No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Počuli ste už o koncepte inteligentného mesta? Ponúka viacero riešení, ktoré majú obyvateľom uľahčiť život

22. novembra 2020 |  | 

V októbri na Kruháči diskutovali na tému inteligentné mesto – koncept Smart City. Ten ponúka obyvateľom i samospráve niekoľko moderných riešení, ktoré uľahčia a spríjemnia život v meste, a to od energetiky, cez odpadové hospodárstvo až po mestskú mobilitu.

Riešenia vychádzajú z dát

Tentokrát sa diskusia preniesli do online priestoru, kde sa stretli diskutujúci Martin Kollárik z projektu Odkaz pre starostu a David Kapusta, poslanec mesta Banská Bystrica. Počas diskusie sa výrazne zapojil aj Peter Dolíhal zo združenia Smart Cities Club. Pre porozumenie témy diskutujúci najprv poslucháčom charakterizovali koncept inteligentného mesta. Zhodli sa na tom, že v súčasnosti dochádza k obrovským spoločenským, ekonomickým zmenám, ľudia sa čoraz viac sťahujú do miest alebo ich predmestí. Aby boli tieto zmeny zvládnuteľnejšie, postupne sú zavádzané prvky inteligentného mesta.

Článok pokračuje pod reklamouKľúčovým prvkom budovania inteligentného mesta je zbieranie údajov/dát, ich zdieľanie a analýza.  Na základe ich vyhodnotenia sa následne vykonávajú inteligentné riešenia, ktoré prispievajú k zlepšeniam a udržateľnosti v oblastiach ako mestská mobilita, energetika, odpadové hospodárstvo, telekomunikácie, sociálne služby, vzdelávanie, kultúra a iné. Napríklad sa dá veľmi ľahko zistiť hustota premávky a priepustnosť cez križovatky v meste. Na základe dát sa dá vyhodnotiť a určiť, ako zlepšiť priechodnosť križovatky či už pre chodcov, ktorí stlačia dopytové tlačidlo, aby rýchlejšie prešli cez nebezpečnú križovatku alebo sa dá nastaviť preferenciu verejnej hromadnej dopravy.

Moderné informačné a komunikačné technológie môže samospráva využiť na zlepšenie funkčnosti služieb ponúkaných svojim občanom, dlhodobú udržateľnosť a zvýšenie životnej úrovne. Správnym plánovaním, investíciami a analýzou dát vie samospráva zlepšiť svoju funkčnosť. Samospráva má už teraz veľké množstvo dát od občanov.  Tie môže s využitím moderných technológií používať na jednoduchšiu a adresnejšiu  komunikáciu s občanmi. Vďaka týmto nástrojom je možné určiť, aké problémy treba riešiť akútne a aké veci bude pravdepodobne potrebné  riešiť v budúcnosti.

Inteligentné riešenia pre každé mesto

Zavedenie inteligentných riešení v samospráve môže byť beh na dlhé trate, ak ich chceme zavádzať celkovo a viacero naraz. Existuje aj možnosť vytipovať si oblasti, v ktorých sa dá zaviesť jednoduché inteligentné riešenie veľmi rýchlo a jeho výsledky sú viditeľné takmer okamžite. Príkladom je namontovanie senzorov do kontajnerov na triedený zber na kontrolovanie naplnenosti kontajnera. Užívateľ si vie následne pomocou aplikácie pozrieť, aký plný je kontajner kdekoľvek v meste. Nedá smeti do už plného kontajnera, ale nájde si menej plný kontajner. Existujú tiež zoskupenia odborníkov a samospráv ako Smart Cities Club, ktorých cieľom je pomôcť samosprávam so zavádzaním prvkov inteligentného mesta. Je to skvelá možnosť pre samosprávy inšpirovať sa, komunikovať s odborníkmi, zavádzať prvky inteligentného mesta či zdieľať skúsenosti.

Občania môžu kontrolovať, ako úrady riešia ich problémy

Inteligentné riešenia nemusia nevyhnutne vyžadovať veľké finančné zdroje, čo znamená, že ich vedia zavádzať aj menšie samosprávy, ktoré nemajú veľký rozpočet. Inteligentné riešenie môže spočívať aj v tom, že samospráva uľahčí svoje každodenné činnosti a procesy. Skvelým príkladom, ako zlepšiť procesy v samospráve, je portál Odkaz pre starostu.

Portál predstavuje moderný nástroj komunikácie medzi občanom a jeho samosprávou. Pomocou tohto portálu občania konkrétneho mesta alebo obce upozorňujú na nedostatky vo verejnom priestore. Občan prostredníctvom formulára na webe alebo v mobilnej aplikácii nahlasuje tieto nedostatky a problémy. Odkaz pre starostu podnet zverejní na svojej platforme a doručí zodpovednej samospráve. Celý proces riešenia podnetu je verejný a dostupný na portáli. Občania tak vedia samosprávu kontrolovať a dozvedia sa o kompetenciách a o práci miestnych úradov. Zistia, ako prebieha celý proces riešenia ich podnetu, kto všetko sa zúčastňuje na jeho riešení, prečo niektoré procesy trvajú dlhšie a celkové riešenie podnetu sa natiahne. Tento nástroj zjednodušuje komunikáciu medzi občanmi a samosprávou celkovo. Nahlásené podnety sú ďalej triedené, čo uľahčuje prácu samosprávy. Tá prostredníctvom tohto nástroja získava podnety veľmi rýchlo a dokáže na ne adekvátne rýchlo reagovať.

,,Tento nástroj odbremenil poslancov od podávaní interpelácií na zasadnutiach mestských zastupiteľstiev,” tvrdí poslanec David Kapusta, pretože väčšina podnetov, ktoré prichádzajú na stránku Odkaz pre starostu, by museli  byť prezentované na zasadnutiach mestských zastupiteľstiev a zdržiavať ich od dôležitejších bodov programu  zasadnutí.

Zdroj: Rimava.sk, Coworking and Startup Center Kruháč


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross