No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Lučenec plánuje rekonštrukciu Novohradskej ulice. Mesto počíta s novým povrchom, zeleňou aj vodnými prvkami

Zdroj: Mesto Lučenec

LUČENEC – Mesto Lučenec chce zrekonštruovať Novohradskú ulicu v celej jej dĺžke. Vypracovaný projektový zámer bol odoslaný na schválenie prostredníctvom integrovanej územnej investície Banskobystrického samosprávneho kraja.

Po schválení bude mesto pripravovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok. “Plánujeme rozsiahlu rekonštrukciu Novohradskej ulice, ktorá bude komplexne riešiť nielen úpravu povrchu vozovky a chodníkov, ale aj celkový vzhľad ulice s ohľadom na motoristov, obyvateľov lokality, chodcov a aj cyklistov,“ uviedla primátorka Alexandra Pivková.

Článok pokračuje pod reklamou


Ako informovala hovorkyňa mesta Lučenec, Michaela Baboľová, k realizácii projektu je vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá rieši návrh komplexnej rekonštrukcie Novohradskej ulice. "Financovaná bola prostredníctvom dotácie z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, pričom zo sumy 67 800,46 eur bola financovaná aj projektová dokumentácia na komplexnú rekonštrukciu Ulice Nejedlého.” 

Stavebné úpravy budú prevedené aj na miestnych komunikáciách (Ul. Mieru, Ul. Komenského – od ul. T. G. Masarykova po ul. D. Vodu, Námestie republiky – za OÚ, Ul. J. Szabóa, Ul. Wágnera, Ul. Ľ. Štúra – od skalky po Ul. M. Rázusa, Ul. Špitálska).

"Ulica sa po rekonštrukcii zmení na priestrannú modernú ulicu tvorenú širokými chodníkmi po bokoch, jazdnými pruhmi pre vozidlá, cyklopruhmi, zastávkou MHD, novým osvetlením, ako aj plochami na odstavenie motorových vozidiel v pozdĺžnom, prípadne šikmom smere. Celkový vzhľad ulice bude dotvorený stromoradiami a oddychovými plochami so zeleňou a mestským mobiliárom vrátane fontány, hodín a umeleckého diela," prezradila Baboľová. S prihliadaním na klimatické zmeny sa mesto snaží riešiť spôsob nakladania s dažďovými vodami tak, aby boli zadržiavané v území a neboli odvádzané automaticky do kanalizačnej siete.

Článok pokračuje pod reklamou


„Cieľom projektu je modernizácia miestnej komunikácie a doplnenie technicko-kvalitatívnych prvkov, ktoré súčasná miestna komunikácia neobsahuje. Vďaka rekonštrukcii sa tiež urýchli a skvalitní presun občanov hlavne prostredníctvom motorových vozidiel, ale aj peších,“ informovala primátorka mesta.

Rekonštrukciou komunikácie sa odstráni technicky nevyhovujúci stav, prispeje k bezpečnosti chodcov a cyklistov. Výsadbou zelene sa prispeje k rozvoju kvality životného prostredia. Aplikácia projektu bude mať vplyv aj na estetický vzhľad mesta. Rekonštrukcia Novohradskej ulice je projektovo rozdelená na tri vetvy. “Mesto Lučenec už predložilo žiadosti o nenávratné finančné príspevky spolu v hodnote cca 3,8 milióna eur – o financie sa uchádza z Integrovaného územného plánu BBSK a Integrovanej územnej stratégie BBSK. O ďalšie financie sa plánuje uchádzať aj z iných zdrojov,” dodala hovorkyňa.


NENECHAJTE SI UJSŤ


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross