zboru Rimavská Sobota Sándor Molnár. Ako dodal, terajšia konštelácia MsKS, funguje podľa jeho názoru celkom dobre. „Veľa vecí sa podarilo za uplynulé roky usporiadať a to by sme nechceli stratiť,“ zdôraznil.

Stretnutie sa uskutoční o 16.00 hod. v priestoroch farského úradu na Hlavnom námestí. Podľa slov Molnára, na stretnutie pozvali aj kurátora v evanjelickom cirkevnom zbore Jaroslava Bagačku, ktorý je súčasne poslancom MsZ. „Chceme ho požiadať, aby tlmočil stanovisko cirkevných organizácií, cirkevných  zborov a neziskových organizácií v meste,“ doplnil.

O budúcnosti MsKS v Rimavskej Sobote by sa malo rozhodovať na zajtrajšom rokovaní Mestského zastupiteľstva. Podľa oficiálnej pozvánky návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Mesta Rimavská Sobota – Mestského kultúrneho strediska predkladá primátor mesta Jozef Šimko.

Doplnené o 18.50 hod.
Oficiálne stanovisko zo stretnutia.
.
.

Výzva primátorovi mesta
a poslancom Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote

My, zástupcovia cirkví v Rimavskej Sobote ako aj tretieho sektora a teda my, občania Rimavskej Soboty, týmto vyzývame primátora mesta JUDr. Jozefa Šimka, aby v súčasnosti neriešil oblasť kultúry ako problém, aby nepredkladal mestskému zastupiteľstvu návrh zrušenia právnej subjektivity Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote, krátenie príspevku tejto organizácii a odvolanie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska PhDr. Ľubomíra Šárika. Sme presvedčení, že kultúra v Rimavskej Sobote za aktuálneho fungovania nedáva dôvod na akékoľvek zásahy do činnosti organizácie, nakoľko dosahuje aj v celoslovenskom meradle veľmi vysoké umelecké a uspokojivé ekonomické výsledky, o čom svedčí množstvo podujatí s medzinárodnou účasťou, jedinečné podujatia, ktoré sú charakteristické a typické obzvlášť pre Rimavskú Sobotu a zúčastňuje sa ich každoročne špička slovenského umeleckého života. Podujatia, ktoré sú pripravované Mestským kultúrnym strediskom, sú na vysokej kvalitatívnej úrovni, zúčastňujú sa ich široké vrstvy občanov nielen z Rimavskej Soboty ale aj okolia či dokonca zahraničia a dvíhajú kultúrne povedomie všetkých vekových kategórií, bez rozdielu národnosti, vierovyznania či vzdelania.

Návrh primátora na zrušenie právnej subjektivity Mestského kultúrneho strediska, krátenie príspevku a odvolanie riaditeľa považujeme za unáhlený a absolútne neodôvodnený.

Zároveň žiadame primátora o otvorený dialóg v záujme udržania súčasného kultúrneho života v meste Rimavská Sobota.

Občianska iniciatíva za zachovanie kultúry a právnej subjektivity MsKS:
Reformovaná kresťanská cirkev:     ThDr. Erdélyi Géza, Ing. Zoltán Bán, Mgr. Molnár Sándor
Evanjelická cirkev a. v.:                      Mgr. Viktória Lisáková, PaedDr. Jaroslav Bagačka
Rímsko-katolícka cirkev:                    ICDr. István Vadkerti, PhD.
Židovská náboženská obec:             MUDr. Dušan Rybár
Casino club:                                        Ing. Ladislav Sedmák, prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc., Ing. Michal Kalina

Iniciátori stretnutia:                           Mgr. Eva Alevová, MUDr. Géza Hizsnyan, Mgr. Molnár Sándor

V Rimavskej Sobote 20. januára 2011
.
.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross