No active "ca-sidebar-197687" sidebar

R. SOBOTA: Čo je doma, to sa počíta

perex-skolaČo je doma, to sa počíta. Pod týmto názvom sa realizoval projekt občianskeho združenia artRIS z Rimavskej Soboty, ktorý v týchto dňoch dospel k úspešnému záveru. Projekt bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska v rámci programu Škola rodinných financií (v skratke ŠRF).ŠRF je prvý komunitný projekt finančného vzdelávania na Slovensku akreditovaný ministerstvom školstva, ktorý je zameraný na finančné vzdelávanie detí, mládeže a dospelých v ohrozených komunitách. Lektori pomáhajú účastníkom seminárov zorientovať sa na finančnom trhu, rozumne hospodáriť so svojimi financiami a tým minimalizovať riziko zlého rozhodnutia. Ako to celé vlastne prebiehalo, to sme sa spýtali priamej aktérky, lektorky Heleny Danišovej, ktorá je členkou OZ artRIS a spoluautorkou projektu.

Ako ste sa stali lektorkou Školy rodinných financií?
Ako vyštudovanej ekonómke mi oblasť financií bola vždy blízka. Rozšíriť svoje vedomosti v oblasti rodinných financií a pomáhať tak ľuďom v krízových situáciách bola pre mňa výzvou. Preto som v roku 2015 okamžite zareagovala na oznam ŠRF, že hľadajú nových lektorov a absolvovala som celý výcvik.

Čitateľov určite zaujíma, ako vyzerá taký výcvik?
Zo začiatku som tiež nevedela, čo ma čaká. Ako tím 15 nových lektorov sme absolvovali 58 hodín intenzívnej výučby cez víkendy v Ružomberku a e-learningové vzdelávanie v trvaní 8 týždňov. Naučili sme sa, ako vysvetliť rôznym cieľovým skupinám význam rodinného rozpočtu, kde sa dá v domácnosti ušetriť, ako si vybrať výhodný úver, vytvoriť si účet v banke, pripraviť sa na pohovor do nového zamestnania a veľa iných praktických tém. Cez zážitkové aktivity sme si vyskúšali, ako sa cíti nezamestnaný alebo človek s dlhmi, aké je byť telesne postihnutý alebo inak znevýhodnený a ako s takouto skupinou pracovať. Školenie bolo ukončené obhajobou záverečnej práce.

Ako ste sa dostali do Špeciálnej základnej školy a Praktickej školy v Rimavskej Sobote?
Intenzívnym výcvikom práca nás, lektorov, neskončila. Následne po školení bola na jeseň 2015 vyhlásená výzva Nadáciou pre deti Slovenska v programe ŠFR, do ktorej sa mohli zapojiť organizácie z celého Slovenska a požiadať o finančný príspevok na realizáciu projektu v oblasti vzdelávania finančnej gramotnosti. Bolo treba už len nájsť vhodnú cieľovú skupinu. Mohla som osloviť detské domovy, školy, krízové centrá atď. Ako prvú som oslovila pani riaditeľku Špeciálnej základnej školy a Praktickej školy Helenu Husárovú. Pani riaditeľka bola naklonená tomuto zámeru a vyšla mi v ústrety. Po schválení projektu som teda mohla pracovať so žiakmi tejto školy.

Čo bolo zámerom Vášho projektu?
Praktická škola v Rimavskej Sobote je samostatný typ školy. Poskytuje vzdelávanie pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí ukončia Špeciálnu základnú školu, a v dôsledku svojho postihnutia nemôžu pokračovať na OU. Zámerom nášho projektu bolo prispieť k zlepšeniu finančnej gramotnosti týchto žiakov, aby sa naučili správne narábať so svojimi peniazmi, aby porozumeli rodinnému rozpočtu a dokázali tak plánovať svoje financie, správne nakupovať, kalkulovať a šetriť.

Ako vnímate priebeh vzdelávacieho procesu?
Deti sa od začiatku zapájali do výučby. Vďaka špeciálnemu pedagogickému tímu, ktorý bol neustále pri mne na vyučovaní, deti boli bez problémov zvládnuteľné. Niektoré už mali aspoň základné vedomosti o financiách a rodinnom rozpočte, pre ďalších to bolo niečo neznáme. Preto im viac vyhovovalo vyučovanie zážitkovou, občas až hravou formou.

Čo sa deti naučili v rámci projektu?
Pomocou simultánnych hier sme sa naučili skontrolovať bločky z nákupov, zhodnotiť príjmy a výdavky domácností a hľadali sme riešenia, ako ušetriť. Zahrali sme sa na bankára, majiteľa a zamestnancov firmy. Dokonca sme vytvorili aj vlastný kalendár pre rok 2017. Inokedy sme si pripravili niečo pod zub, samozrejme s nízkymi nákladmi. Zahrali sme sa aj na Masterchefa, kde bolo úlohou pripraviť niečo chutné a lacné pre hostí s maximálnym rozpočtom 2 eurá.

Aká bola odozva detí?
Samozrejme veľmi pozitívna. Deti boli spontánne, keď sa osmelili, všetky aktivity si užívali a veľa sme sa spolu nasmiali. Vždy sme pracovali v tímoch a zdravá súťaživosť detí sa aj tu prejavila. Odmeňovaní však boli všetci, hlavne slovnou pochvalou a potleskom. Veľkým povzbudením boli pre mňa ich úprimné slová: „Lenka, s tebou je zábava,“ alebo „Už sme sa na teba tak veľmi tešili.“

Projekt ste práve ukončili, aký z toho máte pocit?
Som rada, že sme to spolu s deťmi takto dobre zvládli a mohli sme naše vedomosti odprezentovať aj pred pani riaditeľkou, pánom redaktorom a pedagogickým tímom. Deti pripravili chutné občerstvenie pre hostí a porozprávali nám, ako sa dá ušetriť doma a čo si môžu z ušetrených peňazí nakúpiť. Pani riaditeľke venovali kalendár 2017 s vlastnými fotkami a kresbami.

Čo by ste chceli na záver dodať?
Hlavne by som sa chcela poďakovať pani riaditeľke Husárovej, ktorá mi umožnila spolupracovať s týmito úžasnými mladými ľuďmi. Ďakujem personálu školy, pani zástupkyni Fiľovej a pedagogickým pracovníkom, ktorí pri mne stáli až do konca. Veľká vďaka patrí aj Nadácii pre deti Slovenska a programu Škola rodinných financií so skvelými ľuďmi, bez ktorých by tento projekt nemohol byť zrealizovaný. Ako lektorka finančnej gramotnosti sa teším na ďalšiu spoluprácu aj s inými organizáciami z celého regiónu.

Ohľadom ďalších projektov a možnosti spolupráce s lektorkou Helenou Danišovou poskytneme kontakt v redakcii Rimava.sk.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross