No active "ca-sidebar-197687" sidebar

PÍŠETE NÁM: Sú za reklamy na stĺpoch verejného osvetlenia zaplatené všetky poplatky?

ilustračné fotoReklamné tabule na stĺpoch verejného osvetlenia. Denne okolo nich prechádzame a možno ani netušíme, že pred pár týždňami sa v Rimavskej Sobote zmenil prevádzkovateľ tohto druhu reklamy. Zmene nájomcu predchádzali dve verejné súťaže (prvá bola zrušená, pozn. red.), po novom reklamné tabule prevádzkuje banskobystrická spoločnosť Vego Marketing, ktorá má mestu platiť nájom a plniť si všetky povinnosti stanovené v zmluve. Rimava.sk dostala prostredníctvom kontaktného formulára tip, podľa ktorého údajne nie je všetko tak, ako má byť...

Ako sa uvádza v nájomnej zmluve, banskobystrická spoločnosť musí pred umiestnením každej reklamnej tabule zabezpečiť právoplatné rozhodnutie o povolení umiestnenia reklamného zariadenia na odbore rozvoja mesta. Ako pre Rimava.sk vysvetlil majiteľ spoločnosti Vego Marketing Peter Vozár, nájomná zmluva bola podpísaná v závere marca, platnosť nadobudla od prvého apríla. Pripustil, že vzhľadom na to, že zmena prebehla kontinuálne a veľmi rýchlo, stavebné povolenia na tabule od mesta vybavovali „za pochodu“. Podľa jeho slov však ide len o formálne doklady od mesta, ktoré je samotné vlastníkom stĺpov verejného osvetlenia, spravujú ich Technické služby mesta. „Ak by sme nemohli reklamné tabule našich klientov umiestniť od začiatku platnosti nájomnej zmluvy a posunula by sa účinnosť zmluvy, mesto by prišlo o nájom. Nechceli sme ho ukrátiť o žiadne financie,“ uviedol majiteľ spoločnosti a zdôraznil, že na základe ponuky vo verejnej súťaži, ktorú vyhrali, budú mestu platiť ročne vyše 12 tisíc eur bez ohľadu na počet umiestnených tabúľ. Podľa Vozára je to približne štvornásobne viac, ako bol príjem mesta za reklamné tabule v predošlom období. Zároveň poznamenal, že za vydanie rozhodnutia mestu zaplatili správne poplatky vo výške 3 tisíc eur, ďalšie financie získa zo správnych poplatkov pri ďalších nových tabuliach.

Podľa jeho slov pred vydaním rozhodnutia predkladali stanovisko obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Pýtali sme sa tiež, či firma nemusela doložiť aj súhlas dopravného inšpektorátu, ktorý je podľa našich informácií potrebný. Ako majiteľ spoločnosti uviedol, účastníkom konania bol obvodný úrad ako orgán štátnej správy. „Kompetentný je stavebný úrad, ktorý reálne posúdi skutkový stav, zváži všetky okolnosti a vydá povolenie,“ povedal Vozár a podotkol, že súhlas dopravného inšpektorátu na informačné tabule v meste nemusí mesto ako správny orgán vyžadovať. Zároveň spomenul, že firma prevádzkuje informačné tabule aj v iných mestách na Slovensku, v niektorých prípadoch stavebný úrad nepotreboval ani vyjadrenie obvodného úradu.

Podľa informácií, ktoré pre Rimava.sk poskytol prednosta mestského úradu Štefan Szántó,  mesto vydalo stavebné povolenie na 50 kusov tabúľ. „Dotknutá spoločnosť uhradila správne poplatky súvisiace s vydaním stavebného povolenia vo výške 3 tisíc eur,“ potvrdil prednosta a spomenul, že k vydaniu rozhodnutia firma potrebovala nájomnú zmluvu a stanoviská orgánov štátnej správy. „Spoločnosť predložila podklady potrebné k vydaniu rozhodnutia,“ uviedol prednosta a dodal, že spoločnosť už zaplatila prvú splátku nájomného. Nájomná zmluva je podľa jeho slov v zmysle platnej legislatívy zverejnená v Obchodnom vestníku.

O to, či je vydané právoplatné povolenie, sa na minulotýždňovom rokovaní mestského zastupiteľstva zaujímal aj poslanec Ivan Hazucha, ako uviedol, takisto dostal podnet na preverenie situácie ohľadom reklamných tabúľ. Ako mu odpovedala vedúca odboru rozvoja mesta Eva Muráriková, v tejto veci je všetko v poriadku.

Máte tip na tému, ktorá by podľa Vás mohla byť zaujímavá aj pre ostatných čitateľov? Je vo Vašom okolí niečo, na čo chcete upozorniť? Napíšte do redakcie Rimava.sk, nechajte nám svoj odkaz v čiernej skrinke alebo ho pošlite priamo na [email protected].

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross